ตลาดหลักทรัพย์เดนมาร์ค

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — เดนมาร์ค

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

         
28.655B0.061.43%486.392K12
50.269B3.240.12%217.818K58
362.583B2.380.54%87.799K37
8.677B1.87-1.58%4.201K38
3.450B3.79-0.51%5.304K27
22.889B0.86-1.18%709.395K35
27.882M-2.12%6.962K11
652.532B5.300.88%415.549K942
2530.008B1.181.59%1.986M315
42.736B2.100.84%15.643K35
1.035B0.652.05%83.753K13
81.510B2.03-1.14%30.384K14
141.427B1.54-0.99%196.469K59
200.447B0.190.48%1.541M516
7.523B1.018.68%241.794K33
46.640B1.06-0.98%53.197K334
886.888B10.26-0.91%96.919K411
256.284B2.05-0.97%546.671K11
โหลดเพิ่ม