พันธบัตรของกลุ่มประเทศแอฟริกา

ประเทศในทวีปแอฟริกาส่วนใหญ่ถูกมองว่าไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ทั้งความเสี่ยงด้านการเมืองและความขัดแย้งระหว่างดินแดนมีผลในเชิงลบต่อมุมมองของประเทศเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ได้จัดการสร้างระบบการเมืองและเศรษฐกิจที่มั่นคงและประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมเศรษฐกิจระดับโลก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สูงกระตุ้นให้การหลั่งไหลเข้ามาของเงินทุน ซึ่งอัตราผลตอบแทนสูงกว่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลที่มีค่าเท่ากันของประเทศที่พัฒนาแล้ว

         
ZA05Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
10.5020271221.008.370.18%0.018.408.35ซื้อ
ZA10Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.0020300131.0010.000.05%0.0110.049.98ซื้อ
ZA20Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
9.0020400131.0011.040.05%0.0111.1311.03ซื้อ
ZA30Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
8.7520490228.0011.000.00%0.0011.0610.98ซื้อ
โหลดเพิ่ม