พันธบัตรในกลุ่มประเทศยุโรป

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสามารถเป็นได้ทั้งบวกหรือลบในประเทศที่แตกต่างกันของยุโรป ตัวอย่างเช่น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในเยอรมันอาจจะเป็นลบเนื่องจากเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วและงบประมาณเกินดุล ในขณะที่โปรตุเกสและอิตาลี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอาจจะเป็นบวก การขึ้นและลงของราคาพันธบัตรนั้นอาจบ่งชี้ระดับความมั่นใจในประเทศที่ออกพันธบัตรนั้น

          
UK Flag
GB01Y UK GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.5020210122.000.50-0.66%-0.000.500.46ขาย
UK Flag
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210907.000.42-1.25%-0.010.430.40ขาย
UK Flag
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.5020220722.000.38-0.03%-0.000.380.37ขาย
UK Flag
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.0020240422.000.43-0.09%-0.000.430.42ขาย
UK Flag
GB07Y UK GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.5020260722.000.44-0.09%-0.000.440.43ขาย
UK Flag
GB10Y พันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอายุ 10 ปี
4.7520301207.000.66-0.12%-0.000.660.65ขาย
UK Flag
GB15Y UK GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020340907.000.88-0.06%-0.000.880.88ขาย
UK Flag
GB20Y UK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390907.001.05-0.03%-0.001.051.05ขาย
UK Flag
GB25Y UK GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520440122.001.15-0.02%-0.001.151.14ขาย
UK Flag
GB30Y UK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020470722.001.150.00%0.001.151.15ขาย
UK Flag
GB50Y UK GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
3.5020680722.001.06-0.01%-0.001.061.05ขาย
DE Flag
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20201211.00-0.58-0.31%-0.00-0.58-0.61ซื้อ
DE Flag
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20211210.00-0.58-0.14%-0.00-0.58-0.59แนะนำให้ซื้อ
DE Flag
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221007.00-0.59-0.10%-0.00-0.59-0.60ซื้อ
DE Flag
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20241018.00-0.53-0.02%-0.00-0.53-0.53ซื้อ
DE Flag
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520270215.00-0.43-0.07%-0.00-0.43-0.43ซื้อ
DE Flag
DE10Y พันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปี
20300215.00-0.25-0.04%-0.00-0.25-0.25ซื้อ
DE Flag
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.00-0.13-0.56%-0.00-0.13-0.13ซื้อ
DE Flag
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.000.031.49%0.000.030.03ซื้อ
DE Flag
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.15-0.13%-0.000.150.15ขาย
DE Flag
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520500815.000.260.04%0.000.260.25ซื้อ
FR Flag
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.5020201025.00-0.55-1.98%-0.01-0.54-0.60แนะนำให้ซื้อ
FR Flag
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220225.00-0.49-0.39%-0.00-0.49-0.57แนะนำให้ซื้อ
FR Flag
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230325.00-0.51-0.10%-0.00-0.51-0.52ซื้อ
FR Flag
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20250325.00-0.35-0.06%-0.00-0.35-0.36ขาย
FR Flag
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520261125.00-0.23-0.09%-0.00-0.23-0.24ขาย
FR Flag
FR10Y พันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปี
20291125.000.010.00%0.000.010.00ขาย
FR Flag
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.280.07%0.000.280.27ขาย
FR Flag
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.000.44-0.07%-0.000.450.44ขาย
FR Flag
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520450525.000.68-0.03%-0.000.680.67ซื้อ
FR Flag
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.000.830.00%0.000.830.82ขาย
FR Flag
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.000.97-0.01%-0.000.970.96ขาย
ES Flag
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20211031.00-0.36-0.08%-0.00-0.36-0.38แนะนำให้ซื้อ
ES Flag
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.3820220430.00-0.33-0.27%-0.00-0.33-0.35ซื้อ
ES Flag
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.2520240730.00-0.09-0.22%-0.00-0.09-0.10ขาย
ES Flag
ES07Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.2520261031.000.14-0.28%-0.000.150.13ขาย
ES Flag
ES10Y พันธบัตรรัฐบาลสเปนอายุ 10 ปี
0.5020291031.000.42-0.02%-0.000.420.41ขาย
ES Flag
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.1220370131.000.86-0.03%-0.000.860.85ขาย
ES Flag
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.6220481031.001.34-0.01%-0.001.341.32ซื้อ
IT Flag
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.6220201101.00-0.26-1.27%-0.00-0.25-0.32ขาย
IT Flag
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.1220220401.000.11-1.21%-0.000.110.08ซื้อ
IT Flag
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.8820230301.000.31-0.19%-0.000.310.28ซื้อ
IT Flag
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.2520250201.000.720.00%0.000.720.71ซื้อ
IT Flag
IT07Y ITALY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.0020260715.000.94-0.04%-0.000.940.93ซื้อ
IT Flag
IT10Y พันธบัตรรัฐบาลอิตาลีอายุ 10 ปี
1.2520300401.001.370.15%0.001.371.36ซื้อ
IT Flag
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.2520350301.001.85-0.02%-0.001.851.83ซื้อ
IT Flag
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.0020400301.002.17-0.00%-0.002.172.16ขาย
IT Flag
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.002.31-0.09%-0.002.312.30ซื้อ
IT Flag
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.002.42-0.02%-0.002.422.41ขาย
BE Flag
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.58-2.97%-0.02-0.56-0.63ซื้อ
BE Flag
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.56-1.34%-0.01-0.55-0.58แนะนำให้ซื้อ
BE Flag
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.54-0.84%-0.00-0.53-0.55ซื้อ
BE Flag
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.37-0.14%-0.00-0.36-0.38ขาย
BE Flag
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.0020260622.00-0.24-0.21%-0.00-0.24-0.25ขาย
BE Flag
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820290622.00-0.01-3.41%-0.00-0.01-0.02ขาย
BE Flag
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.27-0.15%-0.000.270.26ขาย
BE Flag
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.000.51-0.04%-0.000.510.50ขาย
BE Flag
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.83-0.01%-0.000.830.82ขาย
DK Flag
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520221115.00-0.590.03%0.00-0.59-0.63แนะนำให้ซื้อ
DK Flag
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.56-0.27%-0.00-0.55-0.58ซื้อ
DK Flag
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520251115.00-0.47-0.19%-0.00-0.47-0.49ซื้อ
DK Flag
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.250.36%0.00-0.25-0.26ซื้อ
DK Flag
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.000.02-1.28%-0.000.020.00ขาย
GR Flag
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.000.69-2.73%-0.020.710.24แนะนำให้ขาย
GR Flag
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.000.46-0.39%-0.000.460.43ขาย
GR Flag
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
4.1220290312.001.38-0.04%-0.001.381.36แนะนำให้ขาย
GR Flag
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.001.80-0.03%-0.001.801.79แนะนำให้ขาย
GR Flag
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.002.08-0.11%-0.002.082.07ขาย
GR Flag
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.002.25-0.08%-0.002.252.24ขาย
IE Flag
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
5.0020201018.00-0.56-3.65%-0.02-0.54-0.68ขาย
IE Flag
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.7520220315.00-0.46-0.44%-0.00-0.46-0.49แนะนำให้ซื้อ
IE Flag
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820230320.00-0.43-0.81%-0.00-0.42-0.46แนะนำให้ซื้อ
IE Flag
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.3820250313.00-0.27-0.97%-0.00-0.27-0.30ซื้อ
IE Flag
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.000.03-0.77%-0.000.030.01แนะนำให้ขาย
IE Flag
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.3820350515.000.420.00%0.000.420.41ซื้อ
NL Flag
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.5020200715.00-0.56-4.17%-0.02-0.54-0.66ซื้อ
NL Flag
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520210715.00-0.59-1.17%-0.01-0.58-0.61แนะนำให้ซื้อ
NL Flag
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520220715.00-0.59-0.51%-0.00-0.59-0.61แนะนำให้ซื้อ
NL Flag
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240715.00-0.47-0.30%-0.00-0.47-0.49ซื้อ
NL Flag
NL07Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.5020260715.00-0.36-0.08%-0.00-0.36-0.37ขาย
NL Flag
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.2520290715.00-0.16-0.06%-0.00-0.16-0.16ขาย
NL Flag
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.00-0.01-3.81%-0.00-0.01-0.02ขาย
NL Flag
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400115.000.220.00%0.000.220.21ซื้อ
NL Flag
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.260.12%0.000.260.25ซื้อ
NO Flag
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.40-0.33%-0.001.401.33ซื้อ
NO Flag
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520250313.001.350.04%0.001.351.31ซื้อ
NO Flag
NO07Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.5020260219.001.360.00%0.001.361.31ซื้อ
NO Flag
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.7520290906.001.420.00%0.001.421.40ขาย
PL Flag
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520210725.001.56-0.42%-0.011.561.50แนะนำให้ซื้อ
PL Flag
PL05Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์l-คำอธิบาย
2.5020240425.001.86-0.68%-0.011.881.84ซื้อ
PL Flag
PL10Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์-คำอธิบาย
2.7520291025.002.30-0.26%-0.012.312.26ซื้อ
PT Flag
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.1220221017.00-0.36-0.66%-0.00-0.36-0.41แนะนำให้ซื้อ
PT Flag
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.8820231025.00-0.20-1.70%-0.00-0.19-0.22แนะนำให้ซื้อ
PT Flag
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.8820251015.000.024.74%0.000.02-0.00แนะนำให้ซื้อ
PT Flag
PT07Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
4.1220270414.000.17-0.75%-0.000.170.16ซื้อ
PT Flag
PT10Y พันธบัตรรัฐบาลโปรตุเกสอายุ 10 ปี
0.3820301018.000.470.00%0.000.470.45ซื้อ
SE Flag
SE02Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201201.00-0.31-5.63%-0.02-0.29-0.36ซื้อ
SE Flag
SE05Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020231113.00-0.24-0.25%-0.00-0.24-0.26ซื้อ
SE Flag
SE07Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.5020250512.00-0.16-0.84%-0.00-0.15-0.19ซื้อ
SE Flag
SE10Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520291112.000.12-0.17%-0.000.120.11ซื้อ
SE Flag
SE30Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.5020390330.000.53-0.06%-0.000.530.51ซื้อ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ