เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

10
หุ้น
15.387B
เงินทุนของตลาด
125.400K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.44%
เปลี่ยนแปลง
−4.24%
ประสิทธิภาพ เดือน
+30.33%
ประสิทธิภาพ ปี
−4.24%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
BIOBVBIOHIT OYJ B
2.09EUR0.48%0.01EUR
มีแรงซื้อ
10.274K21.473K30.091MEUR60.240.03EUR41
BONEHBBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES
1.260EUR1.20%0.015EUR
มีแรงซื้อ
1K1.26K12.824MEUR−0.44EUR20
BRETECBIORETEC OY
2.17EUR−2.69%−0.06EUR
มีแรงซื้อ
9.716K21.084K
FARONFARON PHARMACEUTICALS OY
3.485EUR1.46%0.050EUR
มีแรงซื้อ
7.485K26.085K215.892MEUR−0.45EUR
HRTISHERANTIS PHARMA OYJ
2.50EUR2.04%0.05EUR
มีแรงซื้อ
5041.26K40.59MEUR−0.90EUR13
NANOFHNANOFORM FINLAND OYJ
3.000EUR0.50%0.015EUR
ปานกลาง
33.894K101.682K227.34MEUR−0.29EUR125
NXTMHNEXSTIM OYJ
4.055EUR−0.37%−0.015EUR
มีแรงขาย
104127.431MEUR8.960.50EUR35
ORNAVORION CORPORATION A
48.75EUR−0.41%−0.20EUR
มีแรงขาย
33516.331K6.918BEUR19.752.50EUR3.355K
ORNBVORION CORPORATION B
48.80EUR−0.22%−0.11EUR
มีแรงขาย
15.159K739.759K6.918BEUR19.712.50EUR3.355K
REG1VREVENIO GROUP CORPORATION
39.08EUR3.00%1.14EUR
มีแรงซื้อ
3.233K126.346K997.188MEUR46.180.81EUR184