สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

7
หุ้น
342.594B
เงินทุนของตลาด
108.133K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.14%
เปลี่ยนแปลง
+4.26%
ประสิทธิภาพ เดือน
−0.12%
ประสิทธิภาพ ปี
−3.13%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ALEFRMALEFARM BREWING A/S
1.37 DKK−6.16%18.276K0.6819.564M DKK0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CARL_ACARLSBERG A A/S
1090 DKK0.00%2940.28118.961B DKK19.7155.30 DKK+29.54%2.48%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
CARL_BCARLSBERG B A/S
833.2 DKK+0.46%235.111K1.05118.961B DKK15.0755.30 DKK+29.54%3.26%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
CHRCHR. HANSEN HOLDING A/S
550.4 DKK−0.18%80.835K0.4272.603B DKK43.0512.79 DKK+0.52%1.40%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
HARB_BHARBOES BRYGGERI B A/S
67.0 DKK−0.59%4720.07284.607M DKK14.404.65 DKK0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
RBREWROYAL UNIBREW A/S
443.1 DKK+0.64%102.378K1.1221.813B DKK21.3320.77 DKK−33.75%3.29%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
STGSCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S
118.8 DKK−0.83%94.367K0.869.953B DKK7.5715.70 DKK+9.25%6.89%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ