ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (อุตสาหกรรม)

21
หุ้น
36.382B
เงินทุนของตลาด
144.285K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.34%
เปลี่ยนแปลง
−1.09%
ประสิทธิภาพ เดือน
+19.50%
ประสิทธิภาพ ปี
+40.02%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
ACTDECIDEACT A/S
3.52 DKK−16.19%−0.68 DKK
มีแรงขายรุนแรง
2.538K8.934K DKK50.519M DKK−2.04 DKK
AGILCAGILLIC A/S
23.0 DKK2.68%0.6 DKK
ปานกลาง
751.725K DKK247.789M DKK−1.04 DKK48
BRAINPBRAIN+ A/S
0.502 DKK−7.04%−0.038 DKK
มีแรงขาย
59.7K29.969K DKK15.422M DKK−0.53 DKK
CBRAINCBRAIN A/S
156.8 DKK−0.88%−1.4 DKK
มีแรงซื้อ
6.903K1.082M DKK2.949B DKK79.911.96 DKK
CONFRZCONFERIZE A/S
0.0550 DKK−5.98%−0.0035 DKK
มีแรงขาย
61.666K3.392K DKK11.17M DKK−0.04 DKK
DIGIZDIGIZUITE A/S
6.85 DKK0.00%0.00 DKK
มีแรงซื้อรุนแรง
2001.37K DKK218.823M DKK−1.21 DKK
HYPEHYPEFACTORS A/S
3.50 DKK0.00%0.00 DKK
มีแรงซื้อ
3141.099K DKK40.053M DKK−0.50 DKK
IMPEROIMPERO A/S
7.00 DKK0.00%0.00 DKK
มีแรงซื้อ
5724.004K DKK157.13M DKK−0.89 DKK34
KONSOLKONSOLIDATOR A/S
7.50 DKK−4.46%−0.35 DKK
มีแรงซื้อ
7.359K55.193K DKK126.516M DKK−1.37 DKK24
MAPSMAPSPEOPLE A/S
2.88 DKK0.00%0.00 DKK
มีแรงขาย
1.649K4.749K DKK188.2M DKK−1.20 DKK116
NEXCOMNEXCOM A/S
2.78 DKK2.96%0.08 DKK
มีแรงซื้อรุนแรง
1.633K4.54K DKK40.564M DKK−1.52 DKK
PENNEOPENNEO A/S
8.40 DKK−0.47%−0.04 DKK
มีแรงขาย
5.613K47.149K DKK277.259M DKK−0.68 DKK111
RELERELESYS A/S
4.98 DKK−0.40%−0.02 DKK
มีแรงซื้อ
2881.434K DKK255.2M DKK
SAMESAMESYSTEM A/S
1.15 DKK4.55%0.05 DKK
มีแรงขาย
98.075K112.786K DKK82.874M DKK−0.49 DKK125
SCAPESCAPE TECHNOLOGIES A/S
1.670 DKK−4.57%−0.080 DKK
มีแรงขาย
2.298K3.838K DKK51.676M DKK−0.67 DKK
SIMSIMCORP A/S
721.0 DKK0.00%0.0 DKK
ปานกลาง
7.857K5.665M DKK28.502B DKK37.8219.21 DKK2.245K
SLXITSELUXIT A/S
3.18 DKK0.63%0.02 DKK
มีแรงซื้อ
4.21K13.388K DKK30.44M DKK−0.52 DKK
SPENNSPENN TECHNOLOGY A/S
9.42 DKK2.17%0.20 DKK
มีแรงขาย
3.723K35.071K DKK223.319M DKK
TGAMESTROPHY GAMES DEVELOPMENT A/S
5.10 DKK8.28%0.39 DKK
มีแรงซื้อรุนแรง
1.196K6.1K DKK135.24M DKK−0.45 DKK44
TRIFORTRIFORK HOLDING AG
143.2 DKK0.42%0.6 DKK
มีแรงขาย
31645.251K DKK2.771B DKK28.734.99 DKK1.062K
VALUERVALUER HOLDING A/S
0.220 DKK0.00%0.000 DKK
มีแรงขายรุนแรง
8.427K1.854K DKK6.752M DKK−0.99 DKK51