หมวดธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เดนมาร์ค

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด57.2M DKK+0.63%2.061Kบริการเชิงพาณิชย์1
ยานอวกาศและการป้องกัน108.789M DKK−2.41%2.413Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร21.567B DKK3.05%−0.55%7.203Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ229.301B DKK0.60%−0.46%280.763Kระบบขนส่ง1
สายการบิน133.924M DKK+41.30%108.6Mระบบขนส่ง1
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM37.203M DKK0.00%650การผลิตของผู้ผลิต1
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์292.915B DKK2.62%−1.05%110.264Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
ไบโอเทคโนโลยี28.539B DKK+1.56%358.532Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
การจัดจำหน่ายแคตตาล็อก/พิเศษเฉพาะ5.728B DKK−0.85%9.988Kการค้าปลีก1
เคมีพิเศษเฉพาะ180.643B DKK0.00%−1.39%516.333Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง113.351B DKK1.80%+0.52%58.771Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
ขุดเจาะตามสัญญา41.647B DKK3.83%−0.68%6.906Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า159.206B DKK0.00%−2.35%559.774Kสาธารณูปโภค1
เครื่องใช้ไฟฟ้า212.407B DKK+1.51%1.806Mการผลิตของผู้ผลิต4
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์103.889M DKK+6.22%8.254Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า1.143B DKK−0.31%85.029Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
วิศวกรรมและก่อสร้าง10.019B DKK4.22%−0.36%26.578Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง169.754M DKK+1.26%1.01Kการเงิน1
กลุ่มบริษัททางการเงิน604.461M DKK6.82%0.00%85การเงิน2
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย486.153M DKK+2.22%15.079Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
สร้างบ้าน2.248B DKK−0.90%7.645Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
เครื่องจักรอุตสาหกรรม5.794B DKK+0.75%104.702Kการผลิตของผู้ผลิต9
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม3.288B DKK1.57%−0.60%6.836Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ17.255B DKK0.02%−0.01%198.786Kบริการทางด้านเทคโนโลยี6
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย88.559B DKK5.10%+0.10%541.745Kการเงิน1
บริการน้ำมันครบวงจร9.799M DKK−2.45%26.548Kแร่พลังงาน1
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต678.094M DKK−0.80%38.934Kการค้าปลีก1
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต276.525M DKK+4.64%1.133Kบริการทางด้านเทคโนโลยี3
ผู้จัดการด้านการลงทุน23.974M DKK0.00%+1.05%712การเงิน1
กองทรัสต์/กองทุนรวม859.446M DKK0.92%−2.46%7.638Kอื่นๆ3
ธนาคารรายใหญ่463.972B DKK6.50%+1.08%927.389Kการเงิน7
การขนส่งทางทะเล366.101B DKK5.71%+1.27%32.529Kระบบขนส่ง5
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์199.414M DKK+2.47%7.9Kบริการการกระจายสินค้า1
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์340.062B DKK1.44%−2.05%319.725Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด38.536B DKK1.07%−1.46%377.106Kบริการเชิงพาณิชย์4
ภาพยนต์/บันเทิง6.224B DKK1.84%+0.58%37.545Kบริการผู้บริโภค6
ชุดประกันภัยรวม46.36B DKK3.16%+0.43%452.654Kการเงิน2
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ96.755B DKK1.57%−0.35%159.82Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
การขนส่งอื่นๆ42.89B DKK+0.37%27ระบบขนส่ง2
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป10.616B DKK0.05%−1.57%63.714Kบริการทางด้านเทคโนโลยี17
ยารายใหญ่3.971T DKK1.43%−0.10%1.601Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร1.512B DKK+1.07%12บริการผู้บริโภค2
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์1.316B DKK5.49%+0.41%8.612Kบริการผู้บริโภค1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์3.764B DKK0.54%+1.25%33.998Kการเงิน12
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์12.794B DKK1.33%−2.59%4.304Kการเงิน2
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ284.17M DKK+0.64%102.087Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
ธนาคารในภูมิภาค114.757B DKK2.87%+3.26%287.369Kการเงิน13
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ4.49B DKK1.68%+1.02%105.507Kการค้าปลีก1
อุปกรณ์โทรคมนาคม25.111B DKK−3.22%1.126Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
สิ่งทอ483.84M DKK+0.78%474อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
ยาสูบ10.493B DKK6.48%+0.87%59.825Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
การบรรทุก6.344B DKK−2.46%17.316Kระบบขนส่ง1
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม245.407M DKK6.10%+3.80%9.391Kการผลิตของผู้ผลิต1
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง2.594B DKK4.78%−0.62%46.382Kบริการการกระจายสินค้า5