ร้านอาหาร (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
163.528M
เงินทุนของตลาด
10.546K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.13%
เปลี่ยนแปลง
−0.88%
ประสิทธิภาพ เดือน
−1.13%
ประสิทธิภาพ ปี
+17.06%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
NOHONOHO PARTNERS OYJ
7.98 EUR1.14%0.09 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
7.717K61.582K EUR163.321M EUR105.620.07 EUR