ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
621.070M
เงินทุนของตลาด
328.378K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.14%
เปลี่ยนแปลง
+2.80%
ประสิทธิภาพ เดือน
−47.12%
ประสิทธิภาพ ปี
+0.68%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
TCMTCM GROUP A/S
73.5DKK−0.14%−0.1DKK
ปานกลาง
328.378K24.136M621.914MDKK8.998.19DKK