ตราสารหนี้

พันธบัตรรัฐบาล (รัฐาธิปัตย์) เป็นพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศ โดยปกตินักลงทุนสามารถกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ หรือผันแปรก็ได้ การออกพันธบัตรนี้ รัฐจะได้รับเงินทุนเข้ามา และจะนำไปอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในรูปแบบของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ รหัสตัวอักษรของพันธบัตรแสดงถึงชื่อย่อของรัฐที่ออก รวมถึงเวลาครบกำหนดอายุ เช่น US02Y คือ พันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาที่มีอายุ 2 ปี ปุ่มข้างล่างได้ออกแบบมาให้ปรับดูข้อมูลระหว่างราคา และผลตอบแทนของพันธบัตรได้ง่ายๆ

          
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200415.001.341.58%0.021.341.30ขาย
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.7520210515.001.27-0.08%-0.001.291.25ขาย
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.7520220715.001.250.16%0.001.271.23ขาย
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520240421.001.32-0.07%-0.001.351.30ขาย
AU10Y พันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปี
3.2520290421.001.690.00%0.001.701.67ขาย
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020330421.001.84-0.05%-0.001.861.82ขาย
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.002.32-0.08%-0.002.332.30ขาย
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.530.26%0.00-0.53-0.56ซื้อ
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.520.70%0.00-0.52-0.55ขาย
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.460.87%0.00-0.45-0.47ขาย
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.169.05%0.02-0.15-0.18ขาย
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820290622.000.416.57%0.030.410.38ขาย
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.823.54%0.030.820.78ขาย
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.001.092.70%0.031.101.04แนะนำให้ขาย
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.001.47-0.01%-0.001.471.46แนะนำให้ขาย
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.680.00%0.001.681.68ซื้อ
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.720.58%0.011.721.71ซื้อ
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.730.58%0.011.731.72ซื้อ
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.601.07%0.021.611.56ซื้อ
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.591.15%0.021.591.54ขาย
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.570.90%0.011.581.53ขาย
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.690.54%0.011.701.64ขาย
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.920.21%0.001.921.88แนะนำให้ขาย
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.2520200117.002.570.00%0.002.572.53ซื้อ
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.3820210221.002.880.05%0.002.882.84ซื้อ
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.6220220307.002.92-1.56%-0.052.962.88ขาย
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.1220240411.003.15-0.02%-0.003.153.11ขาย
CN10Y พันธบัตรรัฐบาลจีนอายุ 10 ปี
3.2520281122.003.290.27%0.013.293.24ขาย
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.6220350922.003.59-0.17%-0.013.603.55ขาย
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020400621.003.650.10%0.003.653.59ขาย
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.0020481022.003.940.51%0.023.943.86ซื้อ
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.0020211115.00-0.64-1.16%-0.01-0.61-0.67แนะนำให้ขาย
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.48-0.33%-0.00-0.48-0.54ขาย
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.0020241110.00-0.471.49%0.01-0.46-0.50ขาย
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.000.01166.67%0.010.01-0.02ขาย
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.000.34-0.09%-0.000.340.34แนะนำให้ขาย
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200225.00-0.530.00%0.00-0.53-0.57ซื้อ
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210225.00-0.56-0.05%-0.00-0.55-0.59ขาย
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220525.00-0.490.00%0.00-0.49-0.50ขาย
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240325.00-0.29-0.03%-0.00-0.29-0.30แนะนำให้ขาย
FR10Y พันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปี
0.5020290525.000.319.44%0.030.320.29ขาย
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.724.16%0.030.730.69ขาย
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.000.893.64%0.030.900.85แนะนำให้ขาย
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020410425.001.003.07%0.031.010.97ขาย
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.001.360.00%0.001.361.35แนะนำให้ขาย
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.001.552.03%0.031.581.49แนะนำให้ขาย
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200313.00-0.560.57%0.00-0.56-0.61ซื้อ
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210312.00-0.64-0.02%-0.00-0.64-0.65แนะนำให้ขาย
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220408.00-0.640.60%0.00-0.64-0.66แนะนำให้ขาย
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240405.00-0.511.46%0.01-0.49-0.52ขาย
DE10Y พันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปี
0.2520290215.00-0.0915.67%0.02-0.08-0.11แนะนำให้ขาย
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.000.1514.78%0.020.160.13แนะนำให้ขาย
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.000.350.03%0.000.350.34แนะนำให้ขาย
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.49-0.02%-0.000.490.49แนะนำให้ขาย
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.000.564.46%0.020.570.53แนะนำให้ขาย
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.002.460.00%0.002.461.92ขาย
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.002.160.00%0.002.162.10แนะนำให้ขาย
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
4.1220290312.003.420.00%0.003.423.39ขาย
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.003.840.00%0.003.843.82ขาย
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.004.180.00%0.004.184.14ขาย
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.004.34-0.01%-0.004.344.32ขาย
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520200521.001.820.00%0.001.821.72ซื้อ
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.5020210222.001.790.66%0.011.791.67ซื้อ
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.8820220620.001.680.00%0.001.681.58ซื้อ
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820231204.001.570.00%0.001.571.47ขาย
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.3820290228.001.580.68%0.011.581.47ขาย
HK15Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.1220290827.001.620.64%0.011.621.51ขาย
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
7.7520200503.006.440.00%0.006.446.33แนะนำให้ขาย
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
7.7520210411.006.650.00%0.006.656.58แนะนำให้ขาย
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.1220230520.007.000.00%0.007.006.98ขาย
IN10Y พันธบัตรรัฐบาลอินเดียอายุ 10 ปี
6.8820260906.007.300.00%0.007.307.17ขาย
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.2520360607.007.670.00%0.007.677.65แนะนำให้ขาย
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
9.1220431223.007.67-0.08%-0.017.677.59ขาย
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
11.0020201115.006.670.00%0.006.676.53ขาย
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
7.0020220515.007.420.00%0.007.427.26แนะนำให้ซื้อ
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
8.1220240515.007.600.64%0.057.607.51ซื้อ
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.2520290515.008.08-0.27%-0.028.108.01แนะนำให้ซื้อ
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.3820340315.008.610.00%0.008.618.49แนะนำให้ซื้อ
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.3820390415.008.610.00%0.008.618.54แนะนำให้ซื้อ
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.008.660.00%0.008.668.56ซื้อ
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.008.930.00%0.008.938.82แนะนำให้ซื้อ
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200418.00-0.45-0.25%-0.00-0.44-0.51ซื้อ
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201018.00-0.462.36%0.01-0.46-0.52ซื้อ
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221018.00-0.314.76%0.02-0.31-0.34ซื้อ
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240318.00-0.18-0.17%-0.00-0.18-0.20ขาย
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.000.525.55%0.030.520.49ขาย
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.000.903.17%0.030.900.86ขาย
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.6220200501.000.1511.80%0.020.210.01ซื้อ
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210415.000.677.53%0.050.670.56ซื้อ
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.0020220715.001.313.42%0.041.321.22ซื้อ
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.3820231001.001.682.69%0.041.691.60ซื้อ
IT10Y พันธบัตรรัฐบาลอิตาลีอายุ 10 ปี
3.0020290801.002.690.01%0.002.692.66ซื้อ
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.2520350301.003.100.00%0.003.103.07ซื้อ
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.8820380901.003.240.77%0.023.283.19ซื้อ
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.003.51-0.01%-0.003.513.49ซื้อ
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.003.590.59%0.023.643.55ซื้อ
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200515.00-0.153.27%0.01-0.15-0.17แนะนำให้ซื้อ
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210501.00-0.154.17%0.01-0.15-0.17ซื้อ
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220320.00-0.16-1.06%-0.00-0.16-0.17ขาย
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240320.00-0.163.80%0.01-0.16-0.17ซื้อ
JP10Y พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นอายุ 10 ปี
20290320.00-0.045.47%0.00-0.04-0.06ขาย
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.5020340320.000.17-0.17%-0.000.170.16ขาย
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.3820390320.000.37-0.68%-0.000.370.36ขาย
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.5020490320.000.540.43%0.000.540.53ขาย
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.7520580320.000.600.40%0.000.600.59ขาย
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520200610.001.68-0.01%-0.001.681.64ขาย
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.2520210610.001.720.00%0.001.721.68ขาย
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.0020211210.001.700.00%0.001.701.66ขาย
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820240310.001.740.00%0.001.741.70ขาย
KR10Y พันธบัตรรัฐบาลเกาหลีอายุ 10 ปี
2.3820281210.001.870.00%0.001.871.83ขาย
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.3820380910.001.900.00%0.001.901.86ขาย
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020490310.001.890.00%0.001.891.85ขาย
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820220310.003.440.14%0.003.443.41ซื้อ
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
4.5020210423.003.610.00%0.003.613.59ขาย
MY10Y พันธบัตรรัฐบาลมาเลเซียอายุ 10 ปี
3.8820290815.003.830.26%0.013.833.80ซื้อ
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.6220331107.004.12-0.48%-0.024.144.10ขาย
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.8820380608.004.34-0.57%-0.034.364.32ขาย
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.8820480706.004.600.00%0.004.604.58ขาย
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.2520200115.00-0.57-0.69%-0.00-0.54-0.63ซื้อ
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.5020200715.00-0.580.24%0.00-0.58-0.61ขาย
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.2520210715.00-0.621.12%0.01-0.61-0.64ขาย
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520230715.00-0.481.39%0.01-0.47-0.49ขาย
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.2520290715.000.1121.70%0.020.120.08ขาย
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.000.288.41%0.020.280.25แนะนำให้ขาย
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370115.000.405.72%0.020.410.37แนะนำให้ขาย
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.603.62%0.020.610.57แนะนำให้ขาย
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
6.0020210515.001.390.00%0.001.391.37ขาย
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520250415.001.520.00%0.001.521.50ขาย
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.0020290420.001.820.00%0.001.821.80ขาย
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.330.04%0.001.331.28ซื้อ
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.0020240314.001.420.06%0.001.421.38ขาย
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.7520290906.001.670.00%0.001.671.63ขาย
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.0020210425.001.67-0.35%-0.011.721.41ซื้อ
PL05Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์l-คำอธิบาย
2.5020240425.002.260.73%0.022.282.21ซื้อ
PL10Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์-คำอธิบาย
2.7520291025.002.870.39%0.012.882.75ขาย
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210415.00-0.350.45%0.00-0.34-0.39แนะนำให้ขาย
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.1220221017.00-0.210.33%0.00-0.21-0.25ขาย
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.6220240215.000.0719.85%0.010.070.04ขาย
PT10Y พันธบัตรรัฐบาลโปรตุเกสอายุ 10 ปี
1.8820290615.001.060.00%0.001.061.04ขาย
SG02Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520200901.001.960.77%0.011.961.90ซื้อ
SG05Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240201.002.011.27%0.032.011.93ซื้อ
SG10Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.6220280501.002.201.15%0.032.202.13ซื้อ
SG15Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.3820330901.002.450.41%0.012.452.40ซื้อ
SG20Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.2520360801.002.510.40%0.012.512.46ซื้อ
SG30Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520460301.002.690.37%0.012.692.64ซื้อ
ZA03Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
6.7520210331.006.730.69%0.056.746.54ขาย
ZA05Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
10.5020261221.008.600.57%0.058.608.51ซื้อ
ZA10Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.0020300131.009.15-0.17%-0.029.229.10ซื้อ
ZA15Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.8820350228.009.62-0.10%-0.019.729.59ซื้อ
ZA20Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
9.0020400131.009.79-0.14%-0.019.909.74ซื้อ
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ