ตลาดตราสารหนี้

เกี่ยวกับ

ตราสารหนี้เป็นสัญญาระหว่างบริษัทที่ได้ยืมเงินและเจ้าหนี้ให้บริษัทกู้ เมื่อคุณซื้อตราสารหนี้จะมีผลทำให้คุณเป็นผู้ให้กู้ของผู้ออกตราสาร ในส่วนของพันธบัตรรัฐบาล รัฐบาลยืมเงินเพื่อเป็นเงินทุนในการบริหาร โดยตราสารหนี้จะระบุอัตราดอกเบี้ยที่จะต้องจ่าย (คูปอง) ในช่วงเวลาใดของอายุตราสารหนี้และเวลาที่จะได้รับเงินต้นคืน หรือที่เรียกว่า มูลค่าที่ตราไว้หน้าตราสาร ซึ่งเรียกว่าเวลาการได้รับคือเงินต้นนี้ว่าวันหมดอายุตราสาร ตราสารหนี้เป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่งคงมากกว่าหุ้น

ผลตอบแทนของตราสารนี้นั้นจะมีการแจ้งล่วงหน้า จึงทำให้มีความเสี่ยงต่ำในการลงทุน ถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องการจัดลำดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้ ถ้าอัตราดอกเบี้ยหน้าตั้วสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยทั่วไป ตราสารหนี้จะกลายเป็นที่ต้องการ ความต้องการจึงสูงขึ้นทำให้ราคาก็สูงขึ้น ถ้าอัตราดอกเบี้ยตราสารหนี้ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยทั่วไป ราคาก็จะต่ำลง ดังนั้นตราสารหนี้จึงมีความสัมพันธ์ผกผันกับอัตราดอกเบี้ย
อเมริกา
ยุโรป
เอเชีย
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี
 
   
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 5 ปี
 
   
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี
 
   
กองทุนเปิด Ishares พันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี
 
   
กองทุนดัชนีตราสารหนี้ผลตอบแทยสูงอายุ 0-5 ปี
 
   
VANGUARD US AGG BOND INDEX ETF CAD
 
   
พันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปี
 
   
พันธบัตรรัฐบาลสเปนอายุ 10 ปี
 
   
พันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปี
 
   
พันธบัตรรัฐบาลอิตาลีอายุ 10 ปี
 
   
พันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอายุ 10 ปี
 
   
Euro 10 Year Government Bonds Yield
 
   
พันธบัตรรัฐบาลจีนอายุ 10 ปี
 
   
พันธบัตรรัฐบาลอินเดียอายุ 10 ปี
 
   
พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นอายุ 10 ปี
 
   
พันธบัตรรัฐบาลเกาหลีอายุ 10 ปี
 
   
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอินโดนีเซีย 10 ปี
 
   
พันธบัตรรัฐบาลมาเลเซียอายุ 10 ปี