Japan 5Y yieldJapan 5Y yieldJapan 5Y yield

Japan 5Y yield

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

เงื่อนไขสำคัญ

ดอกเบี้ย
0.60%
วันครบกำหนดอายุ
มิ.ย. 20, 2029
เวลาที่จะครบกำหนด
A graphical representation of the interest rates on debt for a range of maturities.

คำถามที่พบบ่อย

JP05Y เทรดที่ 99.862 JPY ดูการเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มเติมที่ ชาร์ต
อัตราผลตอบแทนปัจจุบันอยู่ที่ 0.629% — มีการปรับเพิ่มขึ้น 16.05% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปัจจุบันอัตราผลตอบแทนของ JP05Y อยู่ที่ 0.629% ในขณะที่ออกนั้นอยู่ที่ 1.415% ซึ่งแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลง −55.55% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนของ JP05Y มีการปรับเพิ่มขึ้น 16.05% ผลงานรายเดือนได้แสดงให้เห็นการปรับเพิ่มขึ้น 12.93% และอัตราผลตอบแทนของ JP05Y ได้มีการปรับเพิ่มขึ้น 493.40% ในปีที่ผ่านมา
วันครบกำหนดอายุคือวันที่ครบกำหนดชำระหนี้และจะต้องชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยทั้งหมดให้กับเจ้าหนี้ ยกตัวอย่างเช่น วันครบกำหนดอายุของ JP05Y คือ 20 มิ.ย. 2029
คุณสามารถซื้อ JP05Y ผ่านโบรกเกอร์ — เลือก ที่ตรงกับความต้องการของคุณและดำเนินการต่อไป หรือคุณยังสามารถซื้อพันธบัตรได้โดยตรงจากหน่วยงานที่เป็นผู้ออก ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิดและดูข่าวของตลาด ก่อนการตัดสินใจ