หมวดธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เดนมาร์ค

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด57.559M DKK+1.27%10.208Kบริการเชิงพาณิชย์1
ยานอวกาศและการป้องกัน101.925M DKK−0.68%39.086Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร21.051B DKK3.10%+1.08%20.124Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ235.609B DKK0.58%−0.27%215.364Kระบบขนส่ง1
สายการบิน80.656M DKK+2.75%16.866Mระบบขนส่ง1
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM37.203M DKK−4.13%147การผลิตของผู้ผลิต1
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์291.136B DKK2.62%−1.67%71.883Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
ไบโอเทคโนโลยี28.717B DKK−1.75%236.826Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
การจัดจำหน่ายแคตตาล็อก/พิเศษเฉพาะ5.582B DKK+0.35%16.983Kการค้าปลีก1
เคมีพิเศษเฉพาะ180.077B DKK0.00%+0.52%606.011Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง114.462B DKK1.79%−0.11%28.667Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
ขุดเจาะตามสัญญา42.089B DKK3.69%−1.66%26.27Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า158.408B DKK0.00%−2.13%597.997Kสาธารณูปโภค1
เครื่องใช้ไฟฟ้า206.807B DKK−1.96%1.655Mการผลิตของผู้ผลิต4
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์116.524M DKK+2.72%11.867Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า1.144B DKK+1.16%160.244Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
วิศวกรรมและก่อสร้าง9.794B DKK4.28%+1.06%30.322Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง176.159M DKK−4.07%6.788Kการเงิน1
กลุ่มบริษัททางการเงิน629.211M DKK6.56%+3.82%67การเงิน2
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย476.332M DKK−0.82%72.503Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
สร้างบ้าน2.193B DKK+6.40%23.207Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
เครื่องจักรอุตสาหกรรม5.685B DKK−1.14%40.639Kการผลิตของผู้ผลิต9
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม3.232B DKK1.59%−0.67%6.808Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ17.46B DKK0.02%−3.92%637.906Kบริการทางด้านเทคโนโลยี6
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย89.445B DKK5.06%+0.90%331.848Kการเงิน1
บริการน้ำมันครบวงจร8.283M DKK−3.45%1.796Kแร่พลังงาน1
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต715.866M DKK+0.25%27.686Kการค้าปลีก1
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต292.991M DKK−0.39%7.316Kบริการทางด้านเทคโนโลยี3
ผู้จัดการด้านการลงทุน24.476M DKK0.00%−0.51%18.55Kการเงิน1
กองทรัสต์/กองทุนรวม864.974M DKK0.92%−1.57%9.245Kอื่นๆ3
ธนาคารรายใหญ่462.877B DKK5.92%+0.50%507.407Kการเงิน7
การขนส่งทางทะเล372.398B DKK5.69%−2.82%37.224Kระบบขนส่ง5
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์202.146M DKK−1.07%30.29Kบริการการกระจายสินค้า1
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์341.028B DKK1.42%+0.44%299.189Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด37.919B DKK1.07%−1.42%1.196Mบริการเชิงพาณิชย์4
ภาพยนต์/บันเทิง6.308B DKK1.81%+0.03%7.648Kบริการผู้บริโภค6
ชุดประกันภัยรวม47.599B DKK3.08%+0.96%700.576Kการเงิน2
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ96.587B DKK1.56%+0.79%146.38Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
การขนส่งอื่นๆ43.675B DKK+1.09%24ระบบขนส่ง2
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป10.144B DKK0.05%+1.14%49.209Kบริการทางด้านเทคโนโลยี17
ยารายใหญ่4.033T DKK1.41%−0.42%1.392Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร1.514B DKK+0.15%89บริการผู้บริโภค2
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์1.439B DKK5.04%+0.89%24.417Kบริการผู้บริโภค1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์3.765B DKK0.54%+0.27%2.808Kการเงิน12
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์12.185B DKK1.36%−2.24%12.389Kการเงิน2
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ297.745M DKK+3.13%736.017Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
ธนาคารในภูมิภาค114.644B DKK2.96%−0.71%85.169Kการเงิน13
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ4.391B DKK1.74%−0.52%66.794Kการค้าปลีก1
อุปกรณ์โทรคมนาคม25.12B DKK−1.70%360.028Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
สิ่งทอ476.28M DKK−0.79%540อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
ยาสูบ10.401B DKK6.59%−0.71%77.148Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
การบรรทุก6.299B DKK−3.25%13.907Kระบบขนส่ง1
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม338.6M DKK4.59%−1.80%1.287Kการผลิตของผู้ผลิต1
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง2.498B DKK4.95%+4.33%120.506Kบริการการกระจายสินค้า5