ตลาดหลักทรัพย์เดนมาร์ค

เกี่ยวกับ

ตลาดหลักทรัพย์โคเปนเฮเกนหรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า แนสแดคโคเปนเฮเกน Nasdaq Copenhagen เป็นตลาดหลักทรัพย์หลักของเดนมาร์ก เป็นหนึ่งในแปดตลาดหลักทรัพย์ของ Nasdaq Nordic ซึ่งเป็น บริษัทในเครือของ Nasdaq ซึ่งดำเนินธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศนอร์ดิกและบอลติกและสามารถเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ของ Nordic และ Baltic ได้ถึง 80% การซื้อขายได้รับการสนับสนุนจากแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เรียกว่า INET Nordic ตลาดหลักทรัพย์โคเปนเฮเกนมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่โคเปนเฮเกนที่เป็นเมืองหลวงของเดนมาร์กและเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเดนมาร์ก โดยมีรายชื่อ 156 บริษัท ที่มีมูลค่าตลาดรวม 2,900 พันล้านโครนเดนมาร์ก ที่มีผลิตภัณฑ์รวมถึงพันธบัตรและตราสารอนุพันธ์อยู่ด้วย

โดยมีรายชื่อบริษัท ที่เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี และมีการซื้อขายสูง อย่างเช่น Danske Bank, Carlsberg Group, Maersk, Novo Nordisk และ TDC Group ตลาดหลักทรัพย์นั้นยังจัดการดัชนี OMX Copenhagen 25 ซึ่งเป็นดัชนีที่มีการถ่วงน้ำหนักและมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งเป็นดัชนีที่ติดตามผลการดำเนินงานของหุ้นที่ใหญ่ที่สุดและมีการซื้อขายมากที่สุด 25 อันดับ ซึ่งใช้เป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับตลาดหลักทรัพย์เดนมาร์ก บริษัทเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกเพื่อการมีสิทธิ์และมีการทบทวนทุกครึ่งปี ตลาดหลักทรัพย์ยังดำเนินการดัชนีหุ้นดัชนีสำหรับบริษัทที่มีขนาดของทุนต่างกันและหลายกลุ่มธุรกิจและดัชนีอุตสาหกรรมอีกด้วย