เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

15
หุ้น
3530.047B
เงินทุนของตลาด
1.953M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.44%
เปลี่ยนแปลง
−3.99%
ประสิทธิภาพ เดือน
+41.16%
ประสิทธิภาพ ปี
+36.00%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ALK_BALK-ABELLO B A/S
93.15 DKK−0.37%128.995K0.4720.736B DKK48.591.92 DKK+27.26%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
AMBU_BAMBU A/S
94.88 DKK+3.09%1.042M1.5925.173B DKK149.460.63 DKK+72.83%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
BAVABAVARIAN NORDIC A/S
170.50 DKK+0.35%372.812K0.7113.297B DKK17.979.49 DKK0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
BIOPORBIOPORTO A/S
2.965 DKK+30.91%17.783M18.811.126B DKK−0.21 DKK+6.75%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
CHEMMCHEMOMETEC A/S
347.2 DKK+2.30%80.613K1.176.042B DKK33.8210.27 DKK+102.22%1.73%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
COLO_BCOLOPLAST B A/S
767.4 DKK−1.13%154.527K0.60172.666B DKK34.5822.19 DKK+0.38%2.61%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
DEMANTDEMANT A/S
293.2 DKK+2.37%338.502K0.8363.671B DKK40.647.21 DKK−20.89%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
GMABGENMAB A/S
2252 DKK+1.90%103.092K0.88148.119B DKK34.5565.18 DKK−23.94%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
HLUN_AH. LUNDBECK A/S A
29.42 DKK+1.24%78.808K1.2025.925B DKK11.842.48 DKK+54.04%1.97%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
HLUN_BH. LUNDBECK A/S B
32.64 DKK+1.43%613.609K1.0325.925B DKK13.142.48 DKK+44.76%1.78%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
NOVO_BNOVO NORDISK B A/S
668.6 DKK+0.36%2.255M0.762.995T DKK23.5228.43 DKK+92.54%1.06%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
ORPHAORPHAZYME A/S
700 DKK+3.43%71024.2324.718M DKK−1398.87 DKK+94.56%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
OSSROSSUR HF
27.70 DKK+0.36%11.512K0.2211.64B DKK31.920.87 DKK+14.00%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
VIROVIROGATES A/S
6.38 DKK+2.24%4.893K0.6242.736M DKK−2.43 DKK+14.80%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ZEALZEALAND PHARMA A/S
356.0 DKK+1.71%229.605K0.8520.75B DKK−14.46 DKK+41.47%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง