พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นอายุ 10 ปี

JP10Y TVC
JP10Y
พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นอายุ 10 ปี TVC
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

JP10Y ชาร์ต

สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง

พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 10 ปี
 
   
Japan 2 Year Government Bonds
 
   
Japan 2 Year Government Bonds Yield
 
   

Breaking news