พันธบัตรในกลุ่มประเทศยุโรป

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสามารถเป็นได้ทั้งบวกหรือลบในประเทศที่แตกต่างกันของยุโรป ตัวอย่างเช่น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในเยอรมันอาจจะเป็นลบเนื่องจากเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วและงบประมาณเกินดุล ในขณะที่โปรตุเกสและอิตาลี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอาจจะเป็นบวก การขึ้นและลงของราคาพันธบัตรนั้นอาจบ่งชี้ระดับความมั่นใจในประเทศที่ออกพันธบัตรนั้น

          
UK Flag
GB01Y UK GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.5020210122.000.68-1.18%-0.010.680.60ซื้อ
UK Flag
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210907.000.56-1.60%-0.010.560.49ซื้อ
UK Flag
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.5020220722.000.50-1.54%-0.010.510.45ซื้อ
UK Flag
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.0020240422.000.51-1.97%-0.010.520.47ซื้อ
UK Flag
GB07Y UK GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.5020260722.000.50-3.19%-0.020.520.46ขาย
UK Flag
GB10Y พันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอายุ 10 ปี
1.6220281022.000.62-2.60%-0.020.640.58ขาย
UK Flag
GB15Y UK GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020340907.000.98-1.41%-0.011.000.94ซื้อ
UK Flag
GB20Y UK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390907.001.15-1.25%-0.011.171.11ซื้อ
UK Flag
GB25Y UK GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520440122.001.25-1.13%-0.011.261.21ซื้อ
UK Flag
GB30Y UK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020470722.001.26-0.96%-0.011.271.22ซื้อ
UK Flag
GB50Y UK GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
3.5020680722.001.17-0.90%-0.011.181.13ซื้อ
DE Flag
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200911.00-0.66-5.77%-0.04-0.59-0.70ขาย
DE Flag
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210910.00-0.65-1.46%-0.01-0.63-0.66ซื้อ
DE Flag
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221007.00-0.68-2.73%-0.02-0.64-0.69ซื้อ
DE Flag
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20241018.00-0.59-2.64%-0.02-0.57-0.61ขาย
DE Flag
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20260815.00-0.54-3.58%-0.02-0.52-0.56ขาย
DE Flag
DE10Y พันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปี
20290815.00-0.36-6.18%-0.02-0.34-0.39ขาย
DE Flag
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.00-0.22-12.68%-0.03-0.19-0.25ขาย
DE Flag
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.00-0.08-51.05%-0.03-0.05-0.11ขาย
DE Flag
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.05-33.42%-0.030.090.02ขาย
DE Flag
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.000.13-17.70%-0.030.160.10ขาย
FR Flag
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.5020201025.00-0.584.34%0.03-0.58-0.66ซื้อ
FR Flag
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220225.00-0.60-6.95%-0.04-0.56-0.66ขาย
FR Flag
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230325.00-0.58-0.28%-0.00-0.58-0.61ซื้อ
FR Flag
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20250325.00-0.39-1.62%-0.01-0.38-0.42ซื้อ
FR Flag
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520261125.00-0.29-8.21%-0.02-0.27-0.31ขาย
FR Flag
FR10Y พันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปี
0.5020291125.00-0.05-81.82%-0.02-0.03-0.08ซื้อ
FR Flag
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.22-7.29%-0.020.240.18ขาย
FR Flag
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.000.36-6.35%-0.020.400.33ขาย
FR Flag
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520450525.000.60-3.93%-0.020.630.57ซื้อ
FR Flag
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.000.76-0.42%-0.000.780.70ขาย
FR Flag
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.000.90-2.69%-0.020.950.85ขาย
ES Flag
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20211031.00-0.36-1.84%-0.01-0.35-0.40ซื้อ
ES Flag
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.3820220430.00-0.321.36%0.00-0.32-0.36ซื้อ
ES Flag
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.2520240730.00-0.08-13.15%-0.010.07-0.11ซื้อ
ES Flag
ES07Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.2520261031.000.17-5.92%-0.010.180.13ซื้อ
ES Flag
ES10Y พันธบัตรรัฐบาลสเปนอายุ 10 ปี
0.5020291031.000.41-4.74%-0.020.450.36ซื้อ
ES Flag
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.1220370131.000.82-2.04%-0.020.850.78ซื้อ
ES Flag
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.6220481031.001.321.16%0.021.471.22ซื้อ
IT Flag
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.6220200501.00-0.0449.30%0.04-0.04-0.37ซื้อ
IT Flag
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210415.00-0.0427.80%0.02-0.03-0.15ซื้อ
IT Flag
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.0020220715.000.14-22.10%-0.040.190.11ซื้อ
IT Flag
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520240701.000.57-5.33%-0.030.600.55ซื้อ
IT Flag
IT07Y ITALY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.0020260715.000.87-4.52%-0.040.910.85ซื้อ
IT Flag
IT10Y พันธบัตรรัฐบาลอิตาลีอายุ 10 ปี
3.0020290801.001.20-3.53%-0.041.251.18ซื้อ
IT Flag
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.2520350301.001.74-2.44%-0.041.811.71ซื้อ
IT Flag
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.8820380901.001.94-2.46%-0.052.001.91ซื้อ
IT Flag
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.002.18-1.96%-0.042.242.15ซื้อ
IT Flag
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.002.29-1.89%-0.042.362.26ซื้อ
BE Flag
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.592.03%0.01-0.58-0.65ซื้อ
BE Flag
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.64-1.96%-0.01-0.62-0.67ขาย
BE Flag
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.60-2.70%-0.02-0.58-0.62ขาย
BE Flag
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.41-4.58%-0.02-0.39-0.43ขาย
BE Flag
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.0020260622.00-0.30-7.12%-0.02-0.28-0.32ขาย
BE Flag
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820290622.00-0.07-48.71%-0.02-0.05-0.10ขาย
BE Flag
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.21-10.18%-0.020.240.18ขาย
BE Flag
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.000.43-5.40%-0.020.470.39ขาย
BE Flag
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.76-2.91%-0.020.800.72ขาย
DK Flag
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.0020211115.00-0.74-1.70%-0.01-0.72-0.78ซื้อ
DK Flag
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.65-3.15%-0.02-0.63-0.70ซื้อ
DK Flag
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520251115.00-0.55-2.97%-0.02-0.53-0.59ซื้อ
DK Flag
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.33-8.39%-0.03-0.30-0.36ขาย
DK Flag
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.00-0.12-16.51%-0.02-0.10-0.16ขาย
GR Flag
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.000.976.97%0.060.970.32ขาย
GR Flag
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.000.54-3.36%-0.020.560.47ขาย
GR Flag
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
4.1220290312.001.41-2.28%-0.031.441.36ซื้อ
GR Flag
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.001.91-2.34%-0.051.961.87ซื้อ
GR Flag
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.002.23-1.77%-0.042.272.19ซื้อ
GR Flag
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.002.43-1.42%-0.042.462.40ขาย
IE Flag
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
5.0020201018.00-0.47-4.65%-0.02-0.45-0.58ซื้อ
IE Flag
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.7520220315.00-0.46-1.45%-0.01-0.46-0.51ซื้อ
IE Flag
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221018.00-0.45-2.01%-0.01-0.44-0.48ซื้อ
IE Flag
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240318.00-0.35-5.24%-0.02-0.33-0.38ซื้อ
IE Flag
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.000.06-22.82%-0.020.070.02ขาย
IE Flag
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.000.34-5.55%-0.020.360.30ขาย
NL Flag
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.5020200715.00-0.62-1.96%-0.01-0.61-0.68ขาย
NL Flag
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520210715.00-0.64-1.22%-0.01-0.63-0.67ซื้อ
NL Flag
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520220715.00-0.67-2.73%-0.02-0.65-0.68ซื้อ
NL Flag
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240715.00-0.53-3.52%-0.02-0.51-0.55ซื้อ
NL Flag
NL07Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.5020260715.00-0.41-4.66%-0.02-0.39-0.43ขาย
NL Flag
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.2520290715.00-0.22-10.94%-0.02-0.20-0.25ขาย
NL Flag
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.00-0.08-47.48%-0.03-0.05-0.11ขาย
NL Flag
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400115.00-0.13-180.81%-0.290.17-0.13แนะนำให้ขาย
NL Flag
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.17-12.95%-0.030.200.13ขาย
NO Flag
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.250.13%0.001.251.18ซื้อ
NO Flag
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.0020240314.001.25-1.69%-0.021.261.20ขาย
NO Flag
NO07Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.5020260219.001.28-1.09%-0.011.301.22ขาย
NO Flag
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.7520290906.001.42-1.38%-0.021.441.39ขาย
PL Flag
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520210725.001.42-0.17%-0.001.571.29ขาย
PL Flag
PL05Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์l-คำอธิบาย
2.5020240425.001.79-1.96%-0.041.831.67ซื้อ
PL Flag
PL10Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์-คำอธิบาย
2.7520291025.002.06-3.10%-0.072.132.03ขาย
PT Flag
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210415.00-0.50-3.66%-0.02-0.45-0.52ซื้อ
PT Flag
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.1220221017.00-0.32-4.77%-0.01-0.30-0.36ซื้อ
PT Flag
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.6220240215.00-0.10-8.97%-0.01-0.09-0.13ซื้อ
PT Flag
PT07Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.8820260721.000.14-1.05%-0.000.140.09ซื้อ
PT Flag
PT10Y พันธบัตรรัฐบาลโปรตุเกสอายุ 10 ปี
1.8820290615.000.36-4.77%-0.020.370.33ซื้อ
SE Flag
SE02Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201201.00-0.34-1.29%-0.00-0.33-0.39ซื้อ
SE Flag
SE05Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020231113.00-0.37-8.33%-0.03-0.34-0.39ซื้อ
SE Flag
SE07Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.5020250512.00-0.32-12.35%-0.04-0.29-0.36ขาย
SE Flag
SE10Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520291112.00-0.05-371.05%-0.04-0.01-0.08ขาย
SE Flag
SE30Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.5020390330.000.30-15.92%-0.060.350.28ขาย
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ