บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด (อุตสาหกรรม)

4
หุ้น
33.143B
เงินทุนของตลาด
578.830K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.53%
เปลี่ยนแปลง
+12.37%
ประสิทธิภาพ เดือน
−13.99%
ประสิทธิภาพ ปี
−11.39%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
BETCO_DKKBETTER COLLECTIVE A/S
154.8 DKK−0.77%9.884K0.228.487B DKK23.356.63 DKK+37.47%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
COLUMCOLUMBUS A/S
7.06 DKK−0.56%50.354K0.34912.69M DKK1.77%บริการเชิงพาณิชย์
GUBRAGUBRA A/S
115.04 DKK−0.66%1.188K0.411.877B DKK0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
ISSISS A/S
117.50 DKK−0.42%874.127K2.2421.702B DKK38.553.05 DKK1.79%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ