พันธบัตรแห่งตะวันออก

บางครั้งมีการกล่าวกันว่าในขณะที่ศตวรรษที่ 20 เป็นเรื่องเกี่ยวกับตะวันตก – ด้วยความครอบงำทางเศรษฐกิจ, การทหาร และการเมือง – เรื่องราวของศตวรรษที่ 21 จะเกี่ยวกับตะวันออกพร้อมกับเทคโนโลยีทั้งหมด และเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว หากเป็นมุมมองที่ตรงกับคุณ คุณอาจต้องการพิจารณาสำรวจตลาดตราสารหนี้ในเอเชีย โปรดจำไว้ว่า เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในเอเชียมีความแตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของประเทศนั้นๆ บางประเทศในเอเชียเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่พัฒนาแล้ว ในขณะที่ประเทศอื่นๆ เป็นตัวแทนของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และกำลังพัฒนา อย่ามองข้ามปัจจัยเหล่านี้ขณะเรียกดูพันธบัตรเอเชียจากรายการด้านล่าง

สัญลักษณ์
ดอกเบี้ย
ผลตอบแทน %
วันครบกำหนดอายุ
เวลาที่จะครบกำหนด
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
JP03MYJapan 3 Month Government Bonds Yield−0.199%2023-12-2594100.050 JPY−14.37%−0.025 JPY
JP06MYJapan 6 Month Government Bonds Yield−0.153%2024-03-11171100.070 JPY−6.25%−0.009 JPY
JP01YJapan 1 Year Government Bonds Yield0.01%−0.045%2024-12-01436100.059 JPY−7.14%−0.003 JPY
JP02YJapan 2 Year Government Bonds Yield0.01%0.029%2025-09-0171099.953 JPY−3.33%−0.001 JPY
JP03YJapan 3 Year Government Bonds Yield0.01%0.118%2026-12-20118599.635 JPY−3.28%−0.004 JPY
JP04YJapan 4 Year Government Bonds Yield0.30%0.230%2027-12-201550100.293 JPY−2.13%−0.005 JPY
JP05YJapan 5 Year Government Bonds Yield0.30%0.306%2028-06-20173399.972 JPY−1.92%−0.006 JPY
JP06YJapan 6 Year Government Bonds Yield0.10%0.420%2029-12-20228198.055 JPY1.69%0.007 JPY
JP07YJapan 7 Year Government Bonds Yield0.10%0.527%2030-12-20264697.023 JPY0.96%0.005 JPY
JP08YJapan 8 Year Government Bonds Yield0.10%0.634%2031-12-20301195.820 JPY0.96%0.006 JPY
JP09YJapan 9 Year Government Bonds Yield0.50%0.695%2032-12-20337798.307 JPY−0.57%−0.004 JPY
JP10YJapan 10 Year Government Bonds Yield0.40%0.746%2033-06-20355996.859 JPY−1.19%−0.009 JPY
JP15YJapan 15 Year Government Bonds Yield0.50%1.215%2038-12-20556890.808 JPY−0.49%−0.006 JPY
JP20YJapan 20 Year Government Bonds Yield1.10%1.457%2043-06-20721194.528 JPY−0.34%−0.005 JPY
JP30YJapan 30 Year Government Bonds Yield1.20%1.688%2053-06-201086490.338 JPY0.18%0.003 JPY
JP40YJapan 40 Year Government Bonds Yield1.30%1.849%2063-03-201442487.470 JPY1.04%0.019 JPY
CN01YChina 1 Year Government Bonds Yield1.65%2.196%2024-07-2530799.553 CNY0.69%0.015 CNY
CN02YChina 2 Year Government Bonds Yield2.00%2.255%2025-06-1563299.570 CNY0.18%0.004 CNY
CN03YChina 3 Year Government Bonds Yield2.30%2.351%2026-05-1596699.865 CNY0.04%0.001 CNY
CN05YChina 5 Year Government Bonds Yield2.40%2.521%2028-07-15175899.454 CNY0.88%0.022 CNY
CN07YChina 7 Year Government Bonds Yield2.62%2.684%2030-06-25246899.603 CNY0.64%0.017 CNY
CN10YChina 10 Year Government Bonds Yield2.67%2.693%2033-05-25353399.803 CNY0.60%0.016 CNY
CN15YChina 15 Year Government Bonds Yield4.02%2.833%2039-04-095678114.835 CNY0.57%0.016 CNY
CN20YChina 20 Year Government Bonds Yield3.97%3.057%2048-07-239071115.800 CNY0.63%0.019 CNY
CN30YChina 30 Year Government Bonds Yield3.19%2.994%2053-04-1510798103.825 CNY0.50%0.015 CNY
IN03MYIndia 3 Month Government Bonds Yield6.820%2023-12-219098.400 INR−0.44%−0.030 INR
IN06MYIndia 6 Month Government Bonds Yield7.060%2024-03-2118196.672 INR0.14%0.010 INR
IN01YIndia 1 Year Government Bonds Yield6.89%7.044%2025-01-1648299.796 INR0.03%0.002 INR
IN02YIndia 2 Year Government Bonds Yield7.59%7.202%2026-01-11842100.790 INR0.19%0.014 INR
IN03YIndia 3 Year Government Bonds Yield6.99%7.179%2026-04-1793899.559 INR0.15%0.011 INR
IN04YIndia 4 Year Government Bonds Yield7.38%7.188%2027-06-201367100.603 INR0.56%0.040 INR
IN05YIndia 5 Year Government Bonds Yield7.06%7.182%2028-04-10166299.528 INR0.60%0.043 INR
IN06YIndia 6 Year Government Bonds Yield7.10%7.164%2029-04-18203599.704 INR−0.14%−0.010 INR
IN07YIndia 7 Year Government Bonds Yield7.17%7.186%2030-04-17239999.912 INR0.46%0.033 INR
IN08YIndia 8 Year Government Bonds Yield6.54%7.163%2032-01-17303996.133 INR−0.07%−0.005 INR
IN09YIndia 9 Year Government Bonds Yield7.26%7.182%2033-02-063425100.510 INR0.36%0.026 INR
IN10YIndia 10 Year Government Bonds Yield7.18%7.150%2033-08-143614100.196 INR0.20%0.014 INR
IN11YIndia 11 Year Government Bonds Yield7.73%7.343%2034-12-194106102.908 INR−0.42%−0.031 INR
IN12YIndia 12 Year Government Bonds Yield6.67%7.260%2035-12-15446795.254 INR−0.25%−0.018 INR
IN13YIndia 13 Year Government Bonds Yield7.41%7.269%2036-12-194837101.169 INR0.28%0.020 INR
IN14YIndia 14 Year Government Bonds Yield7.18%7.277%2037-07-24505499.151 INR0.29%0.021 INR
IN15YIndia 15 Year Government Bonds Yield6.83%7.253%2039-01-19559896.117 INR0.21%0.015 INR
IN19YIndia 19 Year Government Bonds Yield8.30%7.258%2042-12-317040110.704 INR0.04%0.003 INR
IN24YIndia 24 Year Government Bonds Yield7.06%7.244%2046-10-10841997.948 INR0.03%0.002 INR
IN30YIndia 30 Year Government Bonds Yield7.30%7.340%2053-06-191086399.502 INR0.26%0.019 INR
IN40YIndia 40 Year Government Bonds Yield7.25%7.339%2063-06-121450898.836 INR0.29%0.021 INR
HK01MYHong Kong 1 Month Government Bonds Yield4.764%2023-10-253399.610 HKD3.43%0.158 HKD
HK03MYHong Kong 3 Month Government Bonds Yield4.612%2023-12-208998.925 HKD1.77%0.080 HKD
HK06MYHong Kong 6 Month Government Bonds Yield4.650%2024-03-2018097.795 HKD1.75%0.080 HKD
HK09MYHong Kong 9 Month Government Bonds Yield4.640%2024-06-0525796.872 HKD1.09%0.050 HKD
HK01YHong Kong 1 Year Government Bonds Yield4.640%2024-08-2834195.880 HKD1.31%0.060 HKD
HK02YHong Kong 2 Year Government Bonds Yield3.98%4.319%2025-08-2570399.457 HKD−0.51%−0.022 HKD
HK03YHong Kong 3 Year Government Bonds Yield1.68%4.201%2026-01-2185294.568 HKD−0.47%−0.020 HKD
HK05YHong Kong 5 Year Government Bonds Yield1.25%4.078%2027-06-29137690.365 HKD−0.02%−0.001 HKD
HK07YHong Kong 7 Year Government Bonds Yield2.13%4.010%2030-07-16248989.112 HKD0.60%0.024 HKD
HK10YHong Kong 10 Year Government Bonds Yield2.02%4.215%2034-03-07381981.921 HKD0.64%0.027 HKD
HK15YHong Kong 15 Year Government Bonds Yield3.74%4.484%2038-01-12522692.727 HKD0.79%0.035 HKD
HK20YHong Kong 20 Year Government Bonds Yield3.30%4.730%2042-05-26682183.015 HKD0.72%0.034 HKD
SG01MYSingapore 1 Month Government Bonds Yield4.055%2023-10-202899.723 SGD0.02%0.001 SGD
SG03MYSingapore 3 Month Government Bonds Yield4.042%2023-12-158499.111 SGD0.07%0.003 SGD
SG06MYSingapore 6 Month Government Bonds Yield3.739%2024-03-1917998.229 SGD0.27%0.010 SGD
SG01YSingapore 1 Year Government Bonds Yield3.649%2024-07-3031297.003 SGD−0.05%−0.002 SGD
SG02YSingapore 2 Year Government Bonds Yield2.38%3.684%2025-06-0161897.880 SGD−0.67%−0.025 SGD
SG05YSingapore 5 Year Government Bonds Yield2.88%3.313%2028-08-01177598.050 SGD−0.24%−0.008 SGD
SG10YSingapore 10 Year Government Bonds Yield2.63%3.416%2032-08-01323694.000 SGD0.35%0.012 SGD
SG15YSingapore 15 Year Government Bonds Yield2.38%3.250%2039-07-01576189.270 SGD0.37%0.012 SGD
SG20YSingapore 20 Year Government Bonds Yield2.75%3.163%2042-04-01676694.250 SGD−0.09%−0.003 SGD
SG30YSingapore 30 Year Government Bonds Yield1.88%3.124%2051-10-011023676.800 SGD−1.05%−0.033 SGD
SG50YSingapore 50 Year Government Bonds Yield3.00%3.037%2072-08-011784699.050 SGD−0.98%−0.030 SGD
MY03MYMalaysia 3 Month Government Bonds Yield3.170%3.170 MYR0.00%0.000 MYR
MY07MYMalaysia 7 Month Government Bonds Yield3.220%3.220 MYR0.00%0.000 MYR
MY01YMalaysia 1 Year Government Bonds Yield3.270%3.270 MYR0.00%0.000 MYR
MY03YMalaysia 3 Year Government Bonds Yield3.91%3.565%2026-07-151027100.897 MYR−0.47%−0.017 MYR
MY05YMalaysia 5 Year Government Bonds Yield3.73%3.790%2028-06-15172899.752 MYR0.32%0.012 MYR
MY07YMalaysia 7 Year Government Bonds Yield4.50%3.873%2030-04-152397103.585 MYR1.52%0.058 MYR
MY10YMalaysia 10 Year Government Bonds Yield3.84%4.022%2033-04-15349398.598 MYR1.13%0.045 MYR
MY15YMalaysia 15 Year Government Bonds Yield4.89%4.160%2038-06-085373108.000 MYR0.00%0.000 MYR
MY20YMalaysia 20 Year Government Bonds Yield4.93%4.337%2043-09-307313107.952 MYR0.51%0.022 MYR
MY30YMalaysia 30 Year Government Bonds Yield4.46%4.469%2053-03-311078399.804 MYR0.13%0.006 MYR
ID01MYIndonesia 1 Month Government Bonds Yield6.129%2023-11-094899.250 IDR−0.05%−0.003 IDR
ID03MYIndonesia 3 Month Government Bonds Yield6.124%2023-12-077698.790 IDR−0.87%−0.054 IDR
ID06MYIndonesia 6 Month Government Bonds Yield6.186%2024-03-2818896.960 IDR−0.40%−0.025 IDR
ID01YIndonesia 1 Year Government Bonds Yield10.00%6.345%2024-09-15359103.381 IDR−0.94%−0.060 IDR
ID03YIndonesia 3 Year Government Bonds Yield12.00%6.265%2026-09-151089115.320 IDR0.30%0.019 IDR
ID05YIndonesia 5 Year Government Bonds Yield6.38%6.400%2028-08-15178999.887 IDR−0.45%−0.029 IDR
ID10YIndonesia 10 Year Government Bonds Yield7.00%6.739%2033-02-153434101.783 IDR−0.88%−0.060 IDR
ID15YIndonesia 15 Year Government Bonds Yield7.13%6.894%2038-06-155380102.100 IDR−0.93%−0.065 IDR
ID20YIndonesia 20 Year Government Bonds Yield7.13%7.011%2043-06-157206101.197 IDR0.00%0.000 IDR
ID25YIndonesia 25 Year Government Bonds Yield7.38%6.898%2048-05-159002105.602 IDR0.20%0.014 IDR
ID30YIndonesia 30 Year Government Bonds Yield6.88%6.997%2051-08-151018998.500 IDR−0.16%−0.011 IDR
TH01YThailand 1 Year Government Bonds Yield0.75%2.500%2024-09-1736198.327 THB−0.40%−0.010 THB
TH02YThailand 2 Year Government Bonds Yield3.85%2.610%2025-12-12812102.661 THB0.00%0.000 THB
TH03YThailand 3 Year Government Bonds Yield2.13%2.660%2026-12-17118298.343 THB0.00%0.000 THB
TH04YThailand 4 Year Government Bonds Yield3.58%2.870%2027-12-171547102.810 THB0.00%0.000 THB
TH05YThailand 5 Year Government Bonds Yield2.88%2.810%2028-12-171913100.308 THB0.00%0.000 THB
TH07YThailand 7 Year Government Bonds Yield1.60%2.920%2029-12-17227892.512 THB0.00%0.000 THB
TH10YThailand 10 Year Government Bonds Yield3.35%3.200%2033-06-173556101.237 THB1.27%0.040 THB
TH12YThailand 12 Year Government Bonds Yield1.60%3.150%2035-06-17428684.879 THB0.00%0.000 THB
TH14YThailand 14 Year Government Bonds Yield3.40%3.250%2036-06-174652101.547 THB0.00%0.000 THB
TH15YThailand 15 Year Government Bonds Yield3.39%3.380%2037-06-175017100.101 THB1.81%0.060 THB