สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
275.840M
เงินทุนของตลาด
351
ปริมาณการซื้อขาย
−1.61%
เปลี่ยนแปลง
+32.61%
ประสิทธิภาพ เดือน
−39.00%
ประสิทธิภาพ ปี
+53.65%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
GREENMGREENMOBILITY A/S
63.0DKK1.61%1.0DKK
ปานกลาง
1.063K66.969K275.84MDKK64