บริษัทเดนมาร์ก companies operating in one industry: Regional Banks

The list below has บริษัทเดนมาร์ก that operate under the same industry, Regional Banks. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
BNORDIK_CSEBANKNORDIK P/F
183.5 DKK−0.54%4.005K1.131.761B DKK8.8520.74 DKK14.11%การเงิน
DABDANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S
10.90 DKK+0.93%7.298K0.522.394B DKK8.811.24 DKK1.70%การเงิน
DJURDJURSLANDS BANK A/S
540 DKK−0.92%1.406K1.691.466B DKK6.3784.74 DKK1.83%การเงิน
GRLAGRONLANDSBANKEN A/S
670 DKK+0.75%560.241.197B DKK7.1094.40 DKK3.01%การเงิน
JYSKJYSKE BANK A/S
534.0 DKK−0.41%64.048K0.7534.458B DKK6.2485.51 DKK0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
LOLBLOLLANDS BANK A/S
575 DKK−0.86%1210.20626.4M DKK6.0295.58 DKK0.86%การเงิน
MNBAMONS BANK A/S
225 DKK0.00%2.259K2.14447.671M DKK0.89%การเงิน
NRDFNORDFYNS BANK A/S
342 DKK−0.58%1.337K0.89565.144M DKK6.7150.93 DKK0.00%การเงิน
RILBARINGKJOBING LANDBOBANK A/S
1170 DKK+0.17%33.438K1.0831.64B DKK14.6679.83 DKK0.60%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
SPKSJFSPAREKASSEN SJAELLAND-FYN A/S
222.0 DKK0.00%6.514K0.483.82B DKK7.5629.37 DKK2.70%การเงิน
SPNOSPAR NORD BANK A/S
122.4 DKK+0.33%96.933K0.7414.426B DKK6.1719.85 DKK3.69%การเงิน
ปานกลาง
SYDBSYDBANK A/S
329.8 DKK0.00%65.808K0.6918.039B DKK6.0554.49 DKK5.08%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
VJBAVESTJYSK BANK A/S
4.85 DKK0.00%379.746K0.525.982B DKK5.720.85 DKK2.27%การเงิน