เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์ (อุตสาหกรรม)

7
หุ้น
272.527B
เงินทุนของตลาด
5.623K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.18%
เปลี่ยนแปลง
−4.84%
ประสิทธิภาพ เดือน
+9.87%
ประสิทธิภาพ ปี
+4.24%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
AMBU_BAMBU A/S
75.48 DKK−1.46%201.861K20.323B DKK−0.18 DKK−120.25%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
BIOPORBIOPORTO A/S
1.668 DKK−1.07%140.031K640.102M DKK−0.23 DKK−9.33%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
CHEMMCHEMOMETEC A/S
328.4 DKK−2.49%31.168K5.861B DKK31.9910.27 DKK102.22%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
COLO_BCOLOPLAST B A/S
747.2 DKK−1.42%31.014K170.55B DKK33.1922.51 DKK0.33%2.64%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
DEMANTDEMANT A/S
291.1 DKK0.52%86.665K62.889B DKK40.357.21 DKK−20.89%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
OSSROSSUR HF
27.85 DKK−3.97%23.95K12.186B DKK36.640.76 DKK−14.82%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
VIROVIROGATES A/S
21.0 DKK−8.30%1.711K76.667M DKK−3.41 DKK18.85%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ