Japan 9Y yieldJapan 9Y yieldJapan 9Y yield

Japan 9Y yield

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

เงื่อนไขสำคัญ

ดอกเบี้ย
0.80%
วันครบกำหนดอายุ
ก.ย. 20, 2033
เวลาที่จะครบกำหนด
A graphical representation of the interest rates on debt for a range of maturities.

คำถามที่พบบ่อย

JP09Y เทรดที่ 98.528 JPY ดูการเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มเติมที่ ชาร์ต
อัตราผลตอบแทนปัจจุบันอยู่ที่ 0.975% — มีการปรับเพิ่มขึ้น 1.35% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปัจจุบันอัตราผลตอบแทนของ JP09Y อยู่ที่ 0.975% ในขณะที่ออกนั้นอยู่ที่ 1.867% ซึ่งแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลง −47.78% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนของ JP09Y มีการปรับเพิ่มขึ้น 1.35% ผลงานรายเดือนได้แสดงให้เห็นการปรับเพิ่มขึ้น 7.85% และอัตราผลตอบแทนของ JP09Y ได้มีการปรับเพิ่มขึ้น 117.63% ในปีที่ผ่านมา
วันครบกำหนดอายุคือวันที่ครบกำหนดชำระหนี้และจะต้องชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยทั้งหมดให้กับเจ้าหนี้ ยกตัวอย่างเช่น วันครบกำหนดอายุของ JP09Y คือ 20 ก.ย. 2033
คุณสามารถซื้อ JP09Y ผ่านโบรกเกอร์ — เลือก ที่ตรงกับความต้องการของคุณและดำเนินการต่อไป หรือคุณยังสามารถซื้อพันธบัตรได้โดยตรงจากหน่วยงานที่เป็นผู้ออก ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิดและดูข่าวของตลาด ก่อนการตัดสินใจ