ตราสารหนี้

พันธบัตรรัฐบาล (รัฐาธิปัตย์) เป็นพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศ โดยปกตินักลงทุนสามารถกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ หรือผันแปรก็ได้ การออกพันธบัตรนี้ รัฐจะได้รับเงินทุนเข้ามา และจะนำไปอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในรูปแบบของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ รหัสตัวอักษรของพันธบัตรแสดงถึงชื่อย่อของรัฐที่ออก รวมถึงเวลาครบกำหนดอายุ เช่น US02Y คือ พันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาที่มีอายุ 2 ปี ปุ่มข้างล่างได้ออกแบบมาให้ปรับดูข้อมูลระหว่างราคา และผลตอบแทนของพันธบัตรได้ง่ายๆ

          
AU Flag
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200415.000.941.29%0.010.950.92ซื้อ
AU Flag
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.7520210515.000.89-3.80%-0.040.930.88ซื้อ
AU Flag
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.7520220715.000.87-4.98%-0.050.920.86ซื้อ
AU Flag
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520240421.000.88-5.81%-0.050.940.87ซื้อ
AU Flag
AU07Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
4.2520260421.000.99-5.26%-0.061.050.98ซื้อ
AU Flag
AU10Y พันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปี
2.7520291121.001.14-5.20%-0.061.201.12ซื้อ
AU Flag
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020330421.001.24-4.60%-0.061.301.22ซื้อ
AU Flag
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.001.71-3.29%-0.061.771.69ขาย
BE Flag
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.62-1.81%-0.01-0.61-0.66ซื้อ
BE Flag
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.66-1.15%-0.01-0.65-0.68ซื้อ
BE Flag
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.67-0.62%-0.00-0.66-0.68ซื้อ
BE Flag
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.49-0.06%-0.00-0.49-0.50ซื้อ
BE Flag
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.0020260622.00-0.380.13%0.00-0.38-0.38ซื้อ
BE Flag
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820290622.00-0.15-0.13%-0.00-0.15-0.16ซื้อ
BE Flag
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.17-0.71%-0.000.170.16ซื้อ
BE Flag
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.000.40-0.20%-0.000.400.39ซื้อ
BE Flag
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.77-0.04%-0.000.770.76ซื้อ
CA Flag
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.620.00%0.001.621.62ขาย
CA Flag
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.66-0.60%-0.011.671.66ซื้อ
CA Flag
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.72-0.58%-0.011.731.72ซื้อ
CA Flag
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.62-0.85%-0.011.641.61ซื้อ
CA Flag
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.57-0.95%-0.011.581.56ซื้อ
CA Flag
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.49-0.93%-0.011.501.47ซื้อ
CA Flag
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.48-1.92%-0.031.501.46ซื้อ
CA Flag
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.67-2.51%-0.041.691.66ซื้อ
CN Flag
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.1220200712.002.570.28%0.012.572.52ซื้อ
CN Flag
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.1220210705.002.670.33%0.012.672.62ซื้อ
CN Flag
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.6220220307.002.790.15%0.002.792.75ซื้อ
CN Flag
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.1220240411.002.93-0.17%-0.012.932.86ขาย
CN Flag
CN07Y CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.2520260606.003.09-1.04%-0.033.123.05ขาย
CN Flag
CN10Y พันธบัตรรัฐบาลจีนอายุ 10 ปี
3.2520290523.003.090.92%0.033.093.04ซื้อ
CN Flag
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.0020350427.003.360.00%0.003.363.32ขาย
CN Flag
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020420628.003.490.00%0.003.493.42ขาย
CN Flag
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.0020481022.003.70-0.64%-0.023.703.63ขาย
DK Flag
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.0020211115.00-0.78-0.60%-0.00-0.78-0.81ซื้อ
DK Flag
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.74-0.19%-0.00-0.74-0.78ซื้อ
DK Flag
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520251115.00-0.69-0.15%-0.00-0.69-0.71ซื้อ
DK Flag
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.460.28%0.00-0.46-0.48ซื้อ
DK Flag
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.00-0.22-0.18%-0.00-0.22-0.23ซื้อ
FR Flag
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.5020201025.00-0.64-1.20%-0.01-0.64-0.67ซื้อ
FR Flag
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210225.00-0.67-0.19%-0.00-0.67-0.70ซื้อ
FR Flag
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220525.00-0.69-0.10%-0.00-0.69-0.70ซื้อ
FR Flag
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240325.00-0.59-0.08%-0.00-0.59-0.60ซื้อ
FR Flag
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.5020260525.00-0.44-0.07%-0.00-0.44-0.44ซื้อ
FR Flag
FR10Y พันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปี
0.5020290525.00-0.20-0.10%-0.00-0.20-0.20ซื้อ
FR Flag
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.130.68%0.000.130.12ซื้อ
FR Flag
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.000.29-0.10%-0.000.290.28ซื้อ
FR Flag
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020410425.000.37-0.03%-0.000.380.37ซื้อ
FR Flag
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.000.690.00%0.000.690.68ซื้อ
FR Flag
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.000.89-0.11%-0.000.890.88ซื้อ
DE Flag
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200911.00-0.66-0.52%-0.00-0.66-0.69ซื้อ
DE Flag
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210910.00-0.72-0.14%-0.00-0.72-0.74ซื้อ
DE Flag
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221007.00-0.78-0.09%-0.00-0.78-0.79ซื้อ
DE Flag
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20241018.00-0.72-0.06%-0.00-0.72-0.73ซื้อ
DE Flag
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20260815.00-0.68-0.04%-0.00-0.68-0.68ซื้อ
DE Flag
DE10Y พันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปี
20290815.00-0.48-0.13%-0.00-0.48-0.48ซื้อ
DE Flag
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.00-0.32-0.22%-0.00-0.32-0.33ซื้อ
DE Flag
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.00-0.16-0.19%-0.00-0.16-0.16ซื้อ
DE Flag
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.00-0.020.53%0.00-0.02-0.03ซื้อ
DE Flag
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.000.05-0.54%-0.000.060.05ซื้อ
GR Flag
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.000.97-1.11%-0.010.980.42ขาย
GR Flag
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.000.82-0.17%-0.000.820.75ขาย
GR Flag
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
4.1220290312.001.54-0.04%-0.001.541.51แนะนำให้ขาย
GR Flag
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.001.94-0.02%-0.001.941.91ขาย
GR Flag
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.002.22-0.03%-0.002.222.18ขาย
GR Flag
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.002.41-0.02%-0.002.412.39ขาย
HK Flag
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.0020201123.001.770.98%0.021.771.65ขาย
HK Flag
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.3820210823.001.68-0.94%-0.021.701.58ขาย
HK Flag
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.5020221205.001.590.00%0.001.591.49ซื้อ
HK Flag
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820240603.001.39-2.73%-0.041.431.29ซื้อ
HK Flag
HK07Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.0020260826.001.33-1.53%-0.021.351.23ซื้อ
HK Flag
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.1220290827.001.34-1.13%-0.021.361.24ซื้อ
IN Flag
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
7.7520200503.005.75-0.32%-0.025.765.65ขาย
IN Flag
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
7.7520210411.006.02-0.11%-0.016.035.90ซื้อ
IN Flag
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.1220230520.006.280.57%0.046.356.15ซื้อ
IN Flag
IN07Y INDIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
7.6220250525.006.590.40%0.036.596.50ซื้อ
IN Flag
IN10Y พันธบัตรรัฐบาลอินเดียอายุ 10 ปี
7.2520290114.006.730.48%0.036.736.60ซื้อ
IN Flag
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.2520360607.007.10-0.00%-0.007.107.02ซื้อ
IN Flag
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.1220441201.007.21-0.00%-0.007.217.05ซื้อ
ID Flag
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
11.0020201115.006.08-0.17%-0.016.085.86ขาย
ID Flag
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
10.2520220715.006.52-0.01%-0.006.526.38ขาย
ID Flag
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
8.1220240515.006.65-0.01%-0.006.656.55ขาย
ID Flag
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.2520290515.007.25-0.00%-0.007.257.18ขาย
ID Flag
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.3820340315.007.67-0.00%-0.007.677.61ขาย
ID Flag
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.3820390415.007.770.00%0.007.777.73ขาย
ID Flag
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.008.060.00%0.008.067.97ขาย
ID Flag
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.008.020.00%0.008.027.84ซื้อ
IE Flag
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200418.00-0.48-4.82%-0.02-0.48-0.59แนะนำให้ซื้อ
IE Flag
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201018.00-0.52-2.90%-0.01-0.51-0.61ซื้อ
IE Flag
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221018.00-0.51-0.14%-0.00-0.51-0.54ซื้อ
IE Flag
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240318.00-0.42-0.53%-0.00-0.42-0.44ซื้อ
IE Flag
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.000.05-1.17%-0.000.050.03ซื้อ
IE Flag
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.000.370.27%0.000.370.34ซื้อ
IT Flag
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.6220200501.00-0.22-2.30%-0.01-0.22-0.35ขาย
IT Flag
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210415.00-0.24-0.21%-0.00-0.24-0.30ขาย
IT Flag
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.0020220715.00-0.04-2.20%-0.00-0.04-0.08ขาย
IT Flag
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520240701.000.29-0.17%-0.000.290.26ขาย
IT Flag
IT07Y ITALY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.0020260715.000.55-0.22%-0.000.550.53แนะนำให้ขาย
IT Flag
IT10Y พันธบัตรรัฐบาลอิตาลีอายุ 10 ปี
3.0020290801.000.85-0.04%-0.000.850.83ขาย
IT Flag
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.2520350301.001.410.04%0.001.411.39ขาย
IT Flag
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.8820380901.001.58-0.01%-0.001.581.55ขาย
IT Flag
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.001.85-0.06%-0.001.851.81ขาย
IT Flag
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.001.95-0.01%-0.001.951.90ขาย
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200901.00-0.243.04%0.01-0.24-0.25ซื้อ
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210901.00-0.25-0.41%-0.00-0.25-0.27ซื้อ
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220620.00-0.250.87%0.00-0.25-0.27ซื้อ
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240620.00-0.26-2.18%-0.01-0.26-0.28ซื้อ
JP07Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20260920.00-0.27-0.72%-0.00-0.26-0.28ซื้อ
JP10Y พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นอายุ 10 ปี
20290620.00-0.161.21%0.00-0.16-0.18ซื้อ
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.5020340620.000.052.85%0.000.050.03ซื้อ
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.2520390620.000.211.89%0.000.210.19ซื้อ
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.3820490620.000.350.78%0.000.350.33ซื้อ
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.5020590320.000.38-0.03%-0.000.380.36ซื้อ
KR Flag
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.0020200910.001.28-5.53%-0.071.351.24ซื้อ
KR Flag
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.3820210910.001.350.00%0.001.351.31ซื้อ
KR Flag
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.6220220610.001.370.00%0.001.371.33ซื้อ
KR Flag
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.3820240910.001.460.00%0.001.461.42ซื้อ
KR Flag
KR10Y พันธบัตรรัฐบาลเกาหลีอายุ 10 ปี
1.8820290610.001.56-1.12%-0.021.561.52ซื้อ
KR Flag
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.3820380910.001.48-3.11%-0.051.481.44ซื้อ
KR Flag
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020490310.001.51-0.93%-0.011.511.47ซื้อ
MY Flag
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820220310.003.120.19%0.013.123.09ขาย
MY Flag
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240614.003.270.15%0.003.273.24ซื้อ
MY Flag
MY07Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.8820260715.003.350.30%0.013.353.32ซื้อ
MY Flag
MY10Y พันธบัตรรัฐบาลมาเลเซียอายุ 10 ปี
3.8820290815.003.380.15%0.013.383.35ซื้อ
MY Flag
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.7520340705.003.560.14%0.013.563.54ขาย
MY Flag
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.8820380608.003.660.14%0.013.663.63ขาย
MY Flag
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.8820480706.003.860.13%0.013.863.84ขาย
NL Flag
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.5020200715.00-0.65-2.06%-0.01-0.64-0.70ซื้อ
NL Flag
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520210715.00-0.71-0.82%-0.01-0.71-0.74ซื้อ
NL Flag
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520220715.00-0.74-0.37%-0.00-0.74-0.76ซื้อ
NL Flag
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240715.00-0.65-0.06%-0.00-0.65-0.66ซื้อ
NL Flag
NL07Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.5020260715.00-0.54-0.07%-0.00-0.54-0.55ซื้อ
NL Flag
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.2520290715.00-0.35-0.06%-0.00-0.35-0.36ซื้อ
NL Flag
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.00-0.210.05%0.00-0.21-0.22ซื้อ
NL Flag
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400115.000.04-0.52%-0.000.040.02ซื้อ
NL Flag
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.07-0.28%-0.000.070.06ขาย
NZ Flag
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
6.0020210515.000.85-6.31%-0.060.910.83ขาย
NZ Flag
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520250415.000.98-5.93%-0.061.040.96ซื้อ
NZ Flag
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.0020290420.001.28-4.69%-0.061.341.26ซื้อ
NO Flag
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.22-0.33%-0.001.221.16ซื้อ
NO Flag
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.0020240314.001.32-0.08%-0.001.321.29ซื้อ
NO Flag
NO07Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.5020260219.001.330.11%0.001.331.28ซื้อ
NO Flag
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.7520290906.001.370.00%0.001.371.35ซื้อ
PL Flag
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520210725.001.52-0.39%-0.011.531.41ขาย
PL Flag
PL05Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์l-คำอธิบาย
2.5020240425.001.87-0.03%-0.001.871.82ซื้อ
PL Flag
PL10Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์-คำอธิบาย
2.7520291025.002.140.16%0.002.142.11ซื้อ
PT Flag
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210415.00-0.53-1.38%-0.01-0.52-0.58ซื้อ
PT Flag
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.1220221017.00-0.36-0.89%-0.00-0.36-0.40ซื้อ
PT Flag
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.6220240215.00-0.181.99%0.00-0.17-0.22ซื้อ
PT Flag
PT07Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.8820260721.000.07-1.37%-0.000.070.07ซื้อ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ