ตลาดตราสารหนี้

ตราสารหนี้

พันธบัตรรัฐบาล (รัฐาธิปัตย์) เป็นพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศ โดยปกตินักลงทุนสามารถกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ หรือผันแปรก็ได้ การออกพันธบัตรนี้ รัฐจะได้รับเงินทุนเข้ามา และจะนำไปอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในรูปแบบของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ รหัสตัวอักษรของพันธบัตรแสดงถึงชื่อย่อของรัฐที่ออก รวมถึงเวลาครบกำหนดอายุ เช่น US02Y คือ พันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาที่มีอายุ 2 ปี ปุ่มข้างล่างได้ออกแบบมาให้ปรับดูข้อมูลระหว่างราคา และผลตอบแทนของพันธบัตรได้ง่ายๆ

          
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200415.001.910.81%0.021.911.88ขาย
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520201121.001.891.03%0.021.911.86ขาย
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.7520220715.001.821.60%0.031.841.79ขาย
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520240421.001.981.43%0.032.001.95ซื้อ
AU10Y พันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปี
2.7520281121.002.321.44%0.032.342.29ขาย
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020330421.002.461.27%0.032.482.43ขาย
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.002.840.53%0.012.862.82ขาย
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.0020190928.00-0.550.60%0.003.68-0.62แนะนำให้ซื้อ
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520200928.00-0.530.68%0.00-0.52-0.57ซื้อ
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520210928.00-0.433.05%0.01-0.43-0.47ขาย
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.1220231022.00-0.0623.69%0.02-0.06-0.09ขาย
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520280622.000.701.25%0.010.710.68ขาย
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.001.220.90%0.011.231.19ขาย
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.001.460.84%0.011.551.43ขาย
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020470622.001.730.90%0.021.741.63ขาย
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.620.00%0.001.621.62ขาย
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.750.00%0.001.751.75ขาย
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.890.53%0.011.891.88ขาย
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.910.90%0.021.921.90ขาย
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.900.74%0.011.921.89ขาย
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.921.32%0.031.941.91ขาย
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.991.89%0.042.011.97ขาย
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.233.01%0.072.242.20ซื้อ
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.3820191122.002.41-0.45%-0.012.452.37ขาย
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.5020210125.002.67-0.06%-0.002.672.62ขาย
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.1220211011.002.73-0.95%-0.032.752.69ขาย
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.2520231018.002.90-0.62%-0.022.932.86ขาย
CN10Y พันธบัตรรัฐบาลจีนอายุ 10 ปี
3.2520281122.003.11-2.26%-0.073.183.07แนะนำให้ขาย
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340428.003.70-0.01%-0.003.703.66ขาย
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020390409.003.74-0.11%-0.003.753.68ขาย
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.0020481022.003.71-0.40%-0.013.743.65ขาย
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520201115.00-0.581.14%0.01-0.58-0.61ซื้อ
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020211115.00-0.501.33%0.01-0.49-0.54ขาย
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020231115.00-0.273.19%0.01-0.25-0.30ขาย
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020271115.000.180.05%0.000.200.16ขาย
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.000.670.00%0.000.690.64ซื้อ
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200225.00-0.530.04%0.00-0.50-0.57แนะนำให้ซื้อ
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210225.00-0.470.89%0.00-0.39-0.50ขาย
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220525.00-0.334.63%0.02-0.33-0.36ขาย
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240325.00-0.0163.26%0.02-0.01-0.05ขาย
FR10Y พันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปี
0.7520281125.000.662.55%0.020.670.62ขาย
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.001.101.41%0.021.121.07ขาย
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.001.251.23%0.021.261.22ขาย
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020410425.001.351.18%0.021.361.29ขาย
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020480525.001.610.99%0.021.651.59ขาย
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.001.830.55%0.012.211.78ขาย
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20191213.00-0.571.81%0.01-0.56-0.63ซื้อ
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20201211.00-0.581.27%0.01-0.58-0.60แนะนำให้ซื้อ
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20211008.00-0.561.63%0.01-0.55-0.58ซื้อ
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20231013.00-0.335.57%0.02-0.33-0.36ขาย
DE10Y พันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปี
0.2520290215.000.267.90%0.020.270.24ซื้อ
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.000.504.08%0.020.510.47ซื้อ
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.000.67-0.01%-0.000.690.64ซื้อ
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.800.00%0.000.820.78ซื้อ
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.000.872.23%0.020.880.85ซื้อ
GR02Y GREECE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.7520190417.000.85-4.17%-0.040.92-2.23แนะนำให้ขาย
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.003.690.08%0.003.723.06ขาย
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.5020230130.003.020.00%0.003.072.98ขาย
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.7520280130.004.18-0.85%-0.044.214.15แนะนำให้ขาย
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.004.690.00%0.004.734.66ขาย
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.004.93-0.51%-0.034.964.91ขาย
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.005.030.01%0.005.055.00ขาย
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.2520200220.001.630.00%0.001.631.48ขาย
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.0020201123.001.770.00%0.001.771.66ขาย
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.1220211206.001.810.00%0.001.811.66ขาย
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820231204.001.860.00%0.001.861.76ขาย
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.3820290228.002.040.00%0.002.041.94ขาย
HK15Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.1220290827.002.090.00%0.002.091.98ขาย
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
7.7520200503.006.950.00%0.006.956.87ขาย
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
7.7520210411.007.050.00%0.007.076.98ขาย
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.1220230520.007.34-0.07%-0.017.407.31ซื้อ
IN10Y พันธบัตรรัฐบาลอินเดียอายุ 10 ปี
6.8820260906.007.530.00%0.007.537.40ซื้อ
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.2520360607.007.700.00%0.007.707.65ขาย
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
9.1220431223.007.77-0.56%-0.047.817.67ขาย
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
11.5020190915.007.340.89%0.067.356.54ขาย
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
12.7520210615.007.690.30%0.027.697.39ขาย
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
8.1220240515.007.76-0.14%-0.017.817.66ขาย
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.2520290515.008.100.25%0.028.107.95ซื้อ
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.3820340315.008.500.22%0.028.508.36แนะนำให้ซื้อ
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
7.5020380515.008.390.00%0.008.398.28ขาย
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.008.910.29%0.038.918.79ซื้อ
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.008.850.01%0.008.878.79ซื้อ
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200418.00-0.440.00%0.00-0.44-0.52แนะนำให้ซื้อ
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201018.00-0.430.28%0.00-0.43-0.48ซื้อ
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.0020221018.00-0.107.77%0.01-0.09-0.12แนะนำให้ซื้อ
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240318.000.137.82%0.010.140.11แนะนำให้ซื้อ
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.001.021.31%0.011.030.98แนะนำให้ซื้อ
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.001.370.32%0.001.391.35ขาย
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20191015.000.0723.32%0.010.07-0.04ขาย
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210301.000.55-2.02%-0.010.800.48ขาย
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520211015.000.90-3.23%-0.030.940.83ขาย
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.3820231001.001.58-2.89%-0.051.631.52ขาย
IT10Y พันธบัตรรัฐบาลอิตาลีอายุ 10 ปี
2.7520281201.002.71-1.12%-0.032.782.68ขาย
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.3820330901.003.06-1.26%-0.043.143.04ขาย
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.8820380901.003.37-1.21%-0.043.463.35ขาย
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.003.61-1.14%-0.043.733.59ขาย
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.3820480301.003.57-1.27%-0.053.713.55ขาย
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200115.00-0.17-3.44%-0.01-0.17-0.18แนะนำให้ขาย
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210101.00-0.17-2.06%-0.00-0.16-0.18แนะนำให้ขาย
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20210920.00-0.170.06%0.00-0.16-0.18แนะนำให้ขาย
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20231220.00-0.15-0.20%-0.00-0.15-0.17ขาย
JP10Y พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นอายุ 10 ปี
20281220.000.0137.62%0.000.020.00ขาย
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.6220330920.000.253.79%0.010.250.23ขาย
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.6220380920.000.481.12%0.010.480.47ขาย
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.6220481220.000.70-0.06%-0.000.710.69ขาย
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.7520580320.000.80-0.39%-0.000.810.79ขาย
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.2520191210.001.780.72%0.011.781.73ซื้อ
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520201210.001.820.71%0.011.821.77ขาย
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.0020211210.001.830.87%0.021.831.77ขาย
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.2520230910.001.911.46%0.031.921.85ซื้อ
KR10Y พันธบัตรรัฐบาลเกาหลีอายุ 10 ปี
2.3820281210.002.031.59%0.032.031.96ซื้อ
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.3820380910.002.061.48%0.032.061.99ซื้อ
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.6220480310.002.031.34%0.032.031.96ซื้อ
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.5020211130.003.58-0.00%-0.003.583.53ขาย
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
4.5020210423.003.750.00%0.003.753.73ขาย
MY10Y พันธบัตรรัฐบาลมาเลเซียอายุ 10 ปี
3.6220280615.004.080.00%0.004.084.06ขาย
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.6220331107.004.420.00%0.004.424.38ขาย
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.8820380608.004.580.00%0.004.584.55ขาย
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.8820480706.004.800.00%0.004.804.78ขาย
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.2520200115.00-0.660.39%0.00-0.39-0.70ขาย
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.5020200715.00-0.611.20%0.01-0.45-0.65แนะนำให้ซื้อ
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.2520210715.00-0.551.81%0.01-0.46-0.58ซื้อ
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520230715.00-0.303.12%0.01-0.29-0.32ขาย
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520280715.000.364.22%0.010.380.34ขาย
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.000.632.58%0.020.640.60ซื้อ
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370115.000.72-0.01%-0.000.740.69ขาย
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.911.91%0.020.930.85ซื้อ
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
6.0020210515.001.701.50%0.031.701.68ขาย
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.5020230415.001.801.69%0.031.801.78ขาย
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.0020290420.002.331.97%0.042.332.31ขาย
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.180.29%0.001.201.14ซื้อ
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020230524.001.361.14%0.021.371.32ซื้อ
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.0020280426.001.790.06%0.001.811.76ซื้อ
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20190425.001.22-1.46%-0.021.38-19.36ซื้อ
PL05Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์l-คำอธิบาย
2.2520220425.001.830.40%0.011.861.73ขาย
PL10Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์-คำอธิบาย
2.5020270725.002.771.98%0.052.792.70ขาย
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.75-0.15-56.49%-0.05-0.15-0.19แนะนำให้ขาย
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.1220210415.000.12183.00%0.260.12-0.18แนะนำให้ซื้อ
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.6220231025.000.550.05%0.000.560.39ซื้อ
PT10Y พันธบัตรรัฐบาลโปรตุเกสอายุ 10 ปี
1.8820281017.001.730.00%0.001.741.60ซื้อ
SG02Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520200901.001.96-0.11%-0.001.971.90ซื้อ
SG05Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520230701.002.05-0.02%-0.002.051.99ซื้อ
SG10Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.6220280501.002.21-0.00%-0.002.212.16ซื้อ
SG15Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.3820330901.002.45-0.00%-0.002.462.42ซื้อ
SG20Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.2520360801.002.500.00%0.002.502.46ซื้อ
SG30Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520460301.002.580.00%0.002.582.54ขาย
ZA03Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
6.7520210331.007.23-0.01%-0.007.297.02ซื้อ
ZA05Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.7520230228.008.070.00%0.008.097.98ขาย
ZA10Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
10.5020261221.008.930.00%0.008.958.82ซื้อ
ZA15Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.2520320331.009.600.00%0.009.619.46ซื้อ
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ