บริการด้านโฆษณา/การตลาด (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
48.566M
เงินทุนของตลาด
147
ปริมาณการซื้อขาย
−3.70%
เปลี่ยนแปลง
−1.52%
ประสิทธิภาพ เดือน
+17.12%
ประสิทธิภาพ ปี
0%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
IMAILINTERMAIL A/S
13.0 DKK−3.70%−0.5 DKK
มีแรงซื้อ
1471.911K DKK48.566M DKK7.971.91 DKK83