สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร (ภาค)

6
หุ้น
55.613B
เงินทุนของตลาด
305.778K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.45%
เปลี่ยนแปลง
+19.04%
ประสิทธิภาพ เดือน
−18.44%
ประสิทธิภาพ ปี
+17.75%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
AGF_BAGF A/S B
0.534DKK−2.91%−0.016DKK
มีแรงขายรุนแรง
1.5K801209.244MDKK26.890.02DKK
BOBANG & OLUFSEN A/S
12.33DKK0.33%0.04DKK
มีแรงซื้อ
3.036K37.434K1.461BDKK−1.15DKK1.073K
HUSCOHUSCOMPAGNIET A/S
43.60DKK0.23%0.10DKK
มีแรงขาย
2159.374K795.223MDKK
MTHHMT HOJGAARD HOLDING A/S
144.0DKK0.00%0.0DKK
มีแรงซื้อ
142.016K1.147BDKK13.2411.14DKK
PNDORAPANDORA A/S
567.8DKK−0.21%−1.2DKK
มีแรงซื้อ
12.818K7.278M50.884BDKK11.9448.42DKK22.441K
TCMTCM GROUP A/S
71.6DKK1.56%1.1DKK
มีแรงขาย
100.871K7.222M595.72MDKK8.618.19DKK