สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
123.250M
เงินทุนของตลาด
1.595K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.61%
เปลี่ยนแปลง
−0.81%
ประสิทธิภาพ เดือน
−11.55%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.49%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
LL1SPACLIFELINE SPAC I PLC A
9.82 EUR0.20%0.02 EUR
มีแรงขาย
1.267K12.442K122.5M EUR−0.12 EUR