แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน (ภาค)

4
หุ้น
98.445B
เงินทุนของตลาด
41.329K
ปริมาณการซื้อขาย
+2.26%
เปลี่ยนแปลง
+18.42%
ประสิทธิภาพ เดือน
−7.39%
ประสิทธิภาพ ปี
+17.35%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
FLSFLSMIDTH & CO. A/S
289.6DKK0.77%2.2DKK
มีแรงซื้อ
9.951K2.882M16.231BDKK27.0910.59DKK
HHH+H INTERNATIONAL A/S
111.8DKK−0.36%−0.4DKK
ปานกลาง
58965.85K1.826BDKK5.0721.09DKK
ROCK_AROCKWOOL A/S SER. A
1938DKK2.87%54DKK
มีแรงซื้อ
1.026K1.988M39.468BDKK22.3783.31DKK11.968K
ROCK_BROCKWOOL A/S SER. B
1937.5DKK1.97%37.5DKK
มีแรงซื้อรุนแรง
4.972K9.633M39.468BDKK22.3783.31DKK11.968K