บริษัทเดนมาร์ก เป็นบริษัทที่ดำเนินงานแค่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียว: ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทเดนมาร์ก ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น CBRAIN A/S หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง SCAPE TECHNOLOGIES A/S ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ปริมาณจริง
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
CBRAINCBRAIN A/S
4.86 B DKK247.5 DKK−0.40%34.872 K0.7376.633.23 DKK+103.77%0.11%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงขายรุนแรง
TRIFORTRIFORK GROUP AG
2.212 B DKK110.4 DKK−1.60%8.35 K0.8019.955.53 DKK+11.02%0.66%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
PENNEOPENNEO A/S
267.276 M DKK7.62 DKK−2.81%17.767 K0.57−0.75 DKK−9.61%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
TGAMESTROPHY GAMES DEVELOPMENT A/S
217.929 M DKK7.70 DKK−3.14%15.732 K0.460.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MAPSMAPSPEOPLE A/S
184.802 M DKK2.16 DKK−5.26%5.897 K0.24−1.00 DKK+6.49%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
IMPEROIMPERO A/S
137.894 M DKK5.35 DKK−7.76%5010.18−0.53 DKK+41.21%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AGILCAGILLIC A/S
102.324 M DKK8.95 DKK−3.24%1770.05−2.49 DKK−140.25%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
NEXCOMNEXCOM A/S
95.907 M DKK4.98 DKK−2.35%6.32 K0.54−0.48 DKK+68.38%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
KONSOLKONSOLIDATOR A/S
88.643 M DKK3.84 DKK−4.00%6.869 K1.08−0.64 DKK+53.37%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SSPARKSPARK TECHNOLOGY A/S
84.245 M DKK3.13 DKK−2.49%115.764 K5.190.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ACTDECIDEACT A/S
64.503 M DKK3.24 DKK+3.18%3 K0.10−1.29 DKK+33.08%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SLXITSELUXIT A/S
24.275 M DKK2.58 DKK+2.38%5.336 K0.69−0.57 DKK−217.39%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BRAINPBRAIN+ A/S
14.998 M DKK0.0822 DKK+11.38%219.651 K0.330.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SCAPESCAPE TECHNOLOGIES A/S
11.24 M DKK0.350 DKK+20.69%1.471 M5.50−0.54 DKK+21.01%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CONFRZCONFERIZE A/S
8.837 M DKK0.0145 DKK−3.33%73.896 K0.11−0.07 DKK+3.66%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี