ตราสารหนี้

พันธบัตรรัฐบาล (รัฐาธิปัตย์) เป็นพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศ โดยปกตินักลงทุนสามารถกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ หรือผันแปรก็ได้ การออกพันธบัตรนี้ รัฐจะได้รับเงินทุนเข้ามา และจะนำไปอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในรูปแบบของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ รหัสตัวอักษรของพันธบัตรแสดงถึงชื่อย่อของรัฐที่ออก รวมถึงเวลาครบกำหนดอายุ เช่น US02Y คือ พันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาที่มีอายุ 2 ปี ปุ่มข้างล่างได้ออกแบบมาให้ปรับดูข้อมูลระหว่างราคา และผลตอบแทนของพันธบัตรได้ง่ายๆ

          
AU Flag
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520201121.000.860.07%0.000.860.84ขาย
AU Flag
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.7520210515.000.811.78%0.010.820.77ขาย
AU Flag
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520221121.000.761.36%0.010.760.73แนะนำให้ขาย
AU Flag
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520240421.000.820.27%0.000.820.78ขาย
AU Flag
AU07Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
4.2520260421.000.96-1.12%-0.010.970.93ขาย
AU Flag
AU10Y พันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปี
2.7520291121.001.17-1.45%-0.021.171.14ขาย
AU Flag
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020330421.001.28-1.07%-0.011.281.25ขาย
AU Flag
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.001.790.12%0.001.791.75ซื้อ
BE Flag
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.61-2.24%-0.01-0.59-0.64ขาย
BE Flag
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.63-1.08%-0.01-0.62-0.65ขาย
BE Flag
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.58-0.72%-0.00-0.58-0.60ซื้อ
BE Flag
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.40-0.13%-0.00-0.40-0.41ซื้อ
BE Flag
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.0020260622.00-0.27-0.04%-0.00-0.27-0.28ซื้อ
BE Flag
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820290622.00-0.030.67%0.00-0.03-0.04ซื้อ
BE Flag
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.24-0.08%-0.000.240.23ซื้อ
BE Flag
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.000.46-0.02%-0.000.460.45ซื้อ
BE Flag
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.780.08%0.000.780.77ขาย
CA Flag
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.66-0.60%-0.011.661.66ซื้อ
CA Flag
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.67-0.60%-0.011.681.67ขาย
CA Flag
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.66-1.78%-0.031.691.66ขาย
CA Flag
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.52-3.37%-0.051.561.52ขาย
CA Flag
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.52-3.55%-0.061.561.52ขาย
CA Flag
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.47-4.93%-0.081.511.47ขาย
CA Flag
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.47-5.66%-0.091.521.47ขาย
CA Flag
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.62-4.94%-0.081.681.62ขาย
CN Flag
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.3820210221.002.731.34%0.042.732.67แนะนำให้ซื้อ
CN Flag
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.6220220307.002.86-1.01%-0.032.892.83แนะนำให้ซื้อ
CN Flag
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.7520220808.002.880.02%0.002.882.86ขาย
CN Flag
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.1220240411.003.040.29%0.013.062.98ซื้อ
CN Flag
CN07Y CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.2520260606.003.220.24%0.013.253.19ซื้อ
CN Flag
CN10Y พันธบัตรรัฐบาลจีนอายุ 10 ปี
3.2520290523.003.260.15%0.013.273.25ซื้อ
CN Flag
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.0020350427.003.540.12%0.003.543.51ซื้อ
CN Flag
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020400621.003.660.03%0.003.663.62ซื้อ
CN Flag
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490722.003.870.03%0.003.883.85ซื้อ
DK Flag
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.0020211115.00-0.73-0.67%-0.00-0.73-0.77ซื้อ
DK Flag
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.64-0.02%-0.00-0.64-0.68ซื้อ
DK Flag
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520251115.00-0.54-0.17%-0.00-0.54-0.56ซื้อ
DK Flag
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.31-0.06%-0.00-0.31-0.33ซื้อ
DK Flag
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.00-0.100.00%0.00-0.10-0.12ซื้อ
FR Flag
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.5020201025.00-0.63-1.54%-0.01-0.62-0.66ขาย
FR Flag
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220225.00-0.56-0.23%-0.00-0.56-0.64ซื้อ
FR Flag
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230325.00-0.59-0.09%-0.00-0.59-0.60ซื้อ
FR Flag
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20250325.00-0.39-0.08%-0.00-0.39-0.40ซื้อ
FR Flag
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520261125.00-0.270.08%0.00-0.27-0.27ซื้อ
FR Flag
FR10Y พันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปี
0.5020291125.00-0.02-2.84%-0.00-0.02-0.02ซื้อ
FR Flag
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.24-0.04%-0.000.240.23ซื้อ
FR Flag
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.000.39-0.08%-0.000.390.38ซื้อ
FR Flag
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020410425.000.48-0.36%-0.000.480.47ซื้อ
FR Flag
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.000.77-0.01%-0.000.770.76ขาย
FR Flag
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.000.930.11%0.000.930.92ขาย
DE Flag
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200911.00-0.64-0.35%-0.00-0.63-0.67ซื้อ
DE Flag
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210910.00-0.65-0.15%-0.00-0.65-0.66ซื้อ
DE Flag
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221007.00-0.68-0.10%-0.00-0.67-0.68ซื้อ
DE Flag
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20241018.00-0.590.03%0.00-0.59-0.60ซื้อ
DE Flag
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20260815.00-0.530.00%0.00-0.53-0.54ซื้อ
DE Flag
DE10Y พันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปี
20290815.00-0.35-0.03%-0.00-0.35-0.35ซื้อ
DE Flag
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.00-0.21-0.33%-0.00-0.21-0.22ซื้อ
DE Flag
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.00-0.07-0.43%-0.00-0.07-0.08ซื้อ
DE Flag
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.06-0.34%-0.000.060.06ซื้อ
DE Flag
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.000.130.07%0.000.130.13ซื้อ
GR Flag
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.000.99-0.20%-0.000.990.41ขาย
GR Flag
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.000.55-0.38%-0.000.550.48ขาย
GR Flag
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
4.1220290312.001.46-0.61%-0.011.471.42ซื้อ
GR Flag
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.001.950.03%0.001.951.88ซื้อ
GR Flag
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.002.29-0.01%-0.002.292.22ซื้อ
GR Flag
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.002.41-0.63%-0.022.422.38ขาย
HK Flag
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.0020201123.001.89-2.59%-0.051.941.81ซื้อ
HK Flag
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.3820210823.001.82-1.88%-0.031.861.73ซื้อ
HK Flag
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.5020221205.001.74-0.99%-0.021.751.67ซื้อ
HK Flag
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820240603.001.67-1.34%-0.021.701.58ซื้อ
HK Flag
HK07Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.0020260826.001.65-1.39%-0.021.671.55ซื้อ
HK Flag
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.1220290827.001.68-1.90%-0.031.711.57ซื้อ
IN Flag
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
8.0020201210.005.44-0.47%-0.035.485.34ขาย
IN Flag
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
8.7520211108.005.720.57%0.035.725.56ขาย
IN Flag
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.1220230520.006.20-0.47%-0.036.236.13ซื้อ
IN Flag
IN07Y INDIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
7.2520260408.006.500.26%0.026.536.38ขาย
IN Flag
IN10Y พันธบัตรรัฐบาลอินเดียอายุ 10 ปี
6.3820291007.006.49-0.35%-0.026.536.39ขาย
IN Flag
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
7.5020390915.007.210.19%0.017.217.10ซื้อ
IN Flag
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.1220441201.007.250.01%0.007.257.09ซื้อ
ID Flag
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
11.0020201115.005.291.02%0.055.305.03ขาย
ID Flag
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
10.2520220715.006.220.03%0.006.226.06แนะนำให้ขาย
ID Flag
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
8.1220240515.006.47-0.02%-0.006.476.37ขาย
ID Flag
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.2520290515.007.06-0.00%-0.007.066.99ขาย
ID Flag
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.3820340315.007.47-0.00%-0.007.477.41ขาย
ID Flag
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.3820390415.007.630.00%0.007.637.58ขาย
ID Flag
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.008.030.00%0.008.037.94ซื้อ
ID Flag
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.007.750.00%0.007.757.57ขาย
IE Flag
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
5.0020201018.00-0.46-5.15%-0.02-0.45-0.57ซื้อ
IE Flag
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.7520220315.00-0.47-0.32%-0.00-0.46-0.50ซื้อ
IE Flag
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221018.00-0.440.34%0.00-0.44-0.47ซื้อ
IE Flag
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240318.00-0.34-0.65%-0.00-0.34-0.37ซื้อ
IE Flag
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.000.07-0.42%-0.000.070.05ซื้อ
IE Flag
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.000.37-0.05%-0.000.370.35ขาย
IT Flag
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.6220200501.00-0.09-5.46%-0.00-0.09-0.34ซื้อ
IT Flag
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210415.00-0.010.00%0.00-0.01-0.07ซื้อ
IT Flag
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.0020220715.000.28-0.25%-0.000.280.23ซื้อ
IT Flag
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520240701.000.68-0.69%-0.000.680.65ซื้อ
IT Flag
IT07Y ITALY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.0020260715.001.01-0.04%-0.001.010.98ซื้อ
IT Flag
IT10Y พันธบัตรรัฐบาลอิตาลีอายุ 10 ปี
3.0020290801.001.33-0.03%-0.001.331.31ซื้อ
IT Flag
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.2520350301.001.86-0.01%-0.001.861.83ซื้อ
IT Flag
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.8820380901.002.05-0.00%-0.002.052.02ซื้อ
IT Flag
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.002.27-0.00%-0.002.272.24ซื้อ
IT Flag
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.002.380.00%0.002.382.36ซื้อ
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20201101.00-0.200.00%0.00-0.20-0.21ซื้อ
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20211101.00-0.203.44%0.01-0.19-0.22ซื้อ
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220920.00-0.194.24%0.01-0.19-0.21ซื้อ
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240920.00-0.188.44%0.02-0.18-0.21ซื้อ
JP07Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20261220.00-0.193.94%0.01-0.19-0.21ซื้อ
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.3820340920.000.145.46%0.010.140.10ซื้อ
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.2520390920.000.312.66%0.010.310.28ซื้อ
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.5020590320.000.492.19%0.010.490.46ซื้อ
KR Flag
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.0020200910.001.432.30%0.031.431.36ซื้อ
KR Flag
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.3820210910.001.490.51%0.011.491.45ซื้อ
KR Flag
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.6220220610.001.550.95%0.011.561.50ซื้อ
KR Flag
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.3820240910.001.63-0.32%-0.011.641.59ซื้อ
KR Flag
KR10Y พันธบัตรรัฐบาลเกาหลีอายุ 10 ปี
1.8820290610.001.810.02%0.001.811.77ซื้อ
KR Flag
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.1220390910.001.75-1.33%-0.021.771.71ซื้อ
KR Flag
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020490310.001.72-0.97%-0.021.731.68ซื้อ
MY Flag
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820220310.003.06-0.10%-0.003.063.04ขาย
MY Flag
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240614.003.220.32%0.013.223.19ขาย
MY Flag
MY07Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.8820260715.003.39-0.14%-0.003.393.37ขาย
MY Flag
MY10Y พันธบัตรรัฐบาลมาเลเซียอายุ 10 ปี
3.8820290815.003.45-0.14%-0.003.463.43ซื้อ
MY Flag
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.7520340705.003.69-0.13%-0.003.693.67ซื้อ
MY Flag
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.8820380608.003.830.26%0.013.833.80ซื้อ
MY Flag
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.8820480706.004.04-0.12%-0.004.054.02ซื้อ
NL Flag
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.5020200715.00-0.62-2.74%-0.02-0.61-0.68ขาย
NL Flag
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520210715.00-0.64-0.97%-0.01-0.64-0.67ซื้อ
NL Flag
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520220715.00-0.66-0.43%-0.00-0.65-0.67ซื้อ
NL Flag
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240715.00-0.53-0.27%-0.00-0.53-0.54ซื้อ
NL Flag
NL07Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.5020260715.00-0.40-0.10%-0.00-0.40-0.41ซื้อ
NL Flag
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.2520290715.00-0.21-0.05%-0.00-0.21-0.21ซื้อ
NL Flag
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.00-0.07-0.56%-0.00-0.07-0.08ซื้อ
NL Flag
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370115.000.03-66.67%-0.060.170.01ขาย
NL Flag
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.180.34%0.000.180.17ซื้อ
NZ Flag
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
6.0020210515.001.00-1.50%-0.021.000.95ซื้อ
NZ Flag
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520250415.001.15-2.15%-0.031.151.11ซื้อ
NZ Flag
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.0020290420.001.41-1.77%-0.031.411.37ซื้อ
NO Flag
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.271.20%0.021.281.21แนะนำให้ซื้อ
NO Flag
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.0020240314.001.30-0.08%-0.001.301.27ซื้อ
NO Flag
NO07Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.5020260219.001.34-0.01%-0.001.341.29ซื้อ
NO Flag
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.7520290906.001.460.00%0.001.461.44ซื้อ
PL Flag
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520210725.001.38-0.68%-0.011.391.28แนะนำให้ขาย
PL Flag
PL05Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์l-คำอธิบาย
2.5020240425.001.76-0.10%-0.001.761.73ซื้อ
PL Flag
PL10Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์-คำอธิบาย
2.7520291025.002.080.56%0.012.082.04ซื้อ
PT Flag
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210415.00-0.47-1.72%-0.01-0.46-0.51ซื้อ
PT Flag
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.1220221017.00-0.30-0.93%-0.00-0.30-0.34ซื้อ
PT Flag
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.6220240215.00-0.08-4.17%-0.00-0.08-0.11ซื้อ
PT Flag
PT07Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.8820260721.000.15-0.68%-0.000.150.12ซื้อ
PT Flag
PT10Y พันธบัตรรัฐบาลโปรตุเกสอายุ 10 ปี
1.8820290615.000.39-0.10%-0.000.390.37ซื้อ
SG Flag
SG02Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.2520211001.001.48-0.34%-0.011.491.44ขาย
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ