การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ (อุตสาหกรรม)

11
หุ้น
3.569B
เงินทุนของตลาด
74.970K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.84%
เปลี่ยนแปลง
−2.49%
ประสิทธิภาพ เดือน
−15.56%
ประสิทธิภาพ ปี
−16.98%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AGATAGAT EJENDOMME A/S
1.900 DKK−0.52%22.209K0.48223.788M DKK−0.77 DKK−992.65%0.00%การเงิน
CEMATCEMAT A/S
0.852 DKK+2.16%235.407K3.32212.872M DKK10.220.08 DKK+48.93%0.00%การเงิน
CPHCAP_PREF32COPENHAGEN CAPITAL A/S 40% PREF 2032
8.15 DKK0.00%1.015K0.46371.081M DKK1.80%การเงิน
CPHCAP_STCOPENHAGEN CAPITAL A/S STAM
5.55 DKK−1.77%4.014K1.65371.081M DKK1.80%การเงิน
EGNETYEGNSINVEST EJD., TYSKLAND A/S
121 DKK−1.63%3.35K1.25284.116M DKK−91.53 DKK−867.85%0.83%การเงิน
FEDFAST EJENDOM DANMARK A/S
116 DKK+0.87%1200.15298.234M DKK0.00%การเงิน
MOVINNMOVINN A/S
2.38 DKK−0.83%4200.0439.831M DKK−0.42 DKK+69.52%0.00%การเงิน
PARKST_APARK STREET A/S A
7.60 DKK−0.65%4K0.63410.194M DKK12.000.63 DKK−74.41%0.00%การเงิน
PEGPHARMA EQUITY GROUP A/S
0.420 DKK−5.83%482.737K1.79429.642M DKK0.00%การเงิน
PRIMOFPRIME OFFICE A/S
190 DKK0.00%6510.78717.277M DKK13.5214.05 DKK−73.76%1.58%การเงิน
SWISSSWISS PROPERTIES INVEST A/S
95.0 DKK+1.60%6582.48211.375M DKK0.00%การเงิน