สาธารณูปโภค (ภาค)

1
หุ้น
254.141B
เงินทุนของตลาด
947.937K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.65%
เปลี่ยนแปลง
−2.54%
ประสิทธิภาพ เดือน
−13.38%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.54%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ORSTEDORSTED A/S
624.3DKK1.51%9.3DKK
มีแรงขาย
49.948K31.183M254.141BDKK17.4734.63DKK8.027K