พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นอายุ 10 ปี JP10Y

JP10Y TVC
JP10Y
พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นอายุ 10 ปี TVC
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน