บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

28
หุ้น
52.697B
เงินทุนของตลาด
52.059K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.49%
เปลี่ยนแปลง
+2.97%
ประสิทธิภาพ เดือน
+36.70%
ประสิทธิภาพ ปี
+28.38%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
ACTDECIDEACT A/S
2.22 DKK−6.72%30048.891M DKK−1.38 DKK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AGILCAGILLIC A/S
18.8 DKK3.30%531207.966M DKK−0.75 DKK5.32%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BRAINPBRAIN+ A/S
0.250 DKK−9.09%337.808K12.172M DKK−0.53 DKK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CBRAINCBRAIN A/S
188.8 DKK−0.21%24.905K3.701B DKK66.502.84 DKK181.84%0.11%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
CONFRZCONFERIZE A/S
0.0360 DKK−7.69%50.114K7.642M DKK−0.04 DKK79.22%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
DATADATAPROCES GROUP A/S
2.17 DKK−3.56%1.62K69.508M DKK−0.23 DKK−383.42%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
FASTPCFASTPASSCORP A/S
21.6 DKK−1.82%118.795M DKK−3.11 DKK14.15%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
HYPEHYPEFACTORS A/S
2.76 DKK−1.43%80032.042M DKK−0.33 DKK71.41%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
IMPEROIMPERO A/S
4.48 DKK1.82%14391.014M DKK−0.89 DKK16.33%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
KONSOLKONSOLIDATOR A/S
4.24 DKK−0.47%3.169K86.815M DKK−1.17 DKK32.48%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MAPSMAPSPEOPLE A/S
2.08 DKK0.00%2.965K148.09M DKK−1.18 DKK88.51%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MDUNDOMDUNDO.COM A/S
6.90 DKK0.00%99170.357M DKK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MONSOMONSENSO A/S
0.355 DKK10.59%8.3K9.791M DKK−0.22 DKK39.04%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
NETCNETCOMPANY GROUP A/S
265.7 DKK−4.15%86.516K13.598B DKK24.2610.95 DKK12.90%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
NEXCOMNEXCOM A/S
3.20 DKK5.26%100.05K57.168M DKK−1.24 DKK−27.65%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
NNITNNIT A/S
82.9 DKK−2.24%11.869K2.094B DKK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
PENNEOPENNEO A/S
8.20 DKK−0.49%14.98K275.485M DKK−0.72 DKK21.49%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
RELERELESYS A/S
4.60 DKK−5.35%20.413K248.054M DKK−0.49 DKK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
RISMARISMA SYSTEMS A/S
7.70 DKK10.00%4.706K151.946M DKK−0.65 DKK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ROVROVSING A/S
44.0 DKK−5.58%53022.134M DKK−3.66 DKK50.16%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SAMESAMESYSTEM A/S
1.42 DKK24.56%121.198K83.487M DKK−0.42 DKK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SCAPESCAPE TECHNOLOGIES A/S
0.906 DKK−13.71%6.766K40.698M DKK−0.68 DKK46.19%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SIMSIMCORP A/S
735.0 DKK0.75%387.602K28.818B DKK38.1019.29 DKK14.29%1.03%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SLXITSELUXIT A/S
1.53 DKK−10.00%4.934K16.376M DKK−0.63 DKK−222.87%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SPENNSPENN TECHNOLOGY A/S
8.06 DKK−0.25%96.86K200.491M DKK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
TGAMESTROPHY GAMES DEVELOPMENT A/S
3.81 DKK−4.27%8.655K109.102M DKK−0.33 DKK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
TRIFORTRIFORK HOLDING AG
120.4 DKK−1.31%37.223K2.405B DKK32.653.69 DKK−67.81%0.86%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
WIRTEKWIRTEK A/S
10.25 DKK−0.49%94179.604M DKK4.08%บริการทางด้านเทคโนโลยี