ตราสารหนี้

พันธบัตรรัฐบาล (รัฐาธิปัตย์) เป็นพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศ โดยปกตินักลงทุนสามารถกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ หรือผันแปรก็ได้ การออกพันธบัตรนี้ รัฐจะได้รับเงินทุนเข้ามา และจะนำไปอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในรูปแบบของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ รหัสตัวอักษรของพันธบัตรแสดงถึงชื่อย่อของรัฐที่ออก รวมถึงเวลาครบกำหนดอายุ เช่น US02Y คือ พันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาที่มีอายุ 2 ปี ปุ่มข้างล่างได้ออกแบบมาให้ปรับดูข้อมูลระหว่างราคา และผลตอบแทนของพันธบัตรได้ง่ายๆ

          
AU Flag
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520201121.000.11-10.48%-0.010.110.10ขาย
AU Flag
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.0020211221.000.22-2.56%-0.010.220.21ขาย
AU Flag
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520221121.000.232.21%0.000.230.22ขาย
AU Flag
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520240421.000.32-0.19%-0.000.320.31ขาย
AU Flag
AU07Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
4.2520260421.000.490.41%0.000.490.48ขาย
AU Flag
AU10Y พันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปี
2.5020300521.000.803.91%0.030.800.79ขาย
AU Flag
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.7520350621.001.092.65%0.031.091.08ขาย
AU Flag
AU20Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.2520390621.001.411.72%0.021.411.40แนะนำให้ขาย
AU Flag
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.001.561.96%0.031.561.55ขาย
BE Flag
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.450.00%0.00-0.45-0.54ซื้อ
BE Flag
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.430.00%0.00-0.43-0.47ซื้อ
BE Flag
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.440.00%0.00-0.44-0.48แนะนำให้ซื้อ
BE Flag
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.220.00%0.00-0.22-0.24ซื้อ
BE Flag
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270622.00-0.030.00%0.00-0.03-0.05ซื้อ
BE Flag
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
20300622.000.120.00%0.000.120.11ซื้อ
BE Flag
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.340.00%0.000.340.32ซื้อ
BE Flag
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.000.540.00%0.000.540.51ซื้อ
BE Flag
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.800.00%0.000.800.78ซื้อ
CA Flag
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
0.24-4.00%-0.010.250.23แนะนำให้ขาย
CA Flag
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
0.3124.00%0.060.310.31ขาย
CA Flag
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.3620.00%0.060.360.35ขาย
CA Flag
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.426.33%0.030.420.37ขาย
CA Flag
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.504.42%0.020.500.45ขาย
CA Flag
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.598.12%0.040.600.49ขาย
CA Flag
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.666.63%0.040.670.53แนะนำให้ขาย
CA Flag
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.231.82%0.021.251.14ขาย
CN Flag
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.3820210221.001.650.00%0.001.651.63ขาย
CN Flag
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.6220220307.001.900.00%0.001.901.87ขาย
CN Flag
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.1220230419.002.050.00%0.002.052.02แนะนำให้ขาย
CN Flag
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.7520250308.002.230.00%0.002.232.21ขาย
CN Flag
CN07Y CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.2520260606.002.540.00%0.002.542.52ขาย
CN Flag
CN10Y พันธบัตรรัฐบาลจีนอายุ 10 ปี
3.2520290523.002.650.00%0.002.652.62ขาย
CN Flag
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.0020350427.002.970.39%0.012.972.94ขาย
CN Flag
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020400621.003.09-0.01%-0.003.093.06ขาย
CN Flag
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490722.003.290.00%0.003.293.27ขาย
DK Flag
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520221115.00-0.420.00%0.00-0.42-0.46แนะนำให้ซื้อ
DK Flag
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.370.00%0.00-0.37-0.57แนะนำให้ซื้อ
DK Flag
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520251115.00-0.340.00%0.00-0.34-0.46ซื้อ
DK Flag
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.140.00%0.00-0.14-0.21แนะนำให้ซื้อ
DK Flag
DK20Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.5020391115.000.070.00%0.000.070.01ซื้อ
FR Flag
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.5020210225.00-0.440.00%0.00-0.44-0.54แนะนำให้ซื้อ
FR Flag
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220225.00-0.420.00%0.00-0.42-0.50แนะนำให้ซื้อ
FR Flag
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230325.00-0.450.00%0.00-0.45-0.48ซื้อ
FR Flag
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20250325.00-0.280.00%0.00-0.28-0.30ซื้อ
FR Flag
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520261125.00-0.150.00%0.00-0.15-0.16ซื้อ
FR Flag
FR10Y พันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปี
0.5020291125.000.050.00%0.000.050.04ซื้อ
FR Flag
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.310.00%0.000.310.29ซื้อ
FR Flag
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.000.460.00%0.000.460.44ซื้อ
FR Flag
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520450525.000.660.00%0.000.660.65ซื้อ
FR Flag
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.000.760.00%0.000.760.75ซื้อ
FR Flag
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.000.860.00%0.000.860.85ซื้อ
DE Flag
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20210312.00-0.620.00%0.00-0.62-0.69แนะนำให้ซื้อ
DE Flag
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220311.00-0.650.00%0.00-0.65-0.68ซื้อ
DE Flag
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230414.00-0.660.00%0.00-0.66-0.67แนะนำให้ซื้อ
DE Flag
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020250411.00-0.590.00%0.00-0.59-0.61ซื้อ
DE Flag
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520270215.00-0.570.00%0.00-0.57-0.58ซื้อ
DE Flag
DE10Y พันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปี
20300215.00-0.430.00%0.00-0.43-0.44ซื้อ
DE Flag
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.00-0.350.00%0.00-0.35-0.36ขาย
DE Flag
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.00-0.220.05%0.00-0.22-0.23ขาย
DE Flag
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.00-0.120.00%0.00-0.12-0.12ขาย
DE Flag
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520500815.00-0.030.00%0.00-0.03-0.04ขาย
GR Flag
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.001.480.00%0.001.481.29ขาย
GR Flag
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.8820290312.001.830.00%0.001.831.73ขาย
GR Flag
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.8820350204.001.870.00%0.001.871.68ขาย
GR Flag
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.001.950.00%0.001.951.86ขาย
GR Flag
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.002.130.00%0.002.132.06ขาย
HK Flag
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.6220210524.000.640.00%0.000.640.52ขาย
HK Flag
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.5020220221.000.680.00%0.000.680.56ขาย
HK Flag
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.0020230605.000.650.00%0.000.650.55ขาย
HK Flag
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520241209.000.680.00%0.000.680.58ขาย
HK Flag
HK07Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.5020270224.000.700.00%0.000.700.60ขาย
HK Flag
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.1220290827.000.740.00%0.000.740.64ขาย
IN Flag
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
7.0020210121.005.690.00%0.005.704.67ซื้อ
IN Flag
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
8.1220220215.004.93-0.78%-0.044.934.81ขาย
IN Flag
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.6220250525.006.160.18%0.016.166.07แนะนำให้ขาย
IN Flag
IN07Y INDIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
8.1220270215.006.51-0.27%-0.026.516.40แนะนำให้ขาย
IN Flag
IN10Y พันธบัตรรัฐบาลอินเดียอายุ 10 ปี
6.3820291007.006.130.16%0.016.136.03ขาย
IN Flag
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.2520400702.006.790.00%0.006.796.69ขาย
IN Flag
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.1220450622.006.780.00%0.006.786.67ขาย
ID Flag
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
12.7520210615.005.640.00%0.005.645.35ซื้อ
ID Flag
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.6220230515.006.790.00%0.006.796.69แนะนำให้ซื้อ
ID Flag
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
6.5020250615.007.360.00%0.007.367.26แนะนำให้ซื้อ
ID Flag
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
7.0020300915.008.120.00%0.008.128.04ซื้อ
ID Flag
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
7.5020350615.008.300.00%0.008.308.23ซื้อ
ID Flag
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
7.5020400415.008.420.00%0.008.428.34ซื้อ
ID Flag
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.008.770.00%0.008.778.70ซื้อ
ID Flag
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.008.400.00%0.008.408.29ซื้อ
IE Flag
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
5.0020201018.00-0.060.00%0.00-0.06-0.33แนะนำให้ซื้อ
IE Flag
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.7520220315.00-0.330.00%0.00-0.33-0.52แนะนำให้ซื้อ
IE Flag
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820230320.00-0.21-1.67%-0.00-0.21-0.32แนะนำให้ซื้อ
IE Flag
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.3820250313.00-0.03-1.86%-0.00-0.03-0.11ซื้อ
IE Flag
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.000.220.00%0.000.220.13แนะนำให้ซื้อ
IE Flag
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.3820350515.000.560.00%0.000.560.52ซื้อ
IT Flag
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.6220201101.000.190.00%0.000.190.07ซื้อ
IT Flag
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.1220220401.000.48-0.23%-0.000.480.39ซื้อ
IT Flag
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.8820230301.000.570.00%0.000.570.53ขาย
IT Flag
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.2520250201.000.910.00%0.000.910.86ซื้อ
IT Flag
IT07Y ITALY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270115.001.130.00%0.001.131.09ซื้อ
IT Flag
IT10Y พันธบัตรรัฐบาลอิตาลีอายุ 10 ปี
1.2520300401.001.48-0.03%-0.001.481.46ซื้อ
IT Flag
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.2520350301.001.900.00%0.001.901.87ขาย
IT Flag
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.0020400301.002.200.00%0.002.202.16ขาย
IT Flag
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.002.330.00%0.002.332.30แนะนำให้ขาย
IT Flag
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.002.410.00%0.002.412.37ซื้อ
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20210301.00-0.150.00%0.00-0.15-0.16ซื้อ
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220401.00-0.130.00%0.00-0.13-0.14ซื้อ
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221220.00-0.160.00%0.00-0.16-0.17ซื้อ
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20241220.00-0.120.00%0.00-0.12-0.13ซื้อ
JP07Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20270320.00-0.150.00%0.00-0.15-0.16ซื้อ
JP10Y พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นอายุ 10 ปี
20291220.00-0.010.00%0.00-0.01-0.02ซื้อ
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.1220341220.000.200.00%0.000.200.19ซื้อ
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.2520391220.000.270.00%0.000.270.26ซื้อ
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.3820491220.000.390.00%0.000.390.38ซื้อ
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.5020590320.000.410.00%0.000.410.40ซื้อ
KR Flag
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.0020210310.000.930.00%0.000.930.89ขาย
KR Flag
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.8820220310.001.080.00%0.001.081.04ขาย
KR Flag
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.3820230310.001.150.00%0.001.151.11ขาย
KR Flag
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020250310.001.320.00%0.001.321.28ขาย
KR Flag
KR10Y พันธบัตรรัฐบาลเกาหลีอายุ 10 ปี
1.3820291210.001.540.00%0.001.541.50ขาย
KR Flag
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.1220390910.001.660.00%0.001.661.62ซื้อ
KR Flag
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020490310.001.660.00%0.001.661.62ซื้อ
MY Flag
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.3820230315.002.730.00%0.002.732.71แนะนำให้ขาย
MY Flag
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.8820250915.003.110.00%0.003.113.09ซื้อ
MY Flag
MY07Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.5020270531.003.31-0.00%-0.003.313.29ซื้อ
MY Flag
MY10Y พันธบัตรรัฐบาลมาเลเซียอายุ 10 ปี
3.8820290815.003.430.00%0.003.433.41ซื้อ
MY Flag
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.7520340705.003.710.00%0.003.713.69ซื้อ
MY Flag
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.7520400522.003.980.00%0.003.983.96ซื้อ
MY Flag
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.8820480706.004.080.00%0.004.084.06ซื้อ
NL Flag
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.2520210715.00-0.570.00%0.00-0.57-0.63แนะนำให้ซื้อ
NL Flag
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520220115.00-0.57-0.12%-0.00-0.57-0.63แนะนำให้ซื้อ
NL Flag
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520220715.00-0.600.00%0.00-0.60-0.63ซื้อ
NL Flag
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240715.00-0.510.00%0.00-0.51-0.52ซื้อ
NL Flag
NL07Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270715.00-0.320.00%0.00-0.32-0.33ซื้อ
NL Flag
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.2520300715.00-0.170.00%0.00-0.17-0.18ซื้อ
NL Flag
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.00-0.120.00%0.00-0.12-0.13ซื้อ
NL Flag
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400115.000.050.00%0.000.050.02ซื้อ
NL Flag
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.110.00%0.000.110.11ซื้อ
NZ Flag
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
6.0020210515.000.260.00%0.000.260.24ขาย
NZ Flag
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520250415.000.69-3.91%-0.030.690.67แนะนำให้ขาย
NZ Flag
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.0020290420.001.10-0.43%-0.001.101.08ขาย
NZ Flag
NZ15Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.5020330414.001.48-0.26%-0.001.481.46ขาย
NZ Flag
NZ20Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.7520370415.001.730.30%0.011.731.71ขาย
NO Flag
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.000.290.00%0.000.290.20ขาย
NO Flag
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520250313.000.380.00%0.000.380.29ขาย
NO Flag
NO07Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.7520270217.000.480.00%0.000.480.39ขาย
NO Flag
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.3820300819.000.670.00%0.000.670.65ขาย
PL Flag
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520210725.000.91-90.00%-8.210.910.77ขาย
PL Flag
PL05Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์l-คำอธิบาย
2.5020240425.001.180.00%0.001.181.05ขาย
PL Flag
PL10Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์-คำอธิบาย
2.7520291025.001.77-0.32%-0.011.771.71ขาย
PT Flag
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.1220221017.000.000.00%0.000.00-0.04ซื้อ
PT Flag
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.8820231025.000.140.00%0.000.140.03ขาย
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ