แร่พลังงาน (ภาค)

1
หุ้น
24.776M
เงินทุนของตลาด
2.935K
ปริมาณการซื้อขาย
−2.64%
เปลี่ยนแปลง
−2.35%
ประสิทธิภาพ เดือน
+53.35%
ประสิทธิภาพ ปี
+1.53%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ATLA_DKKATLANTIC PETROLEUM P/F
6.64DKK−2.64%−0.18DKK
มีแรงขาย
3.02K20.053K25.219MDKK4.221.62DKK