พันธบัตรแห่งทวีปแม่

"แอฟริกานั้นสวยงามมาก เหมือนดั่งพระเจ้าได้เสด็จเยือนที่นี่แล้วทุกแห่งเว้นแต่ท่านไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่" ไม่ นั่นไม่ใช่สุภาษิต เป็นเพียงบางสิ่งที่วิล สมิธเคยกล่าวไว้ แต่เขาพูดถูก มันเป็นทวีปที่สวยงาม อย่างไรก็ตาม น่าเศร้าเมื่อพูดถึงการซื้อขายพันธบัตร มีการรับรู้ว่าหลายประเทศในแอฟริกาประสบปัญหาความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงทางการเมืองที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับยุโรป เป็นต้น เพื่อดึงดูดนักลงทุน รัฐบาลเหล่านี้มักจะเสนอพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงเพื่อกระตุ้นการไหลเข้าของเงินทุน ดังนั้น หากนี่คือสิ่งที่คุณสนใจ เราได้แสดงตารางพันธบัตรแอฟริกาฉบับสมบูรณ์ไว้ด้านล่าง สำรวจอย่างชาญฉลาดและอย่าลืมทำการศึกษาขอ้มูลของคุณเองก่อนการลงทุน

สัญลักษณ์
ดอกเบี้ย
ผลตอบแทน %
วันครบกำหนดอายุ
เวลาที่จะครบกำหนด
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
ZA03MYSouth Africa 3 Month Government Bonds Yield8.100%2024-01-03928.100 ZAR0.00%0.000 ZAR
ZA05YSouth Africa 5 Year Government Bonds Yield10.50%9.585%2026-12-211175102.438 ZAR1.00%0.095 ZAR
ZA10YSouth Africa 10 Year Government Bonds Yield8.00%10.990%2030-01-31231286.596 ZAR0.83%0.090 ZAR
ZA12YSouth Africa 12 Year Government Bonds Yield8.25%11.875%2032-03-31310280.942 ZAR0.72%0.085 ZAR
ZA20YSouth Africa 20 Year Government Bonds Yield9.00%13.060%2040-01-31596472.811 ZAR0.50%0.065 ZAR
ZA25YSouth Africa 25 Year Government Bonds Yield8.75%13.140%2044-01-31742569.062 ZAR0.42%0.055 ZAR
ZA30YSouth Africa 30 Year Government Bonds Yield8.75%13.045%2048-02-28891468.569 ZAR0.50%0.065 ZAR