อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เดนมาร์ก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หมวดธุรกิจ
หุ้น
ยารายใหญ่4.293 T DKK1.00%−0.98%2.007 Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
ธนาคารรายใหญ่522.062 B DKK6.25%+1.39%1.146 Mการเงิน9
การขนส่งทางทะเล432.965 B DKK4.88%−1.99%33.926 Kระบบขนส่ง6
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์314.79 B DKK1.53%+0.65%265.978 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์296.588 B DKK2.54%−0.51%98.102 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
เครื่องใช้ไฟฟ้า232.96 B DKK−3.50%2.224 Mการผลิตของผู้ผลิต4
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ219.641 B DKK0.61%−1.12%200.026 Kระบบขนส่ง1
เคมีพิเศษเฉพาะ200.854 B DKK0.00%+0.72%578.616 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า181.638 B DKK−2.98%679.856 Kสาธารณูปโภค1
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง138.674 B DKK1.50%−0.16%45.719 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ89.488 B DKK1.55%+0.47%133.737 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย84.494 B DKK5.26%−0.35%710.535 Kการเงิน1
ธนาคารในภูมิภาค63.743 B DKK3.86%+0.52%111.59 Kการเงิน11
ชุดประกันภัยรวม46.735 B DKK3.97%−0.36%528.052 Kการเงิน2
ขุดเจาะตามสัญญา46.277 B DKK3.36%−0.61%1.619 Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด42.09 B DKK1.05%+1.36%223.18 Kบริการเชิงพาณิชย์4
การขนส่งอื่นๆ38.027 B DKK−0.00%151ระบบขนส่ง2
ไบโอเทคโนโลยี34.705 B DKK−2.50%187.928 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
อุปกรณ์โทรคมนาคม32.036 B DKK+3.13%1.007 Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร21.521 B DKK2.44%−0.27%29.289 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ18.302 B DKK0.02%−0.12%56.406 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี6
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์12.192 B DKK1.36%−0.91%8.458 Kการเงิน2
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป9.835 B DKK0.08%−0.40%20.138 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี15
วิศวกรรมและก่อสร้าง9.487 B DKK4.33%−0.07%20.63 Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
ยาสูบ8.273 B DKK8.33%−0.20%278.097 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
เครื่องจักรอุตสาหกรรม6.961 B DKK+1.47%86.4 Kการผลิตของผู้ผลิต8
การบรรทุก6.477 B DKK+2.07%15.377 Kระบบขนส่ง1
ภาพยนต์/บันเทิง6.218 B DKK1.92%−1.12%64.054 Kบริการผู้บริโภค6
การจัดจำหน่ายแคตตาล็อก/พิเศษเฉพาะ5.557 B DKK−0.06%10.72 Kการค้าปลีก1
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ4.642 B DKK1.64%−0.33%60.979 Kการค้าปลีก1
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม3.771 B DKK1.36%+1.62%3.358 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์3.565 B DKK0.45%+2.36%66.818 Kการเงิน12
สร้างบ้าน2.846 B DKK+0.67%9.872 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง2.636 B DKK4.69%+0.96%12.858 Kบริการการกระจายสินค้า5
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร1.626 B DKK+1.94%4บริการผู้บริโภค2
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า1.231 B DKK−1.36%31.313 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์1.063 B DKK6.83%−1.02%42.414 Kบริการผู้บริโภค1
กองทรัสต์/กองทุนรวม811.929 M DKK0.98%+2.25%23.078 Kอื่นๆ3
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต773.468 M DKK−0.58%26.021 Kการค้าปลีก1
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย559.812 M DKK+4.21%34.27 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
กลุ่มบริษัททางการเงิน536.471 M DKK7.69%+1.35%45การเงิน2
สิ่งทอ514.08 M DKK0.00%422อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต293.449 M DKK−0.40%39.22 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี3
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ284.17 M DKK0.00%222.593 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม257.833 M DKK6.02%−0.24%1.465 Kการผลิตของผู้ผลิต1
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์201.865 M DKK−1.36%34.994 Kบริการการกระจายสินค้า1
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง166.017 M DKK−0.64%1.845 Kการเงิน1
สายการบิน124.968 M DKK−0.56%2.8 Mระบบขนส่ง1
ยานอวกาศและการป้องกัน104.124 M DKK+1.08%29.163 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์91.155 M DKK−0.79%317เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM37.845 M DKK+2.97%4.676 Kการผลิตของผู้ผลิต1
ผู้จัดการด้านการลงทุน21.966 M DKK0.00%+1.74%132.289 Kการเงิน1
บริการน้ำมันแบบครบวงจร10.687 M DKK−5.19%753แร่พลังงาน1