ตลาดตราสารหนี้

ตราสารหนี้

พันธบัตรรัฐบาล (รัฐาธิปัตย์) เป็นพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศ โดยปกตินักลงทุนสามารถกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ หรือผันแปรก็ได้ การออกพันธบัตรนี้ รัฐจะได้รับเงินทุนเข้ามา และจะนำไปอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในรูปแบบของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ รหัสตัวอักษรของพันธบัตรแสดงถึงชื่อย่อของรัฐที่ออก รวมถึงเวลาครบกำหนดอายุ เช่น US02Y คือ พันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาที่มีอายุ 2 ปี ปุ่มข้างล่างได้ออกแบบมาให้ปรับดูข้อมูลระหว่างราคา และผลตอบแทนของพันธบัตรได้ง่ายๆ

          
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.7520191021.002.000.57%0.012.011.97ซื้อ
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520201121.002.121.31%0.032.132.07ซื้อ
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.7520210515.002.131.00%0.022.142.09ซื้อ
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.5020230421.002.311.42%0.032.312.26ซื้อ
AU10Y พันธบัตรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปี
2.2520280521.002.761.68%0.052.772.69แนะนำให้ซื้อ
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020330421.002.921.68%0.052.932.85แนะนำให้ซื้อ
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.003.241.45%0.053.253.17ซื้อ
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.0020190928.00-0.54-2.67%-0.01-0.52-0.57ขาย
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520200928.00-0.43-2.59%-0.01-0.41-0.45แนะนำให้ซื้อ
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520210928.00-0.290.10%0.00-0.28-0.31แนะนำให้ซื้อ
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.1220231022.000.132.44%0.000.170.12แนะนำให้ซื้อ
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520280622.000.861.91%0.020.870.84ซื้อ
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.001.290.70%0.011.321.26ซื้อ
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.001.490.30%0.001.521.46แนะนำให้ซื้อ
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020470622.001.750.22%0.001.781.73แนะนำให้ซื้อ
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.570.00%0.001.571.57ซื้อ
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.750.00%0.001.751.75ซื้อ
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.030.50%0.012.032.02ซื้อ
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.210.41%0.012.212.21ซื้อ
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.240.45%0.012.242.23แนะนำให้ซื้อ
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.360.47%0.012.362.35ซื้อ
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.460.65%0.022.472.46ซื้อ
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.480.77%0.022.482.47แนะนำให้ซื้อ
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.7520190816.002.98-1.50%-0.052.982.94ซื้อ
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.5020210125.003.24-2.61%-0.093.303.20ซื้อ
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.1220210705.003.31-0.88%-0.033.323.26ขาย
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.2520230712.003.490.00%0.003.493.45ซื้อ
CN10Y พันธบัตรัฐบาลจีนอายุ 10 ปี
3.5020280816.003.69-1.19%-0.043.703.63ซื้อ
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.2520330812.003.910.01%0.003.913.87ซื้อ
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.8820381023.004.070.00%0.004.074.01ซื้อ
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.8820480723.004.240.04%0.004.244.14ซื้อ
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520201115.00-0.470.27%0.00-0.47-0.56ซื้อ
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020211115.00-0.352.51%0.01-0.34-0.39ซื้อ
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020231115.00-0.0259.18%0.020.00-0.06ซื้อ
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020271115.000.463.53%0.020.480.44ซื้อ
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.000.902.15%0.020.910.87ซื้อ
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200225.00-0.490.57%0.00-0.47-0.54แนะนำให้ซื้อ
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210225.00-0.325.69%0.02-0.32-0.37แนะนำให้ซื้อ
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220525.00-0.155.54%0.01-0.15-0.17ซื้อ
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240325.000.204.71%0.010.210.18แนะนำให้ซื้อ
FR10Y พันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศส 10 ปี
0.7520281125.000.852.37%0.020.850.83แนะนำให้ซื้อ
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.001.242.09%0.031.241.20ซื้อ
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.001.340.73%0.011.361.32แนะนำให้ซื้อ
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020410425.001.450.66%0.011.461.43แนะนำให้ซื้อ
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020480525.001.710.33%0.011.721.69แนะนำให้ซื้อ
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.001.941.89%0.041.951.86แนะนำให้ซื้อ
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20190913.00-0.59-1.83%-0.01-0.57-0.62ซื้อ
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20200911.00-0.510.04%0.00-0.50-0.53แนะนำให้ซื้อ
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20211008.00-0.382.14%0.01-0.37-0.40แนะนำให้ซื้อ
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020231013.00-0.0521.44%0.01-0.04-0.07แนะนำให้ซื้อ
DE10Y พันธบัตรรัฐบาลเยอรมัน 10 ปี
0.2520280815.000.534.20%0.020.540.51แนะนำให้ซื้อ
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.000.793.01%0.020.800.75แนะนำให้ซื้อ
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.000.942.19%0.020.950.91แนะนำให้ซื้อ
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.001.081.51%0.021.091.05แนะนำให้ซื้อ
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.001.151.02%0.011.171.13แนะนำให้ซื้อ
GR02Y GREECE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.7520190417.001.17-2.61%-0.031.280.68ขาย
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.003.71-0.49%-0.023.733.20ขาย
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.5020230130.003.10-1.55%-0.053.153.00แนะนำให้ขาย
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.7520280130.004.05-1.29%-0.054.113.99แนะนำให้ขาย
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.004.66-1.72%-0.084.744.61แนะนำให้ขาย
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.005.02-1.46%-0.075.104.97ขาย
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.005.10-1.28%-0.075.175.06ขาย
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.3820190930.001.990.51%0.011.991.91ซื้อ
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520200820.002.210.00%0.002.212.11แนะนำให้ซื้อ
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.1220211206.002.320.00%0.002.322.22ซื้อ
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.0020230605.002.390.00%0.002.392.27แนะนำให้ซื้อ
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.3820280822.002.460.00%0.002.462.32ซื้อ
HK15Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.1220290827.002.510.00%0.002.512.39ซื้อ
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
6.8820190713.007.70-0.14%-0.017.917.54ซื้อ
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
7.7520200503.007.96-0.42%-0.038.027.89ซื้อ
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.1220230520.008.20-0.16%-0.018.238.19ซื้อ
IN10Y พันธบัตรรัฐบาลอินเดีย 10 ปี
6.8820260906.008.24-0.13%-0.018.258.11ซื้อ
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.2520360607.008.360.85%0.078.368.34ซื้อ
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
9.1220431223.008.39-0.43%-0.048.428.31ซื้อ
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
11.5020190915.007.460.04%0.007.466.93ซื้อ
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
12.7520210615.007.950.71%0.067.987.70ซื้อ
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.6220230515.008.220.88%0.078.278.05ซื้อ
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
6.1220280515.008.260.72%0.068.268.08ซื้อ
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
6.6220330515.008.41-0.16%-0.018.438.35ซื้อ
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
7.5020380515.008.710.54%0.058.718.56ซื้อ
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
6.3820420415.009.122.41%0.219.128.86แนะนำให้ซื้อ
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
8.7520440215.008.932.10%0.188.938.65ซื้อ
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.3820190618.00-0.53-0.63%-0.00-0.50-0.65แนะนำให้ขาย
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.5020200418.00-0.411.31%0.01-0.41-0.46แนะนำให้ซื้อ
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.0020201018.00-0.382.79%0.01-0.37-0.42แนะนำให้ซื้อ
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20221018.000.0522.92%0.010.060.02ซื้อ
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820280515.001.020.99%0.011.031.00แนะนำให้ซื้อ
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.001.480.73%0.011.491.46แนะนำให้ซื้อ
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.5020190801.000.38-16.03%-0.070.450.28ขาย
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520200615.000.84-7.82%-0.070.920.75ขาย
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20210415.001.23-6.25%-0.081.321.14ขาย
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.8820230315.001.88-4.01%-0.081.981.79ขาย
IT10Y พันธบัตรรัฐบาลอิตาลี 10 ปี
2.7520281201.002.88-1.58%-0.052.972.81ซื้อ
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.3820330901.003.07-0.62%-0.023.142.99ขาย
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.8820380901.003.31-0.78%-0.033.383.24ขาย
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.003.51-0.49%-0.023.573.44ขาย
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.3820480301.003.48-0.49%-0.023.553.42ขาย
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20190915.00-0.111.71%0.00-0.11-0.13ซื้อ
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20200901.00-0.110.00%0.00-0.10-0.12แนะนำให้ซื้อ
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20210620.00-0.090.81%0.00-0.08-0.10ซื้อ
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20230620.00-0.06-1.83%-0.00-0.05-0.07ซื้อ
JP10Y พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น 10 ปี
20280620.000.130.15%0.000.130.12ซื้อ
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.6220330620.000.402.59%0.010.400.38แนะนำให้ซื้อ
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020381220.000.651.48%0.010.650.63แนะนำให้ซื้อ
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.6220480620.000.892.03%0.020.890.86แนะนำให้ซื้อ
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.7520580320.001.032.07%0.021.031.00แนะนำให้ซื้อ
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.7520190910.001.860.00%0.001.861.82ซื้อ
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.0020200910.001.980.00%0.001.981.94ซื้อ
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.3820210910.002.080.00%0.002.082.04ซื้อ
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.2520230910.002.250.00%0.002.252.21ซื้อ
KR10Y พันธบัตรัฐบาลเกาหลีอายุ 10 ปี
2.6220280610.002.440.00%0.002.442.40ซื้อ
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.2520370910.002.410.00%0.002.412.37ซื้อ
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.6220480310.002.380.00%0.002.382.34ซื้อ
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.5020211130.003.630.14%0.013.633.60ซื้อ
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
4.5020210423.003.780.40%0.013.783.75ขาย
MY10Y พันธบัตรรัฐบาลมาเลเซีย 10 ปี
3.6220280615.004.120.36%0.014.124.09ซื้อ
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.6220331107.004.530.00%0.004.534.50ขาย
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.8820380608.004.70-0.11%-0.014.714.68ขาย
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.8820480706.004.930.10%0.014.934.90ซื้อ
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.0020190715.00-0.541.21%0.01-0.53-0.64ซื้อ
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.5020200715.00-0.54-0.91%-0.00-0.52-0.55แนะนำให้ซื้อ
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.2520210715.00-0.41-1.34%-0.01-0.39-0.42แนะนำให้ซื้อ
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520230715.00-0.0411.06%0.00-0.02-0.05แนะนำให้ซื้อ
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520280715.000.632.71%0.020.640.61แนะนำให้ซื้อ
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.000.872.16%0.020.890.84แนะนำให้ซื้อ
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370115.000.941.62%0.010.960.91แนะนำให้ซื้อ
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.001.161.58%0.021.171.13แนะนำให้ซื้อ
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.0020200415.001.750.29%0.011.751.72ซื้อ
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.5020230415.002.031.00%0.022.031.99ซื้อ
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.0020290420.002.690.75%0.022.692.65ซื้อ
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.291.43%0.021.291.22แนะนำให้ซื้อ
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020230524.001.550.99%0.021.561.51แนะนำให้ซื้อ
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.0020280426.001.991.40%0.031.991.93แนะนำให้ซื้อ
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20190425.001.161.26%0.011.310.96ขาย
PL05Y POLAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.2520220425.002.18-0.14%-0.002.961.39ขาย
PL10Y POLAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.5020270725.003.220.05%0.003.463.19ซื้อ
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.7520200615.00-0.10-8.25%-0.01-0.09-0.10ซื้อ
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.7520210415.000.01-68.75%-0.020.04-0.00ซื้อ
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
4.8820231025.000.72-2.69%-0.020.750.72แนะนำให้ซื้อ
PT10Y พันธบัตรัฐบาลโปรตุเกสอายุ 3 ปี
2.1220281017.001.88-0.96%-0.021.901.87ซื้อ
SG02Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520200901.002.020.48%0.012.031.97ซื้อ
SG05Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520230701.002.341.08%0.022.342.28ซื้อ
SG10Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.6220280501.002.601.37%0.042.602.51แนะนำให้ซื้อ
SG15Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.3820330901.002.871.24%0.042.872.79แนะนำให้ซื้อ
SG20Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.2520360801.002.880.87%0.032.892.82ซื้อ
SG30Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520460301.002.910.87%0.032.912.85ซื้อ
ZA03Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
6.7520210331.008.070.74%0.068.078.01ซื้อ
ZA05Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.7520230228.008.580.68%0.068.588.52ซื้อ
ZA10Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
10.5020261221.009.210.42%0.049.219.13ซื้อ
ZA15Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.2520320331.009.780.93%0.099.789.63ซื้อ
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฎิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ