การค้าปลีก (ภาค)

3
หุ้น
9.766B
เงินทุนของตลาด
105.378K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.47%
เปลี่ยนแปลง
+37.62%
ประสิทธิภาพ เดือน
+35.03%
ประสิทธิภาพ ปี
+29.92%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
BOOZT_DKKBOOZT AB
78.25 DKK+0.19%10.111K0.165.095B DKK38.382.04 DKK+33.34%0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
MATASMATAS A/S
107.4 DKK+0.19%43.448K0.494.086B DKK19.075.63 DKK−28.70%1.87%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
YOYOORDERYOYO A/S
8.46 DKK+1.68%5910.07742.745M DKK−0.54 DKK0.00%การค้าปลีก