พันธบัตรของแอฟริกา

African countries are often perceived to face economic instability and political risks, so to attract investors and encourage capital inflow, governments issue high-yield bonds. You can see them in the table below.
สัญลักษณ์
ดอกเบี้ย
ผลตอบแทน %
วันครบกำหนดอายุ
Term to maturity
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
เปลี่ยนแปลง
ZA03MYSouth Africa 3 Month Government Bonds Yield0.00%8.250%2024-09-1694 วัน8.250 ZAR+1.98%0.160 ZAR
ZA05YSouth Africa 5 Year Government Bonds Yield10.50%8.885%2026-12-212 ปี 190 วัน103.555 ZAR−0.34%−0.030 ZAR
ZA10YSouth Africa 10 Year Government Bonds Yield8.00%10.075%2030-01-315 ปี 231 วัน91.258 ZAR−0.30%−0.030 ZAR
ZA12YSouth Africa 12 Year Government Bonds Yield8.25%10.935%2032-03-317 ปี 291 วัน86.140 ZAR−0.32%−0.035 ZAR
ZA20YSouth Africa 20 Year Government Bonds Yield9.00%12.290%2040-01-3115 ปี 231 วัน77.375 ZAR−0.20%−0.025 ZAR
ZA25YSouth Africa 25 Year Government Bonds Yield8.75%12.360%2044-01-3119 ปี 231 วัน73.559 ZAR−0.16%−0.020 ZAR
ZA30YSouth Africa 30 Year Government Bonds Yield8.75%12.265%2048-02-2823 ปี 259 วัน72.981 ZAR−0.16%−0.020 ZAR