ตราสารหนี้

พันธบัตรรัฐบาล (รัฐาธิปัตย์) เป็นพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศ โดยปกตินักลงทุนสามารถกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ หรือผันแปรก็ได้ การออกพันธบัตรนี้ รัฐจะได้รับเงินทุนเข้ามา และจะนำไปอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในรูปแบบของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ รหัสตัวอักษรของพันธบัตรแสดงถึงชื่อย่อของรัฐที่ออก รวมถึงเวลาครบกำหนดอายุ เช่น US02Y คือ พันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาที่มีอายุ 2 ปี ปุ่มข้างล่างได้ออกแบบมาให้ปรับดูข้อมูลระหว่างราคา และผลตอบแทนของพันธบัตรได้ง่ายๆ

          
AU Flag
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520201121.000.84-0.07%-0.000.840.82ขาย
AU Flag
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.0020211221.000.761.18%0.010.760.74ขาย
AU Flag
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520221121.000.741.87%0.010.740.71ขาย
AU Flag
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520240421.000.800.96%0.010.800.77ขาย
AU Flag
AU07Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
4.2520260421.000.91-0.71%-0.010.910.89ขาย
AU Flag
AU10Y พันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปี
2.7520291121.001.10-1.26%-0.011.101.08ขาย
AU Flag
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020330421.001.19-0.96%-0.011.191.16ขาย
AU Flag
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.001.69-1.13%-0.021.701.67ขาย
BE Flag
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.57-1.10%-0.01-0.55-0.64ซื้อ
BE Flag
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.57-0.62%-0.00-0.56-0.60ซื้อ
BE Flag
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.57-2.08%-0.01-0.34-0.58ซื้อ
BE Flag
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.42-1.99%-0.01-0.40-0.49ขาย
BE Flag
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.0020260622.00-0.30-2.60%-0.01-0.17-0.30ขาย
BE Flag
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820290622.00-0.08-11.11%-0.01-0.05-0.08แนะนำให้ขาย
BE Flag
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.20-5.35%-0.010.230.19ขาย
BE Flag
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.000.44-2.28%-0.010.480.40ขาย
BE Flag
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.76-1.23%-0.010.800.73ขาย
CA Flag
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.640.00%0.001.641.64ขาย
CA Flag
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.650.00%0.001.651.65แนะนำให้ขาย
CA Flag
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.640.00%0.001.651.64แนะนำให้ขาย
CA Flag
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.51-0.07%-0.001.521.51ขาย
CA Flag
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.49-0.07%-0.001.501.49แนะนำให้ขาย
CA Flag
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.42-0.49%-0.011.441.42ขาย
CA Flag
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.40-1.13%-0.021.431.40แนะนำให้ขาย
CA Flag
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.53-1.10%-0.021.561.53แนะนำให้ขาย
CN Flag
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.3820210221.002.311.32%0.032.312.26ขาย
CN Flag
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.6220220307.002.55-0.88%-0.022.582.53ขาย
CN Flag
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.7520220808.002.53-0.37%-0.012.542.51ขาย
CN Flag
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.1220240411.002.760.69%0.022.762.72แนะนำให้ขาย
CN Flag
CN07Y CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.2520260606.002.961.40%0.042.962.90ขาย
CN Flag
CN10Y พันธบัตรรัฐบาลจีนอายุ 10 ปี
3.2520290523.003.050.00%0.003.053.04ขาย
CN Flag
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.0020350427.003.36-0.00%-0.003.363.33ขาย
CN Flag
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020400621.003.510.00%0.003.513.48ขาย
CN Flag
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490722.003.600.00%0.003.603.57ขาย
DK Flag
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520221115.00-0.62-2.65%-0.02-0.60-0.66ซื้อ
DK Flag
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.59-0.82%-0.00-0.57-0.62ขาย
DK Flag
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520251115.00-0.51-0.44%-0.00-0.49-0.53ขาย
DK Flag
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.31-2.61%-0.01-0.28-0.31ขาย
DK Flag
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.00-0.04-34.62%-0.01-0.00-0.05ขาย
FR Flag
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.5020201025.00-0.54-0.06%-0.00-0.53-0.96แนะนำให้ซื้อ
FR Flag
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220225.00-0.52-1.12%-0.01-0.38-0.60ซื้อ
FR Flag
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230325.00-0.55-0.81%-0.00-0.53-0.57ขาย
FR Flag
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20250325.00-0.40-1.44%-0.01-0.21-0.41ขาย
FR Flag
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520261125.00-0.281.69%0.00-0.22-0.29ขาย
FR Flag
FR10Y พันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปี
20291125.00-0.06-3.68%-0.00-0.04-0.07ขาย
FR Flag
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.21-2.36%-0.010.240.20ขาย
FR Flag
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.000.37-2.02%-0.010.400.37ขาย
FR Flag
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520450525.000.61-1.20%-0.010.640.61ขาย
FR Flag
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.000.76-0.46%-0.000.790.74ขาย
FR Flag
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.000.90-1.17%-0.010.940.88ขาย
DE Flag
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20201211.00-0.58-0.05%-0.00-0.58-0.62ซื้อ
DE Flag
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20211210.00-0.60-0.68%-0.00-0.60-0.62ซื้อ
DE Flag
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221007.00-0.62-0.54%-0.00-0.60-0.63ซื้อ
DE Flag
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20241018.00-0.57-1.02%-0.01-0.56-0.58ขาย
DE Flag
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520270215.00-0.49-1.73%-0.01-0.46-0.49ขาย
DE Flag
DE10Y พันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปี
20300215.00-0.32-3.53%-0.01-0.28-0.32ขาย
DE Flag
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.00-0.19-5.86%-0.01-0.15-0.19ขาย
DE Flag
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.00-0.03-51.83%-0.010.01-0.03ขาย
DE Flag
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.09-8.47%-0.010.130.09ขาย
DE Flag
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520500815.000.20-4.07%-0.010.230.20ขาย
GR Flag
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.000.68-8.81%-0.070.750.22ขาย
GR Flag
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.000.44-3.43%-0.020.450.41แนะนำให้ขาย
GR Flag
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
4.1220290312.001.31-2.43%-0.031.341.29แนะนำให้ขาย
GR Flag
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.001.73-0.82%-0.011.751.72แนะนำให้ขาย
GR Flag
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.002.04-0.06%-0.002.052.02ขาย
GR Flag
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.002.22-0.30%-0.012.232.20ขาย
HK Flag
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.5020210222.001.810.00%0.001.811.69ขาย
HK Flag
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.6220211122.001.61-1.38%-0.021.641.49ขาย
HK Flag
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.5020221205.001.55-0.94%-0.011.561.47ขาย
HK Flag
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520241209.001.49-0.71%-0.011.501.38ขาย
HK Flag
HK07Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.5020270224.001.49-1.68%-0.031.521.38ขาย
HK Flag
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.1220290827.001.54-1.73%-0.031.571.43ขาย
IN Flag
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
7.0020210121.005.582.14%0.125.635.39ซื้อ
IN Flag
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
8.1220220215.006.041.95%0.126.045.75ซื้อ
IN Flag
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.6220250525.006.60-0.73%-0.056.656.51ซื้อ
IN Flag
IN07Y INDIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
8.1220270215.006.81-0.85%-0.066.896.71ซื้อ
IN Flag
IN10Y พันธบัตรรัฐบาลอินเดียอายุ 10 ปี
6.3820291007.006.54-1.10%-0.076.626.44แนะนำให้ขาย
IN Flag
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.2520400702.007.08-1.08%-0.087.176.98ขาย
IN Flag
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.1220450622.007.15-0.44%-0.037.187.11ขาย
ID Flag
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
12.7520210615.005.18-0.29%-0.025.194.83ซื้อ
ID Flag
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.6220230515.005.761.63%0.095.765.50ขาย
ID Flag
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
6.5020250615.005.95-1.01%-0.066.065.87ขาย
ID Flag
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
7.0020300915.006.60-0.85%-0.066.656.54แนะนำให้ขาย
ID Flag
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
7.5020350615.007.04-1.91%-0.147.186.99ขาย
ID Flag
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
7.5020400415.007.27-0.39%-0.037.307.23ขาย
ID Flag
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.007.83-0.46%-0.047.877.75ขาย
ID Flag
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.007.49-0.51%-0.047.527.46ขาย
IE Flag
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
5.0020201018.00-0.56-7.87%-0.04-0.52-0.69ขาย
IE Flag
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.7520220315.00-0.48-2.23%-0.01-0.47-0.51ขาย
IE Flag
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820230320.00-0.46-2.71%-0.01-0.45-0.49ขาย
IE Flag
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.3820250313.00-0.32-1.49%-0.00-0.30-0.34ซื้อ
IE Flag
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.00-0.06-12.85%-0.01-0.03-0.07ขาย
IE Flag
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.3820350515.000.35-0.35%-0.000.370.33ขาย
IT Flag
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.6220201101.00-0.29-6.29%-0.02-0.26-0.35ขาย
IT Flag
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.1220220401.000.035.26%0.000.07-0.00ซื้อ
IT Flag
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.8820230301.000.22-1.24%-0.000.260.21ขาย
IT Flag
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.2520250201.000.60-3.42%-0.020.640.60ขาย
IT Flag
IT07Y ITALY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.0020260715.000.885.24%0.040.930.71ขาย
IT Flag
IT10Y พันธบัตรรัฐบาลอิตาลีอายุ 10 ปี
1.2520300401.001.23-1.71%-0.021.291.22ขาย
IT Flag
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.2520350301.001.71-0.82%-0.011.781.70ขาย
IT Flag
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.0020400301.002.03-0.88%-0.022.092.02ขาย
IT Flag
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.002.18-0.84%-0.022.242.17ขาย
IT Flag
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.002.29-0.65%-0.012.352.28ขาย
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20210101.00-0.131.67%0.00-0.13-0.14ซื้อ
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220101.00-0.134.52%0.01-0.13-0.15ซื้อ
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221220.00-0.140.50%0.00-0.14-0.15ซื้อ
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20241220.00-0.122.49%0.00-0.11-0.13ซื้อ
JP07Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20270320.00-0.127.48%0.01-0.12-0.14ซื้อ
JP10Y พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นอายุ 10 ปี
20291220.00-0.0215.55%0.00-0.02-0.03ซื้อ
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.1220341220.000.142.43%0.000.140.12ขาย
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.2520391220.000.27-1.49%-0.000.280.26ขาย
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.3820491220.000.41-0.94%-0.000.420.40ขาย
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.5020590320.000.44-1.29%-0.010.450.43ขาย
KR Flag
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520201210.001.330.00%0.001.331.29ขาย
KR Flag
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.0020211210.001.430.00%0.001.431.39ซื้อ
KR Flag
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.2520221210.001.440.00%0.001.441.40ซื้อ
KR Flag
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.3820240910.001.550.85%0.011.551.51แนะนำให้ซื้อ
KR Flag
KR10Y พันธบัตรรัฐบาลเกาหลีอายุ 10 ปี
1.3820291210.001.730.06%0.001.731.68แนะนำให้ซื้อ
KR Flag
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.1220390910.001.74-0.03%-0.001.741.70แนะนำให้ซื้อ
KR Flag
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020490310.001.71-0.13%-0.001.711.67แนะนำให้ซื้อ
MY Flag
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820220310.002.880.05%0.002.882.81ขาย
MY Flag
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240614.002.95-2.13%-0.063.012.93ขาย
MY Flag
MY07Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.5020270531.003.140.02%0.003.143.11แนะนำให้ขาย
MY Flag
MY10Y พันธบัตรรัฐบาลมาเลเซียอายุ 10 ปี
3.8820290815.003.17-0.14%-0.003.183.15ขาย
MY Flag
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.7520340705.003.24-1.21%-0.043.283.22ขาย
MY Flag
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.7520400522.003.42-1.01%-0.033.453.40ขาย
MY Flag
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.8820480706.003.80-1.17%-0.043.853.78ขาย
NL Flag
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.5020200715.00-0.55-0.73%-0.00-0.53-0.69แนะนำให้ซื้อ
NL Flag
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520210715.00-0.60-0.83%-0.00-0.58-0.63ซื้อ
NL Flag
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520220715.00-0.61-0.69%-0.00-0.60-0.63ซื้อ
NL Flag
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240715.00-0.51-0.73%-0.00-0.50-0.52ขาย
NL Flag
NL07Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.5020260715.00-0.40-1.38%-0.01-0.33-0.41ขาย
NL Flag
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.2520290715.00-0.22-3.51%-0.01-0.07-0.23ขาย
NL Flag
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.00-0.07-14.79%-0.01-0.05-0.14ขาย
NL Flag
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400115.000.15-8.92%-0.010.190.10ขาย
NL Flag
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.20-4.12%-0.010.230.19ขาย
NZ Flag
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
6.0020210515.001.051.41%0.011.051.02ซื้อ
NZ Flag
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520250415.001.21-1.27%-0.021.221.19ขาย
NZ Flag
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.0020290420.001.46-3.01%-0.051.481.43ขาย
NO Flag
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.34-1.13%-0.021.361.27ซื้อ
NO Flag
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520250313.001.29-1.66%-0.021.311.26ขาย
NO Flag
NO07Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.5020260219.001.29-1.66%-0.021.321.24ขาย
NO Flag
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.7520290906.001.35-0.85%-0.011.381.33แนะนำให้ขาย
PL Flag
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520210725.001.52-1.07%-0.022.200.85ซื้อ
PL Flag
PL05Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์l-คำอธิบาย
2.5020240425.001.86-1.68%-0.032.141.62ขาย
PL Flag
PL10Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์-คำอธิบาย
2.7520291025.002.270.61%0.012.302.24ซื้อ
PT Flag
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.1220221017.00-0.40-4.61%-0.02-0.38-0.44ซื้อ
PT Flag
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.8820231025.00-0.24-9.69%-0.02-0.21-0.26ซื้อ
PT Flag
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.8820251015.00-0.06-75.54%-0.02-0.02-0.07ซื้อ
PT Flag
PT07Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
4.1220270414.000.10-13.92%-0.020.130.09ขาย
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ