ตลาดหลักทรัพย์เดนมาร์ค

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เดนมาร์ค

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลตอบแทนไปข้างหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด47.127MDKK−4.58%353บริการเชิงพาณิชย์1
ยานอวกาศและการป้องกัน189.239MDKK0.93%14.274Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร19.968BDKK2.83%1.07%9.786Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
สายการบิน265.146BDKK0.52%1.53%459.017Kระบบขนส่ง2
การผลิตพลังงานทางเลือก273.128BDKK1.92%−0.77%640.435Kสาธารณูปโภค1
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM39.288MDKK−2.04%11.489Kการผลิตของผู้ผลิต1
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์316.004BDKK2.25%1.77%102.237Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
ไบโอเทคโนโลยี22.929BDKK9.51%1.679Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
การจัดจำหน่ายแคตตาล็อก/พิเศษเฉพาะ5.983BDKK2.37%156.069Kการค้าปลีก1
เคมีพิเศษเฉพาะ98.787BDKK1.68%2.23%555.523Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง109.214BDKK1.52%−0.74%80.745Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ2.054BDKK−1.18%1.039Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
ขุดเจาะตามสัญญา35.971BDKK3.98%38.682Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
เครื่องใช้ไฟฟ้า225.749BDKK0.17%−1.40%1.443Mการผลิตของผู้ผลิต4
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า1.481BDKK−0.73%105.252Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
วิศวกรรมและก่อสร้าง10.661BDKK8.43%0.71%14.992Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
บริการด้านสิ่งแวดล้อม189.756MDKK4.09%20.882Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง275.84MDKK1.61%1.063Kการเงิน1
กลุ่มบริษัททางการเงิน847.38MDKK9.00%−0.07%18.03Kการเงิน3
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม67.573BDKK1.37%2.77%303.864Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย621.914MDKK8.15%−0.14%328.378Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
สร้างบ้าน1.988BDKK6.68%0.22%4.037Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
เครื่องจักรอุตสาหกรรม8.336BDKK0.73%118.635Kการผลิตของผู้ผลิต9
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม4.221BDKK1.57%0.96%5.54Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ15.978BDKK0.02%−1.19%282.792Kบริการทางด้านเทคโนโลยี6
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย102.718BDKK4.01%−0.16%702.257Kการเงิน1
บริการน้ำมันครบวงจร23.666MDKK4.38%18.119Kแร่พลังงาน1
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต511.645MDKK0.68%1.859Kการค้าปลีก1
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต1.684BDKK8.02%0.38%984บริการทางด้านเทคโนโลยี6
ผู้จัดการด้านการลงทุน66.705MDKK−2.51%418การเงิน1
กองทรัสต์/กองทุนรวม1.325BDKK0.51%−1.63%9.528Kอื่นๆ3
ธนาคารรายใหญ่418.314BDKK5.17%0.68%1.265Mการเงิน7
การขนส่งทางทะเล609.275BDKK14.73%−0.61%27.37Kระบบขนส่ง6
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์บริการการกระจายสินค้า1
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์282.89BDKK1.50%−0.35%505.723Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด28.037BDKK0.06%0.76%453.003Kบริการเชิงพาณิชย์2
ภาพยนต์/บันเทิง5.91BDKK−0.73%15.866Kบริการผู้บริโภค7
ชุดประกันภัยรวม52.855BDKK9.73%−0.12%711.094Kการเงิน2
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ54.896BDKK2.63%−0.40%174.213Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
การขนส่งอื่นๆ48.25BDKK−0.33%88ระบบขนส่ง2
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป28.746BDKK1.24%0.08%60.276Kบริการทางด้านเทคโนโลยี22
ยารายใหญ่2.287TDKK1.24%3.71%2.225Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร2.517BDKK2.94%−7.28%514บริการผู้บริโภค2
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์1.236BDKK7.34%−1.62%17.097Kบริการผู้บริโภค1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์4.06BDKK0.18%0.68%9.508Kการเงิน11
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์14.845BDKK0.90%0.39%2.659Kการเงิน2
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ201.69MDKK0.75%48.886Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
ธนาคารในภูมิภาค102.499BDKK1.79%1.21%71.632Kการเงิน14
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ2.971BDKK2.57%0.26%130.332Kการค้าปลีก1
อุปกรณ์โทรคมนาคม24.837BDKK0.79%1.49%751.89Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
สิ่งทอ937.44MDKK2.17%−1.21%7อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
ยาสูบ10.796BDKK6.19%−1.90%127.719Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
การบรรทุก6.89BDKK−0.97%26.107Kระบบขนส่ง1
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม241.679MDKK5.14%−1.80%7.065Kการผลิตของผู้ผลิต1
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง2.749BDKK4.42%−1.21%14.419Kบริการการกระจายสินค้า5