ตราสารหนี้

พันธบัตรรัฐบาล (รัฐาธิปัตย์) เป็นพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศ โดยปกตินักลงทุนสามารถกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ หรือผันแปรก็ได้ การออกพันธบัตรนี้ รัฐจะได้รับเงินทุนเข้ามา และจะนำไปอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในรูปแบบของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ รหัสตัวอักษรของพันธบัตรแสดงถึงชื่อย่อของรัฐที่ออก รวมถึงเวลาครบกำหนดอายุ เช่น US02Y คือ พันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาที่มีอายุ 2 ปี ปุ่มข้างล่างได้ออกแบบมาให้ปรับดูข้อมูลระหว่างราคา และผลตอบแทนของพันธบัตรได้ง่ายๆ

          
AU Flag
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520201121.000.120.73%0.000.140.10ขาย
AU Flag
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.0020211221.000.225.61%0.010.220.20ขาย
AU Flag
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520221121.000.255.23%0.010.260.23ขาย
AU Flag
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520240421.000.356.07%0.020.350.32ขาย
AU Flag
AU07Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
4.2520260421.000.552.90%0.020.560.53ขาย
AU Flag
AU10Y พันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปี
2.5020300521.000.92-0.57%-0.010.970.91ขาย
AU Flag
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.7520350621.001.290.07%0.001.351.28ซื้อ
AU Flag
AU20Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.2520390621.001.62-0.46%-0.011.671.61ซื้อ
AU Flag
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.001.800.45%0.011.851.78ซื้อ
BE Flag
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.43-5.93%-0.02-0.40-0.52แนะนำให้ซื้อ
BE Flag
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.40-2.10%-0.01-0.39-0.43ซื้อ
BE Flag
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.39-1.25%-0.00-0.38-0.42ซื้อ
BE Flag
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.17-0.24%-0.00-0.17-0.19ซื้อ
BE Flag
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270622.000.06-0.53%-0.000.060.04ซื้อ
BE Flag
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
20300622.000.24-0.21%-0.000.240.18ซื้อ
BE Flag
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.44-0.09%-0.000.440.43ซื้อ
BE Flag
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.000.64-0.03%-0.000.640.62ซื้อ
BE Flag
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.900.00%0.000.900.88ซื้อ
CA Flag
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
0.239.52%0.020.240.21ขาย
CA Flag
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
0.3715.62%0.050.370.32ขาย
CA Flag
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.4615.00%0.060.480.41ขาย
CA Flag
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.43-6.35%-0.030.460.42ขาย
CA Flag
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.51-6.10%-0.030.540.50ขาย
CA Flag
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.65-4.41%-0.030.690.63ขาย
CA Flag
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.81-1.69%-0.010.830.79ขาย
CA Flag
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.361.04%0.011.361.33ซื้อ
CN Flag
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.2520210109.001.41-6.88%-0.101.531.39แนะนำให้ขาย
CN Flag
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.1220220213.001.7210.71%0.171.721.53แนะนำให้ขาย
CN Flag
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.1220230305.001.721.15%0.021.751.68ขาย
CN Flag
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.8820241017.002.14-89.05%-17.412.141.93ขาย
CN Flag
CN07Y CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.0020261205.002.42-0.82%-0.022.422.35ขาย
CN Flag
CN10Y พันธบัตรรัฐบาลจีนอายุ 10 ปี
3.1220291121.002.564.75%0.122.562.43ขาย
CN Flag
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.0020350427.002.95-0.13%-0.002.962.92ขาย
CN Flag
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020400621.003.02-0.51%-0.023.042.99ขาย
CN Flag
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.3820500316.003.180.76%0.023.193.16แนะนำให้ขาย
DK Flag
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520221115.00-0.36-0.08%-0.00-0.36-0.40ซื้อ
DK Flag
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.29-0.45%-0.00-0.29-0.47ซื้อ
DK Flag
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520251115.00-0.27-0.37%-0.00-0.27-0.38ซื้อ
DK Flag
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.03-0.62%-0.00-0.03-0.10ซื้อ
DK Flag
DK20Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.5020391115.000.21-0.19%-0.000.210.15ซื้อ
FR Flag
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.5020210225.00-0.39-0.31%-0.00-0.39-0.47ซื้อ
FR Flag
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220225.00-0.36-0.56%-0.00-0.36-0.44แนะนำให้ซื้อ
FR Flag
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230325.00-0.38-0.10%-0.00-0.38-0.41ซื้อ
FR Flag
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20250325.00-0.20-0.05%-0.00-0.20-0.21ซื้อ
FR Flag
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520261125.00-0.05-0.22%-0.00-0.05-0.06ซื้อ
FR Flag
FR10Y พันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปี
0.5020291125.000.17-1.48%-0.000.170.16ซื้อ
FR Flag
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.43-0.02%-0.000.430.41ซื้อ
FR Flag
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.7520390625.000.610.73%0.000.610.59ซื้อ
FR Flag
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520450525.000.76-0.03%-0.000.760.75ซื้อ
FR Flag
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.000.860.01%0.000.860.84ซื้อ
FR Flag
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.000.96-0.01%-0.000.960.95ซื้อ
DE Flag
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20210312.00-0.59-0.30%-0.00-0.59-0.66ซื้อ
DE Flag
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220311.00-0.620.02%0.00-0.62-0.64ซื้อ
DE Flag
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230414.00-0.61-0.08%-0.00-0.60-0.63ซื้อ
DE Flag
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020250411.00-0.53-0.04%-0.00-0.53-0.54ซื้อ
DE Flag
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520270215.00-0.47-0.06%-0.00-0.47-0.48ซื้อ
DE Flag
DE10Y พันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปี
20300215.00-0.31-0.03%-0.00-0.31-0.32ซื้อ
DE Flag
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.00-0.19-0.37%-0.00-0.19-0.21ซื้อ
DE Flag
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.00-0.08-0.77%-0.00-0.08-0.09ซื้อ
DE Flag
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.00-9.09%-0.000.00-0.00ซื้อ
DE Flag
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520500815.000.090.11%0.000.090.08ซื้อ
GR Flag
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.001.44-0.09%-0.001.451.28ขาย
GR Flag
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.8820290312.001.83-0.03%-0.001.831.73ขาย
GR Flag
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.8820350204.001.870.00%0.001.871.68ขาย
GR Flag
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.001.96-0.01%-0.001.961.89ขาย
GR Flag
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.002.16-0.02%-0.0021.132.16ขาย
HK Flag
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.6220210524.000.65-3.95%-0.030.680.53ขาย
HK Flag
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.5020220221.000.59-10.59%-0.070.670.47ขาย
HK Flag
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.0020230605.000.62-7.09%-0.050.690.52ขาย
HK Flag
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520241209.000.66-5.45%-0.040.710.56ขาย
HK Flag
HK07Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.5020270224.000.72-4.78%-0.040.780.62ขาย
HK Flag
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.1220290827.000.78-3.47%-0.030.820.68ขาย
IN Flag
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
7.0020210121.005.690.00%0.005.704.67ซื้อ
IN Flag
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
8.1220220215.005.241.61%0.085.285.01ขาย
IN Flag
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.6220250525.006.44-0.02%-0.006.466.35ซื้อ
IN Flag
IN07Y INDIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
8.1220270215.006.85-0.01%-0.006.856.74ซื้อ
IN Flag
IN10Y พันธบัตรรัฐบาลอินเดียอายุ 10 ปี
6.3820291007.006.480.53%0.036.486.34ซื้อ
IN Flag
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.2520400702.006.93-0.86%-0.067.046.93ซื้อ
IN Flag
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.1220450622.006.98-0.00%-0.006.986.87ซื้อ
ID Flag
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
12.7520210615.005.83-0.25%-0.015.855.54ซื้อ
ID Flag
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.6220230515.007.040.02%0.007.046.94ซื้อ
ID Flag
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
6.5020250615.007.510.01%0.007.517.41ซื้อ
ID Flag
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
7.0020300915.008.090.00%0.008.098.02ซื้อ
ID Flag
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
7.5020350615.008.260.00%0.008.268.18ซื้อ
ID Flag
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
7.5020400415.008.270.00%0.008.278.20ซื้อ
ID Flag
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.008.670.00%0.008.678.59ซื้อ
ID Flag
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.008.370.00%0.008.378.27ซื้อ
IE Flag
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
5.0020201018.00-0.11-30.77%-0.03-0.08-0.39ซื้อ
IE Flag
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.7520220315.00-0.24-0.59%-0.00-0.24-0.39ซื้อ
IE Flag
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820230320.00-0.15-2.46%-0.00-0.14-0.26แนะนำให้ซื้อ
IE Flag
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.3820250313.000.04-5.95%-0.000.04-0.04ซื้อ
IE Flag
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.000.29-0.07%-0.000.290.23ซื้อ
IE Flag
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.3820350515.000.660.02%0.000.660.63ซื้อ
IT Flag
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.6220201101.000.52-0.36%-0.000.520.36ซื้อ
IT Flag
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.1220220401.000.77-0.22%-0.000.770.69ซื้อ
IT Flag
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.8820230301.000.86-0.03%-0.000.860.83ซื้อ
IT Flag
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.2520250201.001.150.03%0.001.151.12ซื้อ
IT Flag
IT07Y ITALY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270115.001.370.01%0.001.371.35ซื้อ
IT Flag
IT10Y พันธบัตรรัฐบาลอิตาลีอายุ 10 ปี
1.2520300401.001.650.01%0.001.651.63ซื้อ
IT Flag
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.2520350301.002.07-89.99%-18.622.072.04ขาย
IT Flag
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.0020400301.002.33-0.00%-0.002.332.30ซื้อ
IT Flag
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.002.47-0.00%-0.002.472.45ขาย
IT Flag
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.002.52-0.00%-0.002.522.50ซื้อ
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20210401.00-0.150.66%0.00-0.14-0.16ซื้อ
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220401.00-0.14-7.12%-0.01-0.12-0.15ซื้อ
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230320.00-0.16-10.08%-0.01-0.13-0.17ซื้อ
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20241220.00-0.11-26.81%-0.02-0.08-0.12ซื้อ
JP07Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20270620.00-0.12-19.06%-0.02-0.09-0.13ซื้อ
JP10Y พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นอายุ 10 ปี
20300320.000.01-68.42%-0.010.02-0.00ซื้อ
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.1220350320.000.240.12%0.000.250.23ซื้อ
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.2520391220.000.321.25%0.000.330.31แนะนำให้ซื้อ
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.3820500320.000.44-0.63%-0.000.450.43แนะนำให้ซื้อ
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.5020590320.000.460.02%0.000.460.44แนะนำให้ซื้อ
KR Flag
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.0020210310.000.840.78%0.010.840.79ขาย
KR Flag
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.8820220310.001.040.73%0.011.040.99ขาย
KR Flag
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.3820230310.001.120.72%0.011.121.07ขาย
KR Flag
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020250310.001.301.07%0.011.301.25ขาย
KR Flag
KR10Y พันธบัตรรัฐบาลเกาหลีอายุ 10 ปี
1.3820291210.001.561.65%0.031.561.49ขาย
KR Flag
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.1220390910.001.715.77%0.091.711.58ซื้อ
KR Flag
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500310.001.640.92%0.011.641.59ซื้อ
MY Flag
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.3820230315.002.62-0.16%-0.002.622.60ขาย
MY Flag
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.8820250915.002.980.35%0.012.982.95ขาย
MY Flag
MY07Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.5020270531.003.260.15%0.003.263.24ซื้อ
MY Flag
MY10Y พันธบัตรรัฐบาลมาเลเซียอายุ 10 ปี
3.8820290815.003.390.15%0.013.393.36ซื้อ
MY Flag
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.7520340705.003.640.00%0.003.643.62ซื้อ
MY Flag
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.7520400522.003.880.00%0.003.883.85ซื้อ
MY Flag
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.8820480706.004.070.00%0.004.074.05ซื้อ
NL Flag
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.2520210715.00-0.52-1.54%-0.01-0.51-0.57ซื้อ
NL Flag
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520220115.00-0.52-0.15%-0.00-0.52-0.56ซื้อ
NL Flag
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520220715.00-0.53-0.62%-0.00-0.53-0.56ซื้อ
NL Flag
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240715.00-0.42-0.34%-0.00-0.42-0.43ซื้อ
NL Flag
NL07Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270715.00-0.22-0.19%-0.00-0.22-0.22ซื้อ
NL Flag
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.2520300715.00-0.030.00%0.00-0.03-0.04ซื้อ
NL Flag
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.000.01-90.62%-0.070.01-0.00ซื้อ
NL Flag
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400115.000.17-0.06%-0.000.170.16ซื้อ
NL Flag
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.24-0.08%-0.000.240.23ซื้อ
NZ Flag
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
6.0020210515.000.275.28%0.010.270.23ขาย
NZ Flag
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520250415.000.56-11.03%-0.070.630.54แนะนำให้ขาย
NZ Flag
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.0020290420.000.98-9.53%-0.101.090.96แนะนำให้ขาย
NZ Flag
NZ15Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.5020330414.001.24-11.34%-0.161.401.22แนะนำให้ขาย
NZ Flag
NZ20Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.7520370415.001.46-11.76%-0.191.661.44แนะนำให้ขาย
NO Flag
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.000.35-2.27%-0.010.350.26ขาย
NO Flag
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520250313.000.45-0.15%-0.000.460.34ขาย
NO Flag
NO07Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.7520270217.000.57-0.09%-0.000.570.46ขาย
NO Flag
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.3820300819.000.74-0.03%-0.000.740.72ขาย
PL Flag
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520210725.000.880.00%0.001.590.65ขาย
PL Flag
PL05Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์l-คำอธิบาย
2.5020240425.001.02-2.52%-0.031.050.88ขาย
PL Flag
PL10Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์-คำอธิบาย
2.7520291025.001.59-0.01%-0.001.591.49ขาย
PT Flag
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.1220221017.000.06-3.62%-0.000.060.02ซื้อ
PT Flag
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.8820231025.000.19-1.75%-0.000.190.12ซื้อ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ