ตลาดหลักทรัพย์เดนมาร์ค

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เดนมาร์ค

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
49.645M-1.43%11.940Kบริการเชิงพาณิชย์1
191.504M5.19%3.513Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
19.530B2.900.15%10.228Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
256.356B0.480.47%371.550Kระบบขนส่ง2
272.204B1.93-2.34%467.979Kสาธารณูปโภค1
23.990M11.31%16การผลิตของผู้ผลิต1
296.088B2.390.61%141.443Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
23.196B1.26%417.732Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
5.001B0.13%28.430Kการค้าปลีก1
118.075B1.290.59%216.401Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
82.826B2.001.52%54.082Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
2.040B0.00%3.880Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
34.894B-3.00%184.547Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
202.402B0.181.39%1.861Mการผลิตของผู้ผลิต4
%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.199B-0.59%194.084Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
9.244B9.720.15%11.750Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
138.148M-3.90%4.197Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
229.570M3.61%779การเงิน1
814.120M9.37-1.43%726การเงิน3
59.594B1.561.12%146.411Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
551.780M9.190.00%1.316Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2.081B6.381.86%7.837Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
6.900B0.77%18.184Kการผลิตของผู้ผลิต9
4.309B1.54-1.39%2.968Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
18.870B0.012.26%185.869Kบริการทางด้านเทคโนโลยี6
109.751B3.43-0.97%595.821Kการเงิน1
27.586M-0.27%5.054Kแร่พลังงาน1
427.101M-0.41%2.603Kการค้าปลีก1
1.598B8.45-3.03%574บริการทางด้านเทคโนโลยี6
64.780M-4.62%4.115Kการเงิน1
1.055B0.64-1.54%1.725Kอื่นๆ3
389.460B6.51-0.70%834.662Kการเงิน7
572.590B15.68-1.73%25.730Kระบบขนส่ง6
%บริการการกระจายสินค้า1
286.227B1.491.34%351.990Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
29.689B0.051.38%495.995Kบริการเชิงพาณิชย์2
5.191B0.04%7.756Kบริการผู้บริโภค5
50.320B6.92-1.21%935.749Kการเงิน2
%การผลิตของผู้ผลิต
49.022B2.952.19%354.974Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
48.399B-1.60%28ระบบขนส่ง2
27.675B1.28-0.04%51.848Kบริการทางด้านเทคโนโลยี22
2313.562B1.110.41%1.224Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
2.254B2.99-2.07%37บริการผู้บริโภค2
1.134B8.000.81%6.329Kบริการผู้บริโภค1
4.047B0.180.84%7.162Kการเงิน11
14.349B0.931.15%13.105Kการเงิน2
1.138B-0.73%1.698Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
92.406B1.99-0.49%84.969Kการเงิน14
2.706B2.820.00%135.174Kการค้าปลีก1
23.963B0.821.69%1.259Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1.021B1.990.93%154อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
11.286B5.920.40%124.021Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.273B1.50%35.907Kระบบขนส่ง1
201.917M6.150.31%2.655Kการผลิตของผู้ผลิต1
3.415B3.89-0.87%14.349Kบริการการกระจายสินค้า6
โหลดเพิ่ม