บริการน้ำมันครบวงจร (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
24.184M
เงินทุนของตลาด
23.126K
ปริมาณการซื้อขาย
−2.14%
เปลี่ยนแปลง
−11.11%
ประสิทธิภาพ เดือน
+44.80%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.14%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ATLA_DKKATLANTIC PETROLEUM P/F
6.68DKK4.38%0.28DKK
มีแรงขาย
18.119K121.035K23.666MDKK3.961.62DKK