ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — เดนมาร์ค

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์33.179B DKK1.22%−0.54%578.203K25
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร81.181B DKK1.65%+0.77%133.964K56
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร349.023B DKK2.64%−0.85%130.638K37
บริการผู้บริโภค9.143B DKK2.04%+0.98%4.58K39
บริการการกระจายสินค้า2.481B DKK6.80%−0.03%23.958K26
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23.433B DKK−1.56%524.826K35
แร่พลังงาน10.631M DKK−0.87%7.958K11
การเงิน679.189B DKK4.55%+0.67%484.246K942
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.651T DKK1.02%+0.20%2.242M315
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม53.37B DKK3.73%+1.05%21.014K25
อื่นๆ914.491M DKK0.74%0.00%8.502K13
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน95.739B DKK1.73%+1.99%40.737K14
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ123.773B DKK0.59%+0.26%440.013K59
การผลิตของผู้ผลิต220.496B DKK0.01%−0.29%1.48M415
การค้าปลีก9.765B DKK0.78%+0.45%56.587K33
บริการทางด้านเทคโนโลยี21.658B DKK0.03%−1.44%96.441K327
ระบบขนส่ง650.186B DKK11.12%+1.64%193.553K511
สาธารณูปโภค135.43B DKK4.19%+1.21%657.471K11