ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต (อุตสาหกรรม)

6
หุ้น
1.682B
เงินทุนของตลาด
235
ปริมาณการซื้อขาย
−2.10%
เปลี่ยนแปลง
+2.78%
ประสิทธิภาพ เดือน
−9.43%
ประสิทธิภาพ ปี
+2.20%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ENALYZENALYZER A/S
3.74DKK3.31%0.12DKK
มีแรงขาย
1.9K7.106K13.853MDKK9.610.38DKK
HAPPYHAPPY HELPER A/S
0.346DKK−3.35%−0.012DKK
มีแรงขาย
31.747K10.984K11.263MDKK−0.43DKK
JOBNDXJOBINDEX A/S
1590DKK0.63%10DKK
มีแรงซื้อ
69.54K1.422BDKK
MDUNDOMDUNDO.COM A/S
6.30DKK−8.70%−0.60DKK
มีแรงขายรุนแรง
1.1K6.93K70.357MDKK−0.95DKK
MONSOMONSENSO A/S
0.470DKK0.21%0.001DKK
มีแรงซื้อ
6.202K2.915K12.032MDKK−0.38DKK18
RISMARISMA SYSTEMS A/S
5.40DKK0.00%0.00DKK
มีแรงซื้อ
5.2K28.08K117.216MDKK