โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
102.718B
เงินทุนของตลาด
702.257K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.16%
เปลี่ยนแปลง
−5.49%
ประสิทธิภาพ เดือน
−0.79%
ประสิทธิภาพ ปี
−5.23%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
TRYGTRYG A/S
156.75DKK−0.16%−0.25DKK
มีแรงขายรุนแรง
702.257K110.079M102.718BDKK44.683.51DKK6.518K