พันธบัตรในกลุ่มประเทศเอเชีย

มีความแตกต่างอย่างมากในเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ซึ่งกลายเป็นผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ตัวอย่างเช่น ประเทศจีนมีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเป็นบวก ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นลบ ในบางประเทศของเอเชียคือส่วนหนึ่งของประเทศที่พัฒนาแล้วขณะบางส่วนมีเศรษฐกิจแบบเกิดใหม่และกำลังพัฒนา

         
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20220901.00-0.13-10.17%-0.01-0.13-0.14แนะนำให้ขาย
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20230901.00-0.133.73%0.01-0.13-0.14ขาย
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20240620.00-0.12-7.83%-0.01-0.12-0.13ซื้อ
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20260620.00-0.10-1.01%-0.00-0.10-0.10ซื้อ
JP07Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20280920.00-0.07-4.29%-0.00-0.07-0.08ซื้อ
JP10Y พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นอายุ 10 ปี
20310620.000.03-25.00%-0.010.040.03ขาย
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.1220360620.000.252.42%0.010.260.25ซื้อ
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.3820410620.000.42-1.86%-0.010.430.42ขาย
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.6220510620.000.650.46%0.000.650.64ขาย
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.6220610320.000.731.10%0.010.730.72แนะนำให้ซื้อ
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.0020220910.001.040.00%0.001.041.04ซื้อ
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.2520230910.001.410.21%0.001.411.41ซื้อ
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.1220240610.001.53-0.65%-0.011.531.53แนะนำให้ซื้อ
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520260910.001.79-0.06%-0.001.791.79ซื้อ
KR10Y พันธบัตรรัฐบาลเกาหลีอายุ 10 ปี
2.0020310610.002.070.29%0.012.072.07ซื้อ
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820410910.002.08-0.43%-0.012.082.08ซื้อ
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.8820510310.002.070.19%0.002.072.07ซื้อ
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.0020220722.002.33-0.17%-0.002.352.31ซื้อ
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.5020230520.002.51-0.51%-0.012.552.50ขาย
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.7520240408.002.58-0.39%-0.012.612.56ขาย
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.0020260311.002.72-0.37%-0.012.762.71ขาย
CN07Y CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.0020280513.002.90-0.17%-0.012.922.89ขาย
CN10Y พันธบัตรรัฐบาลจีนอายุ 10 ปี
3.0020310527.002.89-0.03%-0.002.912.88ขาย
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.6220350922.003.24-1.07%-0.043.263.24ขาย
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.5020460425.003.48-0.99%-0.043.523.48ขาย
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.6220510412.003.440.03%0.003.463.43ขาย
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
8.0020220802.003.972.13%0.083.973.97แนะนำให้ซื้อ
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
7.2520230416.004.53-3.86%-0.184.534.53ขาย
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.2520260408.005.590.52%0.035.605.57ขาย
IN07Y INDIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
8.1220270215.006.150.26%0.026.186.13ขาย
IN10Y พันธบัตรรัฐบาลอินเดียอายุ 10 ปี
5.7520300803.006.12-0.24%-0.016.146.12ขาย
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20221123.000.060.00%0.000.060.06ซื้อ
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.1220230823.000.167.43%0.010.160.15ซื้อ
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.7520241209.000.188.48%0.010.180.16ซื้อ
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020260826.000.592.43%0.010.590.57แนะนำให้ซื้อ
HK07Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.3820280822.000.78-0.26%-0.000.780.78ซื้อ
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.1220290827.001.130.44%0.011.131.12ซื้อ
SG02Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520230201.000.361.40%0.010.370.35ซื้อ
SG05Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.1220260601.000.79-0.38%-0.000.790.78ขาย
SG10Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.6220310701.001.43-0.42%-0.011.441.43ซื้อ
SG15Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.2520360801.001.740.17%0.001.741.74ซื้อ
SG20Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.7520420401.001.880.00%0.001.881.87ซื้อ
SG30Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.8820500301.001.89-0.26%-0.011.891.88ซื้อ
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.3820240614.002.390.34%0.012.392.38แนะนำให้ซื้อ
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.8820261130.002.81-0.25%-0.012.822.81ซื้อ
MY07Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.6220280615.003.161.35%0.043.163.12แนะนำให้ซื้อ
MY10Y พันธบัตรรัฐบาลมาเลเซียอายุ 10 ปี
2.6220310415.003.360.12%0.003.363.34ซื้อ
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.2520350531.003.850.08%0.003.863.85ซื้อ
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.7520400522.004.060.30%0.014.064.05ซื้อ
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.0020500615.004.230.17%0.014.234.22ซื้อ
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20220715.003.06-3.35%-0.113.203.04ขาย
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
10.0020240915.004.61-0.11%-0.014.654.61ขาย
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.5020260415.005.151.24%0.065.155.09ซื้อ
ID10Y อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอินโดนีเซีย 10 ปี
6.5020310215.006.200.32%0.026.206.18ขาย
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
6.2520360615.006.270.03%0.006.276.26ขาย
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
7.5020400415.006.890.00%0.006.896.89ขาย
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.007.18-0.19%-0.017.197.18ขาย
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.007.070.03%0.007.077.06ขาย
TH02Y THAILAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.6220230616.000.54-3.57%-0.020.540.54ขาย
TH05Y THAILAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.8820250617.000.750.00%0.000.750.75ซื้อ
TH10Y THAILAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.0020311217.001.79-0.56%-0.011.791.79ซื้อ
TH15Y THAILAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.5020351217.002.17-2.91%-0.072.172.17ซื้อ
TW02Y TAIWAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520230826.000.240.00%0.000.240.24ซื้อ
TW05Y TAIWAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.2520260729.000.320.00%0.000.320.32ซื้อ
TW10Y TAIWAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.3820310623.000.430.00%0.000.430.43ซื้อ
TW20Y TAIWAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.6220410521.000.540.00%0.000.540.54ขาย
TW30Y TAIWAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.5020510225.000.700.00%0.000.700.70ซื้อ
โหลดเพิ่ม