ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เดนมาร์ค

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด35.255M DKK−1.02%842บริการเชิงพาณิชย์1
ยานอวกาศและการป้องกัน104.727M DKK−0.67%12.42Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร19.579B DKK3.33%+0.39%20.717Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ229.196B DKK0.60%+0.28%541.248Kระบบขนส่ง1
สายการบิน133.008M DKK−2.22%40.41Mระบบขนส่ง1
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM48.749M DKK−1.32%7.558Kการผลิตของผู้ผลิต1
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์261.777B DKK2.89%−0.50%120.716Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
ไบโอเทคโนโลยี20.758B DKK−0.11%146.326Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
การจัดจำหน่ายแคตตาล็อก/พิเศษเฉพาะ5.36B DKK+0.96%40.721Kการค้าปลีก1
เคมีพิเศษเฉพาะ97.6B DKK0.00%+1.33%471.574Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง97.676B DKK1.69%+2.60%28.136Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ2.469B DKK0.00%18.529Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
ขุดเจาะตามสัญญา42.455B DKK3.67%−4.07%17.569Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า144.167B DKK3.93%+2.07%852.179Kสาธารณูปโภค1
เครื่องใช้ไฟฟ้า215.315B DKK+1.04%1.248Mการผลิตของผู้ผลิต4
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์105.012M DKK+2.41%2.538Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า1.183B DKK+2.83%126.178Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
วิศวกรรมและก่อสร้าง9.898B DKK4.93%+0.26%22.602Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง147.263M DKK+1.81%2.456Kการเงิน1
กลุ่มบริษัททางการเงิน587.816M DKK7.02%−0.17%1การเงิน2
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม71.233B DKK1.43%+1.26%174.279Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย415.44M DKK+1.18%10.099Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
สร้างบ้าน1.859B DKK+1.28%11.351Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
เครื่องจักรอุตสาหกรรม5.919B DKK+0.07%62.46Kการผลิตของผู้ผลิต9
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม3.278B DKK1.57%+2.61%14.569Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ13.316B DKK0.02%+1.54%154.256Kบริการทางด้านเทคโนโลยี6
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย91.065B DKK4.62%+0.74%366.064Kการเงิน1
บริการน้ำมันครบวงจร10.557M DKK−0.88%14.844Kแร่พลังงาน1
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต714.178M DKK−6.00%18.735Kการค้าปลีก1
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต266.34M DKK−1.29%3.373Kบริการทางด้านเทคโนโลยี3
ผู้จัดการด้านการลงทุน55.793M DKK0.00%−0.69%39.84Kการเงิน2
กองทรัสต์/กองทุนรวม878.821M DKK0.77%+0.32%2.276Kอื่นๆ3
ธนาคารรายใหญ่436.198B DKK4.82%−0.54%824.402Kการเงิน7
การขนส่งทางทะเล389.705B DKK18.35%−0.97%38.14Kระบบขนส่ง6
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์207.063M DKK−2.64%118.4Kบริการการกระจายสินค้า1
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์279.827B DKK1.65%+0.19%240.555Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด33.723B DKK1.20%−0.56%290.224Kบริการเชิงพาณิชย์4
ภาพยนต์/บันเทิง6.223B DKK1.83%−0.80%4.565Kบริการผู้บริโภค6
ชุดประกันภัยรวม47.333B DKK6.71%+1.78%1.951Mการเงิน2
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ77.052B DKK1.74%−0.30%84.097Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
การขนส่งอื่นๆ37.243B DKK−0.84%91ระบบขนส่ง2
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป8.185B DKK0.05%+2.10%31.003Kบริการทางด้านเทคโนโลยี18
ยารายใหญ่3.308T DKK0.99%−1.11%2.08Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร1.918B DKK−5.56%43บริการผู้บริโภค2
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์1.067B DKK6.80%−0.85%1.105Kบริการผู้บริโภค1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์3.872B DKK0.53%+1.77%38.269Kการเงิน12
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์12.048B DKK1.38%−0.03%957การเงิน2
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ283.265M DKK−2.56%14.119Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
ธนาคารในภูมิภาค101.281B DKK2.21%−0.08%100.346Kการเงิน13
ร้านอาหาร626.4M DKK0.00%73บริการผู้บริโภค1
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ4.025B DKK1.89%−1.70%62.697Kการค้าปลีก1
อุปกรณ์โทรคมนาคม23.051B DKK+1.64%430.889Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
สิ่งทอ585.9M DKK3.47%+2.58%1.44Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
ยาสูบ10.21B DKK6.71%−3.01%98.16Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
การบรรทุก6.355B DKK+0.88%11.955Kระบบขนส่ง1
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม274.918M DKK5.65%+1.13%6.672Kการผลิตของผู้ผลิต1
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง2.308B DKK7.30%+1.13%11.348Kบริการการกระจายสินค้า5