ตราสารหนี้

พันธบัตรรัฐบาล (รัฐาธิปัตย์) เป็นพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศ โดยปกตินักลงทุนสามารถกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ หรือผันแปรก็ได้ การออกพันธบัตรนี้ รัฐจะได้รับเงินทุนเข้ามา และจะนำไปอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในรูปแบบของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ รหัสตัวอักษรของพันธบัตรแสดงถึงชื่อย่อของรัฐที่ออก รวมถึงเวลาครบกำหนดอายุ เช่น US02Y คือ พันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาที่มีอายุ 2 ปี ปุ่มข้างล่างได้ออกแบบมาให้ปรับดูข้อมูลระหว่างราคา และผลตอบแทนของพันธบัตรได้ง่ายๆ

          
AU Flag
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200415.001.030.87%0.011.031.01ขาย
AU Flag
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.7520210515.000.971.56%0.010.970.94ขาย
AU Flag
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.7520220715.000.961.28%0.010.960.92ขาย
AU Flag
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520240421.001.020.90%0.011.020.99ขาย
AU Flag
AU10Y พันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปี
3.2520290421.001.360.21%0.001.361.33ขาย
AU Flag
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020330421.001.500.34%0.011.501.46ขาย
AU Flag
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.002.000.11%0.002.001.97ขาย
BE Flag
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.63-1.42%-0.01-0.62-0.66ขาย
BE Flag
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.67-2.09%-0.01-0.67-0.70ขาย
BE Flag
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.68-2.00%-0.01-0.66-0.70แนะนำให้ขาย
BE Flag
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.47-2.85%-0.01-0.46-0.49ขาย
BE Flag
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820290622.00-0.01-192.65%-0.013.10-0.02ขาย
BE Flag
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.34-3.00%-0.010.360.32ขาย
BE Flag
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.000.58-1.95%-0.010.620.56ขาย
BE Flag
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.98-0.54%-0.011.020.95ขาย
CA Flag
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.650.00%0.001.651.65ขาย
CA Flag
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.69-0.59%-0.011.701.69ขาย
CA Flag
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.680.60%0.011.681.67ขาย
CA Flag
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.460.41%0.011.471.44ขาย
CA Flag
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.450.48%0.011.461.43ขาย
CA Flag
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.410.50%0.011.441.40ขาย
CA Flag
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.500.07%0.001.521.49ขาย
CA Flag
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.73-0.46%-0.011.751.72ขาย
CN Flag
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.3820210221.002.830.70%0.022.832.76ซื้อ
CN Flag
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.6220220307.002.87-0.10%-0.002.872.82ขาย
CN Flag
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.1220240411.003.01-0.43%-0.013.062.93ขาย
CN Flag
CN10Y พันธบัตรรัฐบาลจีนอายุ 10 ปี
3.2520290523.003.190.73%0.023.213.09ขาย
CN Flag
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.0020350427.003.480.15%0.013.483.42ขาย
CN Flag
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020400301.003.570.07%0.003.573.51แนะนำให้ขาย
CN Flag
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.0020481022.003.850.82%0.033.853.76ขาย
DK Flag
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.0020211115.00-0.76-1.72%-0.01-0.75-0.80ขาย
DK Flag
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.70-3.64%-0.02-0.68-0.73ขาย
DK Flag
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.0020241110.00-0.65-2.20%-0.01-0.64-0.67ขาย
DK Flag
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.28-3.89%-0.01-0.27-0.29ขาย
DK Flag
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.000.031.16%0.000.050.01ขาย
FR Flag
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200225.00-0.62-1.46%-0.01-0.59-0.67แนะนำให้ขาย
FR Flag
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210225.00-0.69-2.93%-0.02-0.67-0.72ขาย
FR Flag
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220525.00-0.70-1.58%-0.01-0.69-0.72ขาย
FR Flag
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240325.00-0.57-2.06%-0.01-0.56-0.59ขาย
FR Flag
FR10Y พันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปี
0.5020290525.00-0.07-11.42%-0.01-0.06-0.08ขาย
FR Flag
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.30-2.00%-0.010.320.28ขาย
FR Flag
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.000.46-1.04%-0.000.480.43ขาย
FR Flag
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020410425.000.56-0.82%-0.000.580.54ขาย
FR Flag
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.000.91-0.08%-0.000.940.87ขาย
FR Flag
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.001.08-0.29%-0.001.121.04ขาย
DE Flag
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200612.00-0.690.23%0.00-0.68-0.74ขาย
DE Flag
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210611.00-0.77-2.12%-0.02-0.75-0.78ขาย
DE Flag
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221007.00-0.78-1.93%-0.01-0.76-0.79ขาย
DE Flag
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20241018.00-0.66-2.15%-0.01-0.64-0.67ขาย
DE Flag
DE10Y พันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปี
0.2520290815.00-0.32-3.71%-0.01-0.31-0.33ขาย
DE Flag
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.00-0.14-5.58%-0.01-0.12-0.16ขาย
DE Flag
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.000.05-7.63%-0.000.070.04ขาย
DE Flag
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.20-0.55%-0.000.220.19ขาย
DE Flag
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.000.27-0.15%-0.000.290.26ขาย
GR Flag
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.001.820.25%0.001.891.24ขาย
GR Flag
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.001.161.57%0.021.161.08ขาย
GR Flag
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
4.1220290312.002.150.56%0.012.162.07ขาย
GR Flag
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.002.610.13%0.002.612.53ขาย
GR Flag
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.002.81-0.21%-0.012.812.74ขาย
GR Flag
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.003.020.20%0.013.032.96ขาย
HK Flag
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520200820.001.762.75%0.051.761.65ขาย
HK Flag
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.8820220620.001.44-2.75%-0.041.451.33ขาย
HK Flag
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820240603.001.37-1.30%-0.021.371.25ขาย
HK Flag
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.1220290827.001.46-0.05%-0.001.461.34แนะนำให้ขาย
IN Flag
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
7.7520200503.005.940.33%0.025.945.74ขาย
IN Flag
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
7.7520210411.006.10-0.74%-0.056.546.02แนะนำให้ขาย
IN Flag
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.1220230520.006.410.11%0.016.416.38ขาย
IN Flag
IN10Y พันธบัตรรัฐบาลอินเดียอายุ 10 ปี
7.2520290114.006.36-0.39%-0.026.396.21ขาย
IN Flag
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.2520360607.006.821.35%0.096.826.67ขาย
IN Flag
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.1220441201.006.790.49%0.036.796.62ขาย
ID Flag
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
11.0020201115.006.09-0.46%-0.036.115.93แนะนำให้ขาย
ID Flag
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
7.0020220515.006.19-0.39%-0.026.216.09ขาย
ID Flag
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
8.1220240515.006.510.31%0.026.516.47ขาย
ID Flag
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.2520290515.007.110.18%0.017.177.03ขาย
ID Flag
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.3820340315.007.480.27%0.027.487.40ขาย
ID Flag
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.3820390415.007.68-0.29%-0.027.737.62ขาย
ID Flag
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.007.91-2.25%-0.188.117.82ขาย
ID Flag
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.007.94-0.24%-0.027.997.85ขาย
IE Flag
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200418.00-0.57-0.21%-0.00-0.57-0.67ขาย
IE Flag
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201018.00-0.59-2.16%-0.01-0.58-0.65ขาย
IE Flag
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221018.00-0.50-2.86%-0.01-0.49-0.53ขาย
IE Flag
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240318.00-0.40-2.49%-0.01-0.39-0.42ขาย
IE Flag
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.000.144.31%0.010.140.11ขาย
IE Flag
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.000.520.50%0.000.520.49แนะนำให้ขาย
IT Flag
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.6220200501.00-0.1113.88%0.02-0.11-0.20ขาย
IT Flag
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210415.000.02166.00%0.042.60-0.07ขาย
IT Flag
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.0020220715.000.4311.24%0.040.450.34ขาย
IT Flag
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520240701.000.866.25%0.050.880.78ขาย
IT Flag
IT10Y พันธบัตรรัฐบาลอิตาลีอายุ 10 ปี
3.0020290801.001.613.24%0.051.651.52ขาย
IT Flag
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.2520350301.002.132.57%0.052.172.03ขาย
IT Flag
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.8820380901.002.302.22%0.052.352.19ขาย
IT Flag
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.002.581.87%0.052.632.50ขาย
IT Flag
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.002.671.91%0.052.722.60ขาย
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200701.00-0.19-0.64%-0.00-0.19-0.20ขาย
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210701.00-0.20-2.04%-0.00-0.19-0.21ขาย
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220620.00-0.20-3.68%-0.01-0.20-0.22ขาย
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240620.00-0.23-1.76%-0.00-0.23-0.24ขาย
JP10Y พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นอายุ 10 ปี
20290620.00-0.140.00%0.00-0.13-0.15ขาย
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.5020340620.000.07-0.90%-0.000.070.05ขาย
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.2520390620.000.242.16%0.010.240.22ขาย
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.3820490620.000.382.90%0.010.380.35ขาย
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.5020590320.000.422.61%0.010.420.39ซื้อ
KR Flag
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520200610.001.37-1.53%-0.021.391.33ขาย
KR Flag
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.2520210610.001.37-1.86%-0.031.401.32แนะนำให้ขาย
KR Flag
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.6220220610.001.36-0.96%-0.011.411.32ขาย
KR Flag
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820240310.001.40-0.36%-0.011.441.36แนะนำให้ขาย
KR Flag
KR10Y พันธบัตรรัฐบาลเกาหลีอายุ 10 ปี
1.8820290610.001.48-0.95%-0.011.531.44ขาย
KR Flag
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.3820380910.001.49-2.31%-0.041.531.45ขาย
KR Flag
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020490310.001.49-2.14%-0.031.501.44ขาย
MY Flag
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820220310.003.30-0.27%-0.013.313.28ขาย
MY Flag
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240614.003.43-0.58%-0.023.453.41ขาย
MY Flag
MY10Y พันธบัตรรัฐบาลมาเลเซียอายุ 10 ปี
3.8820290815.003.62-0.14%-0.013.633.60ขาย
MY Flag
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.7520340705.003.82-0.13%-0.003.833.80ขาย
MY Flag
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.8820380608.004.02-0.12%-0.004.024.00ขาย
MY Flag
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.8820480706.004.270.12%0.014.274.24ขาย
NL Flag
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.5020200715.00-0.70-1.93%-0.01-0.67-0.74ขาย
NL Flag
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520210715.00-0.75-2.05%-0.01-0.73-0.84ขาย
NL Flag
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520220715.00-0.76-2.78%-0.02-0.74-0.77ขาย
NL Flag
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240715.00-0.61-2.96%-0.02-0.59-0.63ขาย
NL Flag
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.2520290715.00-0.21-7.31%-0.01-0.19-0.22ขาย
NL Flag
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.00-0.04-38.13%-0.01-0.02-0.05ขาย
NL Flag
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370115.000.24180.02%0.160.270.07ซื้อ
NL Flag
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.27-2.53%-0.010.300.25ขาย
NZ Flag
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
6.0020210515.001.140.00%0.001.141.12ขาย
NZ Flag
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520250415.001.250.00%0.001.251.24ขาย
NZ Flag
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.0020290420.001.58-0.32%-0.011.581.56ขาย
NO Flag
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.29-0.91%-0.011.311.24ซื้อ
NO Flag
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.0020240314.001.32-0.83%-0.011.331.28ขาย
NO Flag
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.7520290906.001.46-0.44%-0.011.471.44ขาย
PL Flag
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520210725.001.581.49%0.021.711.34ขาย
PL Flag
PL05Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์l-คำอธิบาย
2.5020240425.001.86-1.26%-0.022.611.25ขาย
PL Flag
PL10Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์-คำอธิบาย
2.7520291025.002.20-2.02%-0.052.252.10ขาย
PT Flag
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210415.00-0.51-3.18%-0.02-0.50-0.55ขาย
PT Flag
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.1220221017.00-0.351.62%0.01-0.35-0.41ขาย
PT Flag
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.6220240215.00-0.23-10.11%-0.02-0.21-0.25ขาย
PT Flag
PT10Y พันธบัตรรัฐบาลโปรตุเกสอายุ 10 ปี
1.8820290615.000.46-5.25%-0.030.490.45ขาย
SG Flag
SG02Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.2520211001.001.67-0.30%-0.011.681.63ขาย
SG Flag
SG05Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240201.001.750.29%0.011.751.70ขาย
SG Flag
SG10Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.6220280501.001.960.53%0.011.961.91ขาย
SG Flag
SG15Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.3820330901.002.181.40%0.032.182.11ขาย
SG Flag
SG20Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.3820390701.002.260.45%0.012.262.19ขาย
SG Flag
SG30Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520460301.002.450.62%0.012.452.39ขาย
ZA Flag
ZA03Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
6.7520210331.006.27-0.14%-0.016.705.69ขาย
ZA Flag
ZA05Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
10.5020261221.008.050.44%0.048.077.97ขาย
ZA Flag
ZA10Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.0020300131.008.650.42%0.048.678.56ขาย
ZA Flag
ZA15Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.8820350228.009.280.33%0.039.339.20แนะนำให้ขาย
ZA Flag
ZA20Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
9.0020400131.009.560.38%0.049.659.47แนะนำให้ขาย
ZA Flag
ZA30Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
8.7520490228.009.660.43%0.049.689.59แนะนำให้ขาย
ES Flag
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.7520210730.00-0.48-0.02%-0.00-0.47-0.52ขาย
ES Flag
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.3820220430.00-0.440.27%0.00-0.44-0.49ขาย
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ