สาธารณูปโภค (ภาค)

1
หุ้น
12.324B
เงินทุนของตลาด
1.304M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.83%
เปลี่ยนแปลง
−13.21%
ประสิทธิภาพ เดือน
−42.77%
ประสิทธิภาพ ปี
−12.60%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
FORTUMFORTUM CORPORATION
13.735EUR−0.83%−0.115EUR
มีแรงขายรุนแรง
1.304M17.909M12.324BEUR−1.09EUR19.796K