ตราสารหนี้

พันธบัตรรัฐบาล (รัฐาธิปัตย์) เป็นพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศ โดยปกตินักลงทุนสามารถกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ หรือผันแปรก็ได้ การออกพันธบัตรนี้ รัฐจะได้รับเงินทุนเข้ามา และจะนำไปอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในรูปแบบของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ รหัสตัวอักษรของพันธบัตรแสดงถึงชื่อย่อของรัฐที่ออก รวมถึงเวลาครบกำหนดอายุ เช่น US02Y คือ พันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาที่มีอายุ 2 ปี ปุ่มข้างล่างได้ออกแบบมาให้ปรับดูข้อมูลระหว่างราคา และผลตอบแทนของพันธบัตรได้ง่ายๆ

          
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200415.001.60-0.75%-0.011.601.56ขาย
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.7520210515.001.55-0.97%-0.021.561.52ขาย
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.7520220715.001.50-0.56%-0.011.501.46แนะนำให้ขาย
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520240421.001.57-0.55%-0.011.571.53ขาย
AU10Y พันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปี
3.2520290421.001.950.15%0.001.951.92ขาย
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020330421.002.100.26%0.012.102.06ขาย
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.002.580.92%0.022.582.55แนะนำให้ขาย
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.50-0.32%-0.00-0.49-0.53ซื้อ
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.44-0.62%-0.00-0.43-0.46ซื้อ
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.36-1.43%-0.01-0.35-0.37ซื้อ
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.06-9.49%-0.01-0.05-0.07ขาย
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820290622.000.53-2.41%-0.010.550.52แนะนำให้ขาย
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.93-0.79%-0.010.950.92ขาย
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.001.21-0.64%-0.011.231.19ขาย
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.001.57-0.37%-0.011.601.54แนะนำให้ขาย
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.660.61%0.011.661.65ซื้อ
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.670.00%0.001.671.67ขาย
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.680.00%0.001.681.68ขาย
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.65-0.24%-0.001.651.64ขาย
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.65-0.18%-0.001.651.65ขาย
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.62-0.25%-0.001.621.62ขาย
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.72-0.52%-0.011.731.72ขาย
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.01-0.30%-0.012.012.00แนะนำให้ขาย
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.2520200117.002.441.34%0.032.442.37ซื้อ
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.1220210705.002.801.13%0.032.802.76แนะนำให้ซื้อ
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.1220211011.002.74-0.22%-0.012.772.70ขาย
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.2520231018.003.02-0.11%-0.003.022.98ขาย
CN10Y พันธบัตรรัฐบาลจีนอายุ 10 ปี
3.2520281122.003.15-0.27%-0.013.163.11ขาย
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.6220350922.003.560.01%0.003.563.52ขาย
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.1220391015.003.750.03%0.003.753.69ขาย
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.0020481022.003.75-0.25%-0.013.753.69ขาย
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.0020211115.00-0.53-1.47%-0.01-0.52-0.56ขาย
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.36-2.58%-0.01-0.34-0.39ซื้อ
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.0020241110.00-0.32-3.93%-0.01-0.30-0.33แนะนำให้ขาย
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.000.18-7.27%-0.010.190.17ขาย
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.000.53-3.60%-0.020.550.51แนะนำให้ขาย
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200225.00-0.53-1.60%-0.01-0.50-0.56ขาย
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210225.00-0.46-0.28%-0.00-0.46-0.48ขาย
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220525.00-0.350.46%0.00-0.34-0.37ขาย
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240325.00-0.15-1.46%-0.00-0.14-0.16ขาย
FR10Y พันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปี
0.5020290525.000.46-2.61%-0.010.480.46ขาย
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.87-0.87%-0.010.880.86ขาย
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.001.04-0.93%-0.011.061.02แนะนำให้ขาย
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020410425.001.14-0.83%-0.011.171.13แนะนำให้ขาย
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020480525.001.43-0.63%-0.011.451.42แนะนำให้ขาย
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.001.711.30%0.021.721.65ขาย
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200313.00-0.550.00%0.00-0.54-0.57ซื้อ
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210312.00-0.53-1.02%-0.01-0.51-0.55แนะนำให้ซื้อ
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220408.00-0.50-0.60%-0.00-0.49-0.51ซื้อ
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240405.00-0.33-2.16%-0.01-0.31-0.33ขาย
DE10Y พันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปี
0.2520290215.000.09-11.94%-0.010.110.08ขาย
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.000.33-4.63%-0.020.360.32ขาย
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.000.53-1.72%-0.010.550.52ขาย
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.67-2.21%-0.020.690.66ขาย
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.000.74-1.96%-0.010.760.73ขาย
GR02Y GREECE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.7520190417.001.10-27.14%-0.411.42-0.93ขาย
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.002.711.03%0.032.712.16ขาย
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.002.600.42%0.012.612.57ซื้อ
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
4.1220290312.003.760.20%0.013.763.73ขาย
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.004.140.46%0.024.144.09ขาย
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.004.460.26%0.014.464.41ขาย
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.004.600.15%0.014.604.57ขาย
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520200220.001.59-0.55%-0.011.601.49ซื้อ
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.5020210222.001.610.67%0.011.611.50ซื้อ
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.8820220620.001.601.01%0.021.601.48ซื้อ
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820231204.001.631.23%0.021.631.51ซื้อ
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.3820290228.001.730.18%0.001.741.63ขาย
HK15Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.1220290827.001.770.29%0.011.781.67ขาย
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
7.7520200503.006.58-1.03%-0.076.696.45ขาย
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
7.7520210411.006.60-0.18%-0.016.896.54ขาย
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.1220230520.006.96-0.28%-0.027.026.95ขาย
IN10Y พันธบัตรรัฐบาลอินเดียอายุ 10 ปี
6.8820260906.007.390.49%0.047.397.22ขาย
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.2520360607.007.76-0.46%-0.047.777.74ขาย
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
9.1220431223.007.810.04%0.007.817.69ซื้อ
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
11.0020201115.006.78-1.44%-0.106.886.56ขาย
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
7.0020220515.007.02-0.36%-0.037.056.81ขาย
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
8.1220240515.007.26-0.58%-0.047.327.20แนะนำให้ขาย
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.2520290515.007.71-0.19%-0.017.737.61ขาย
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.3820340315.008.04-0.56%-0.058.087.98ขาย
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.3820390415.008.15-0.50%-0.048.208.10ขาย
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.008.40-0.17%-0.018.428.31ขาย
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.008.47-0.17%-0.018.688.37ขาย
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200418.00-0.48-0.69%-0.00-0.48-0.55ขาย
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201018.00-0.45-3.26%-0.01-0.43-0.48ขาย
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221018.00-0.17-1.45%-0.00-0.16-0.18ซื้อ
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240318.000.00500.00%0.000.01-0.02ขาย
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.000.69-1.21%-0.010.700.68ขาย
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.001.09-0.67%-0.011.101.07ขาย
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.2520200301.000.0190.00%0.010.04-0.17ขาย
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210301.000.414.01%0.020.430.35ขาย
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520211015.000.742.29%0.020.750.67ขาย
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.3820231001.001.482.92%0.041.491.42ขาย
IT10Y พันธบัตรรัฐบาลอิตาลีอายุ 10 ปี
2.7520281201.002.511.20%0.032.562.46ขาย
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.2520350301.003.192.82%0.093.203.05ขาย
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.8820380901.003.341.13%0.043.393.28ขาย
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.003.580.94%0.033.633.52ขาย
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.3820480301.003.560.62%0.023.623.51ขาย
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200315.00-0.16-3.21%-0.01-0.16-0.18ขาย
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210301.00-0.160.68%0.00-0.16-0.17ขาย
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20211220.00-0.160.00%0.00-0.16-0.18ขาย
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20231220.00-0.170.36%0.00-0.16-0.18ขาย
JP10Y พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นอายุ 10 ปี
20281220.00-0.0420.67%0.01-0.04-0.06ขาย
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.5020331220.000.192.22%0.000.200.17ขาย
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020381220.000.401.90%0.010.400.38แนะนำให้ขาย
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.6220481220.000.581.59%0.010.580.56ขาย
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.7520580320.000.651.99%0.010.650.63ขาย
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520200610.001.830.12%0.001.831.79ซื้อ
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.2520210610.001.860.14%0.001.861.82ซื้อ
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.0020211210.001.830.15%0.001.831.79ซื้อ
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820240310.001.880.16%0.001.881.84แนะนำให้ขาย
KR10Y พันธบัตรรัฐบาลเกาหลีอายุ 10 ปี
2.3820281210.002.010.40%0.012.011.96ขาย
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.3820380910.002.03-0.97%-0.022.051.99ขาย
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020490310.002.03-0.73%-0.012.051.99ขาย
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820220310.003.440.29%0.013.443.41แนะนำให้ขาย
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
4.5020210423.003.600.28%0.013.603.57ขาย
MY10Y พันธบัตรรัฐบาลมาเลเซียอายุ 10 ปี
3.8820290815.003.870.13%0.013.873.84ขาย
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.6220331107.004.19-0.00%-0.004.194.17ขาย
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.8820380608.004.42-0.00%-0.004.424.39ขาย
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.8820480706.004.630.00%0.004.634.61ขาย
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.2520200115.00-0.560.14%0.00-0.53-0.60ซื้อ
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.5020200715.00-0.540.52%0.00-0.54-0.57ซื้อ
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.2520210715.00-0.52-0.04%-0.00-0.52-0.54ซื้อ
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520230715.00-0.32-1.66%-0.01-0.31-0.32ขาย
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520280715.000.18-5.11%-0.010.200.18ขาย
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.000.45-1.84%-0.010.470.44ขาย
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370115.000.580.45%0.000.590.56ขาย
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.79-1.49%-0.010.810.78แนะนำให้ขาย
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
6.0020210515.001.60-0.62%-0.011.601.58แนะนำให้ขาย
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.5020230415.001.62-0.31%-0.011.621.60แนะนำให้ขาย
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.0020290420.002.060.24%0.012.062.04แนะนำให้ขาย
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.20-0.07%-0.001.201.15ซื้อ
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.0020240314.001.35-0.94%-0.011.361.32ซื้อ
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.7520290906.001.68-1.46%-0.021.711.63ขาย
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.0020210425.001.640.27%0.001.750.67ซื้อ
PL05Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์l-คำอธิบาย
2.5020240425.002.29-0.01%-0.002.292.25ซื้อ
PL10Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์-คำอธิบาย
5.7520290425.002.800.73%0.022.882.68ซื้อ
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210415.00-0.26-11.63%-0.03-0.23-0.29ขาย
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.1220221017.00-0.09-24.82%-0.02-0.07-0.11ขาย
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.6220240215.000.252.15%0.010.250.22ขาย
PT10Y พันธบัตรรัฐบาลโปรตุเกสอายุ 10 ปี
1.8820290615.001.310.41%0.011.321.29ขาย
SG02Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520200901.001.970.77%0.011.981.92ซื้อ
SG05Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240201.002.020.75%0.012.021.96ขาย
SG10Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.6220280501.002.160.22%0.002.172.12ขาย
SG15Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.3820330901.002.400.42%0.012.412.36ขาย
SG20Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.2520360801.002.470.61%0.012.472.42ขาย
SG30Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520460301.002.620.57%0.012.622.56ขาย
ZA03Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
6.7520210331.007.160.17%0.017.217.00ซื้อ
ZA05Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
10.5020261221.008.80-0.05%-0.008.928.77แนะนำให้ซื้อ
ZA10Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.0020300131.009.31-0.25%-0.029.389.26ซื้อ
ZA15Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.8820350228.009.72-0.20%-0.029.859.69ซื้อ
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ