เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
54.896B
เงินทุนของตลาด
129.076K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.16%
เปลี่ยนแปลง
+19.09%
ประสิทธิภาพ เดือน
−18.05%
ประสิทธิภาพ ปี
+23.60%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
PNDORAPANDORA A/S
605.0DKK−0.40%−2.4DKK
มีแรงซื้อ
174.213K105.399M54.679BDKK12.8948.42DKK22.441K