ร้านค้าพิเศษเฉพาะ (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
2.971B
เงินทุนของตลาด
130.332K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.26%
เปลี่ยนแปลง
+6.62%
ประสิทธิภาพ เดือน
−34.60%
ประสิทธิภาพ ปี
+11.64%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
MATASMATAS A/S
78.15DKK0.26%0.20DKK
มีแรงซื้อ
130.332K10.185M2.971BDKK2.164K