พันธบัตรของยุโรปทั้งหมด

The interconnected European market features diverse bonds with varying yields and fluctuating bond prices that signal confidence levels. To simplify your research, we've compiled a full list of European bonds.
สัญลักษณ์
ดอกเบี้ย
ผลตอบแทน %
วันครบกำหนดอายุ
Term to maturity
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
เปลี่ยนแปลง
GB01MYUnited Kingdom 1 Month Government Bonds Yield0.00%5.280%2024-07-0824 วัน99.654 GBP+0.09%0.005 GBP
GB03MYUnited Kingdom 3 Month Government Bonds Yield0.00%5.259%2024-09-0987 วัน98.762 GBP−0.08%−0.004 GBP
GB06MYUnited Kingdom 6 Month Government Bonds Yield0.00%5.273%2024-12-09178 วัน97.493 GBP−0.17%−0.009 GBP
GB01YUnited Kingdom 1 Year Government Bonds Yield0.63%4.636%2025-06-07358 วัน96.228 GBP−1.11%−0.052 GBP
GB02YUnited Kingdom 2 Year Government Bonds Yield0.13%4.182%2026-01-301 ปี 230 วัน93.715 GBP−0.88%−0.037 GBP
GB03YUnited Kingdom 3 Year Government Bonds Yield1.25%4.055%2027-07-223 ปี 38 วัน91.915 GBP−1.24%−0.051 GBP
GB04YUnited Kingdom 4 Year Government Bonds Yield4.50%4.115%2028-06-073 ปี 359 วัน101.397 GBP−1.27%−0.053 GBP
GB05YUnited Kingdom 5 Year Government Bonds Yield0.50%3.956%2029-01-314 ปี 231 วัน85.533 GBP−1.30%−0.052 GBP
GB06YUnited Kingdom 6 Year Government Bonds Yield0.38%3.908%2030-10-226 ปี 130 วัน80.307 GBP−1.36%−0.054 GBP
GB07YUnited Kingdom 7 Year Government Bonds Yield0.25%3.927%2031-07-317 ปี 47 วัน77.350 GBP−1.73%−0.069 GBP
GB08YUnited Kingdom 8 Year Government Bonds Yield4.25%3.945%2032-06-077 ปี 359 วัน102.068 GBP−1.35%−0.054 GBP
GB09YUnited Kingdom 9 Year Government Bonds Yield3.25%4.019%2033-01-318 ปี 231 วัน94.440 GBP−1.37%−0.056 GBP
GB10YUnited Kingdom 10 Year Government Bonds Yield4.63%4.077%2034-01-319 ปี 231 วัน104.317 GBP−1.31%−0.054 GBP
GB12YUnited Kingdom 12 Year Government Bonds Yield4.25%4.169%2036-03-0711 ปี 267 วัน100.741 GBP−1.35%−0.057 GBP
GB15YUnited Kingdom 15 Year Government Bonds Yield1.13%4.335%2039-01-3114 ปี 231 วัน65.504 GBP−1.34%−0.059 GBP
GB20YUnited Kingdom 20 Year Government Bonds Yield3.25%4.508%2044-01-2219 ปี 222 วัน83.736 GBP−1.23%−0.056 GBP
GB25YUnited Kingdom 25 Year Government Bonds Yield1.75%4.531%2049-01-2224 ปี 222 วัน59.008 GBP−1.24%−0.057 GBP
GB30YUnited Kingdom 30 Year Government Bonds Yield4.38%4.568%2054-07-3130 ปี 47 วัน96.861 GBP−1.17%−0.054 GBP
GB40YUnited Kingdom 40 Year Government Bonds Yield4.00%4.496%2063-10-2239 ปี 130 วัน90.887 GBP−1.21%−0.055 GBP
GB50YUnited Kingdom 50 Year Government Bonds Yield1.13%4.129%2073-10-2249 ปี 130 วัน36.927 GBP−1.36%−0.057 GBP
DE01MYGermany 1 Month Government Bonds Yield0.00%3.511%2024-06-195 วัน99.990 EUR−0.14%−0.005 EUR
DE03MYGermany 3 Month Government Bonds Yield0.00%3.564%2024-08-2168 วัน99.370 EUR−0.11%−0.004 EUR
DE06MYGermany 6 Month Government Bonds Yield0.00%3.475%2024-11-20159 วัน98.526 EUR−0.63%−0.022 EUR
DE09MYGermany 9 Month Government Bonds Yield0.00%3.398%2025-02-19250 วัน97.731 EUR−0.53%−0.018 EUR
DE01YGermany 1 Year Government Bonds Yield0.00%3.299%2025-05-14334 วัน97.065 EUR−1.26%−0.042 EUR
DE02YGermany 2 Year Government Bonds Yield2.90%2.800%2026-06-182 ปี 4 วัน100.180 EUR−2.10%−0.060 EUR
DE03YGermany 3 Year Government Bonds Yield0.25%2.587%2027-02-152 ปี 246 วัน94.060 EUR−5.45%−0.149 EUR
DE04YGermany 4 Year Government Bonds Yield0.50%2.452%2028-02-153 ปี 246 วัน93.242 EUR−2.27%−0.057 EUR
DE05YGermany 5 Year Government Bonds Yield2.10%2.412%2029-04-124 ปี 302 วัน98.586 EUR−2.70%−0.067 EUR
DE06YGermany 6 Year Government Bonds Yield0.00%2.337%2030-02-155 ปี 246 วัน87.742 EUR−2.83%−0.068 EUR
DE07YGermany 7 Year Government Bonds Yield0.00%2.320%2031-02-156 ปี 246 วัน85.832 EUR−2.81%−0.067 EUR
DE08YGermany 8 Year Government Bonds Yield0.00%2.329%2032-02-157 ปี 246 วัน83.831 EUR−2.88%−0.069 EUR
DE09YGermany 9 Year Government Bonds Yield2.30%2.361%2033-02-158 ปี 246 วัน99.523 EUR−3.00%−0.073 EUR
DE10YGermany 10 Year Government Bonds Yield2.20%2.398%2034-02-159 ปี 246 วัน98.304 EUR−2.91%−0.072 EUR
DE15YGermany 15 Year Government Bonds Yield2.60%2.609%2041-05-1516 ปี 335 วัน99.863 EUR−2.61%−0.070 EUR
DE20YGermany 20 Year Government Bonds Yield2.50%2.610%2044-07-0420 ปี 20 วัน98.295 EUR−2.61%−0.070 EUR
DE25YGermany 25 Year Government Bonds Yield2.50%2.602%2046-08-1522 ปี 62 วัน98.302 EUR−2.55%−0.068 EUR
DE30YGermany 30 Year Government Bonds Yield1.80%2.577%2053-08-1529 ปี 62 วัน84.200 EUR−2.50%−0.066 EUR
FR01MYFrance 1 Month Government Bonds Yield0.00%3.651%2024-07-1733 วัน99.706 EUR+0.14%0.005 EUR
FR03MYFrance 3 Month Government Bonds Yield0.00%3.673%2024-08-2875 วัน99.280 EUR−0.08%−0.003 EUR
FR06MYFrance 6 Month Government Bonds Yield0.00%3.616%2024-12-11180 วัน98.262 EUR−0.03%−0.001 EUR
FR09MYFrance 9 Month Government Bonds Yield0.00%3.454%2025-03-26285 วัน97.374 EUR−0.75%−0.026 EUR
FR01YFrance 1 Year Government Bonds Yield0.00%3.447%2025-05-21341 วัน96.874 EUR−0.03%−0.001 EUR
FR02YFrance 2 Year Government Bonds Yield0.50%3.056%2026-05-251 ปี 345 วัน95.268 EUR−0.59%−0.018 EUR
FR03YFrance 3 Year Government Bonds Yield2.50%2.967%2027-09-243 ปี 102 วัน98.559 EUR−1.26%−0.038 EUR
FR04YFrance 4 Year Government Bonds Yield0.75%2.941%2028-05-253 ปี 346 วัน91.970 EUR−1.18%−0.035 EUR
FR05YFrance 5 Year Government Bonds Yield0.50%2.910%2029-05-254 ปี 345 วัน89.070 EUR−1.54%−0.046 EUR
FR06YFrance 6 Year Government Bonds Yield2.75%2.943%2030-02-255 ปี 256 วัน98.995 EUR−1.35%−0.040 EUR
FR07YFrance 7 Year Government Bonds Yield1.50%2.955%2031-05-256 ปี 345 วัน90.998 EUR−1.34%−0.040 EUR
FR08YFrance 8 Year Government Bonds Yield0.00%3.008%2032-05-257 ปี 346 วัน79.048 EUR−1.34%−0.041 EUR
FR09YFrance 9 Year Government Bonds Yield3.00%3.091%2033-05-258 ปี 345 วัน99.299 EUR−1.18%−0.037 EUR
FR10YFrance 10 Year Government Bonds Yield1.25%3.174%2034-05-259 ปี 345 วัน83.823 EUR−0.16%−0.005 EUR
FR15YFrance 15 Year Government Bonds Yield1.75%3.347%2039-06-2515 ปี 11 วัน81.381 EUR−0.89%−0.030 EUR
FR20YFrance 20 Year Government Bonds Yield0.50%3.438%2044-06-2520 ปี 11 วัน57.976 EUR−0.92%−0.032 EUR
FR25YFrance 25 Year Government Bonds Yield3.00%3.491%2049-06-2525 ปี 11 วัน91.889 EUR−0.91%−0.032 EUR
FR30YFrance 30 Year Government Bonds Yield3.25%3.594%2055-05-2530 ปี 345 วัน93.634 EUR−0.86%−0.031 EUR
FR50YFrance 50 Year Government Bonds Yield0.50%3.031%2072-05-2547 ปี 346 วัน36.449 EUR−1.14%−0.035 EUR
ES01MYSpain 1 Month Government Bonds Yield0.00%3.538%2024-07-0521 วัน99.833 EUR−0.45%−0.016 EUR
ES03MYSpain 3 Month Government Bonds Yield0.00%3.513%2024-09-0684 วัน99.225 EUR+0.23%0.008 EUR
ES06MYSpain 6 Month Government Bonds Yield0.00%3.404%2024-12-06175 วัน98.408 EUR−0.56%−0.019 EUR
ES09MYSpain 9 Month Government Bonds Yield0.00%3.465%2025-03-07266 วัน97.551 EUR−0.77%−0.027 EUR
ES01YSpain 1 Year Government Bonds Yield0.00%3.390%2025-06-06357 วัน96.783 EUR−0.73%−0.025 EUR
ES02YSpain 2 Year Government Bonds Yield2.80%3.102%2026-05-311 ปี 351 วัน99.422 EUR−0.77%−0.024 EUR
ES03YSpain 3 Year Government Bonds Yield2.50%3.018%2027-05-312 ปี 351 วัน98.552 EUR−0.85%−0.026 EUR
ES04YSpain 4 Year Government Bonds Yield1.40%2.932%2028-04-303 ปี 321 วัน94.459 EUR−1.38%−0.041 EUR
ES05YSpain 5 Year Government Bonds Yield3.50%2.961%2029-05-314 ปี 351 วัน102.440 EUR−0.90%−0.027 EUR
ES06YSpain 6 Year Government Bonds Yield0.50%2.964%2030-04-305 ปี 320 วัน86.906 EUR−1.17%−0.035 EUR
ES07YSpain 7 Year Government Bonds Yield0.10%3.023%2031-04-306 ปี 320 วัน82.120 EUR−1.40%−0.043 EUR
ES08YSpain 8 Year Government Bonds Yield0.70%3.099%2032-04-307 ปี 321 วัน83.475 EUR−1.56%−0.049 EUR
ES09YSpain 9 Year Government Bonds Yield3.15%3.181%2033-04-308 ปี 320 วัน99.741 EUR−1.91%−0.062 EUR
ES10YSpain 10 Year Government Bonds Yield3.45%3.319%2034-10-3110 ปี 139 วัน101.140 EUR−1.78%−0.060 EUR
ES15YSpain 15 Year Government Bonds Yield3.90%3.612%2039-07-3015 ปี 46 วัน103.291 EUR−1.04%−0.038 EUR
ES20YSpain 20 Year Government Bonds Yield3.45%3.746%2043-07-3019 ปี 46 วัน95.998 EUR−1.06%−0.040 EUR
ES25YSpain 25 Year Government Bonds Yield2.70%3.776%2048-10-3124 ปี 139 วัน83.037 EUR−0.81%−0.031 EUR
ES30YSpain 30 Year Government Bonds Yield4.00%3.928%2054-10-3130 ปี 139 วัน101.258 EUR−0.63%−0.025 EUR
IT01MYItaly 1 Month Government Bonds Yield0.00%3.476%2024-07-1228 วัน99.772 EUR−0.26%−0.009 EUR
IT03MYItaly 3 Month Government Bonds Yield0.00%3.469%2024-09-1391 วัน99.179 EUR−2.88%−0.103 EUR
IT06MYItaly 6 Month Government Bonds Yield0.00%3.505%2024-12-13182 วัน98.298 EUR−3.07%−0.111 EUR
IT09MYItaly 9 Month Government Bonds Yield0.00%3.562%2025-03-14273 วัน97.407 EUR−0.89%−0.032 EUR
IT01YItaly 1 Year Government Bonds Yield0.00%3.533%2025-06-13364 วัน96.587 EUR+0.20%0.007 EUR
IT02YItaly 2 Year Government Bonds Yield3.60%3.568%2025-09-291 ปี 107 วัน100.076 EUR−0.50%−0.018 EUR
IT03YItaly 3 Year Government Bonds Yield2.20%3.359%2027-06-012 ปี 352 วัน96.849 EUR−1.03%−0.035 EUR
IT04YItaly 4 Year Government Bonds Yield3.40%3.392%2028-04-013 ปี 292 วัน100.107 EUR−1.91%−0.066 EUR
IT05YItaly 5 Year Government Bonds Yield4.10%3.440%2029-02-014 ปี 232 วัน102.920 EUR−1.04%−0.036 EUR
IT06YItaly 6 Year Government Bonds Yield3.70%3.570%2030-06-156 ปี 1 วัน100.848 EUR−0.81%−0.029 EUR
IT07YItaly 7 Year Government Bonds Yield6.00%3.570%2031-05-016 ปี 321 วัน114.876 EUR−1.01%−0.036 EUR
IT08YItaly 8 Year Government Bonds Yield0.95%3.693%2032-06-017 ปี 353 วัน81.450 EUR−0.91%−0.034 EUR
IT09YItaly 9 Year Government Bonds Yield4.40%3.799%2033-05-018 ปี 321 วัน104.747 EUR−0.71%−0.027 EUR
IT10YItaly 10 Year Government Bonds Yield3.85%3.926%2034-07-0110 ปี 17 วัน99.667 EUR−0.78%−0.031 EUR
IT15YItaly 15 Year Government Bonds Yield5.00%4.248%2039-08-0115 ปี 48 วัน108.834 EUR−0.60%−0.026 EUR
IT20YItaly 20 Year Government Bonds Yield4.45%4.367%2043-09-0119 ปี 79 วัน101.670 EUR−0.64%−0.028 EUR
IT25YItaly 25 Year Government Bonds Yield3.85%4.369%2049-09-0125 ปี 79 วัน92.774 EUR−0.64%−0.028 EUR
IT30YItaly 30 Year Government Bonds Yield4.50%4.461%2053-10-0129 ปี 109 วัน101.434 EUR−0.69%−0.031 EUR
IT50YItaly 50 Year Government Bonds Yield2.15%4.094%2072-03-0147 ปี 261 วัน59.969 EUR−0.37%−0.015 EUR
AT03MYAustria 3 Month Government Bonds Yield0.00%3.742%2024-08-2976 วัน99.268 EUR+0.43%0.016 EUR
AT06MYAustria 6 Month Government Bonds Yield0.00%3.680%2024-10-31139 วัน98.654 EUR−0.97%−0.036 EUR
AT01YAustria 1 Year Government Bonds Yield0.00%3.459%2025-04-20310 วัน97.182 EUR−0.43%−0.015 EUR
AT02YAustria 2 Year Government Bonds Yield4.85%3.098%2026-03-151 ปี 274 วัน102.910 EUR−0.41%−0.013 EUR
AT03YAustria 3 Year Government Bonds Yield0.50%2.863%2027-04-202 ปี 310 วัน93.645 EUR−2.15%−0.063 EUR
AT04YAustria 4 Year Government Bonds Yield0.75%2.862%2028-02-203 ปี 251 วัน92.729 EUR+0.07%0.002 EUR