ตราสารหนี้

พันธบัตรรัฐบาล (รัฐาธิปัตย์) เป็นพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศ โดยปกตินักลงทุนสามารถกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ หรือผันแปรก็ได้ การออกพันธบัตรนี้ รัฐจะได้รับเงินทุนเข้ามา และจะนำไปอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในรูปแบบของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ รหัสตัวอักษรของพันธบัตรแสดงถึงชื่อย่อของรัฐที่ออก รวมถึงเวลาครบกำหนดอายุ เช่น US02Y คือ พันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาที่มีอายุ 2 ปี ปุ่มข้างล่างได้ออกแบบมาให้ปรับดูข้อมูลระหว่างราคา และผลตอบแทนของพันธบัตรได้ง่ายๆ

          
AU Flag
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200415.000.92-1.22%-0.010.970.91ขาย
AU Flag
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.7520210515.000.931.34%0.010.940.90ซื้อ
AU Flag
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.7520220715.000.912.19%0.020.930.89ซื้อ
AU Flag
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520240421.000.932.54%0.020.940.90ซื้อ
AU Flag
AU07Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
4.2520260421.001.052.48%0.031.061.01ซื้อ
AU Flag
AU10Y พันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปี
2.7520291121.001.202.43%0.031.201.16ซื้อ
AU Flag
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020330421.001.302.13%0.031.301.26ซื้อ
AU Flag
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.001.771.00%0.021.771.74ซื้อ
BE Flag
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.61-1.03%-0.01-0.24-0.66ซื้อ
BE Flag
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.65-2.77%-0.02-0.63-0.68ซื้อ
BE Flag
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.67-3.38%-0.02-0.65-0.68ซื้อ
BE Flag
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.49-2.83%-0.01-0.47-0.50ซื้อ
BE Flag
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.0020260622.00-0.38-3.51%-0.01-0.36-0.40ซื้อ
BE Flag
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820290622.00-0.14-18.52%-0.02-0.12-0.17ซื้อ
BE Flag
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.17-14.01%-0.030.200.14ซื้อ
BE Flag
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.000.40-7.69%-0.030.450.36ซื้อ
BE Flag
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.78-4.56%-0.040.830.73ซื้อ
CA Flag
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.620.00%0.001.621.62ขาย
CA Flag
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.670.00%0.001.671.67ซื้อ
CA Flag
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.730.00%0.001.731.72ซื้อ
CA Flag
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.63-0.37%-0.011.631.61ซื้อ
CA Flag
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.58-0.38%-0.011.581.56ซื้อ
CA Flag
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.50-0.40%-0.011.501.47ซื้อ
CA Flag
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.49-1.46%-0.021.491.46ซื้อ
CA Flag
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.69-1.58%-0.031.691.67ซื้อ
CN Flag
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.1220200712.002.560.31%0.012.562.51ซื้อ
CN Flag
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.1220210705.002.64-0.88%-0.022.642.60ขาย
CN Flag
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.6220220307.002.78-0.25%-0.012.782.74ขาย
CN Flag
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.1220240411.002.93-0.70%-0.023.012.89ซื้อ
CN Flag
CN07Y CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.2520260606.003.130.01%0.003.183.08ซื้อ
CN Flag
CN10Y พันธบัตรรัฐบาลจีนอายุ 10 ปี
3.2520290523.003.08-0.09%-0.003.123.04ซื้อ
CN Flag
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.0020350427.003.370.64%0.023.373.31ซื้อ
CN Flag
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020420628.003.490.13%0.003.493.42ขาย
CN Flag
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.0020481022.003.710.45%0.023.723.64ซื้อ
DK Flag
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.0020211115.00-0.77-1.85%-0.01-0.75-0.81ซื้อ
DK Flag
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.74-2.11%-0.02-0.73-0.78ซื้อ
DK Flag
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520251115.00-0.68-1.67%-0.01-0.66-0.72ซื้อ
DK Flag
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.46-4.72%-0.02-0.44-0.48ซื้อ
DK Flag
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.00-0.20-19.32%-0.03-0.18-0.25ซื้อ
FR Flag
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.5020201025.00-0.63-2.61%-0.02-0.29-0.67ซื้อ
FR Flag
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210225.00-0.67-2.89%-0.02-0.61-0.70ซื้อ
FR Flag
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220525.00-0.69-1.26%-0.01-0.61-0.71ซื้อ
FR Flag
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240325.00-0.59-2.06%-0.01-0.57-0.61ซื้อ
FR Flag
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.5020260525.00-0.42-1.01%-0.00-0.41-0.45ซื้อ
FR Flag
FR10Y พันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปี
0.5020290525.00-0.19-8.45%-0.01-0.17-0.22ซื้อ
FR Flag
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.14-13.95%-0.020.170.10ซื้อ
FR Flag
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.000.29-8.11%-0.030.340.25ซื้อ
FR Flag
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020410425.000.38-7.13%-0.030.420.34ซื้อ
FR Flag
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.000.71-2.99%-0.020.750.66ซื้อ
FR Flag
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.000.89-4.12%-0.040.920.88ซื้อ
DE Flag
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200911.00-0.66-3.06%-0.02-0.63-0.69ซื้อ
DE Flag
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210910.00-0.72-1.41%-0.01-0.71-0.74ซื้อ
DE Flag
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221007.00-0.78-1.96%-0.01-0.76-0.79ซื้อ
DE Flag
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20241018.00-0.72-2.45%-0.02-0.70-0.73ซื้อ
DE Flag
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20260815.00-0.67-2.01%-0.01-0.65-0.69ซื้อ
DE Flag
DE10Y พันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปี
20290815.00-0.47-3.45%-0.02-0.45-0.49ซื้อ
DE Flag
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.00-0.31-7.28%-0.02-0.29-0.35ซื้อ
DE Flag
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.00-0.15-21.55%-0.03-0.12-0.19ซื้อ
DE Flag
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.00-0.01-157.29%-0.030.02-0.05ซื้อ
DE Flag
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.000.06-30.43%-0.030.100.03ซื้อ
GR Flag
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.001.09-12.50%-0.161.130.54ขาย
GR Flag
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.000.82-5.10%-0.040.850.76ขาย
GR Flag
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
4.1220290312.001.55-2.91%-0.051.601.51ขาย
GR Flag
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.001.95-1.49%-0.031.991.91ขาย
GR Flag
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.002.23-1.34%-0.032.272.19ขาย
GR Flag
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.002.42-1.09%-0.032.462.39ขาย
HK Flag
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.0020201123.001.730.00%0.001.731.63ขาย
HK Flag
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.3820210823.001.70-0.62%-0.011.731.60ซื้อ
HK Flag
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.5020221205.001.582.75%0.041.581.45แนะนำให้ซื้อ
HK Flag
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820240603.001.433.62%0.051.431.28ซื้อ
HK Flag
HK07Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.0020260826.001.353.38%0.041.351.21ซื้อ
HK Flag
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.1220290827.001.363.61%0.051.361.21ซื้อ
IN Flag
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
7.7520200503.005.763.64%0.205.855.58ขาย
IN Flag
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
7.7520210411.006.032.79%0.166.035.69ซื้อ
IN Flag
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.1220230520.006.240.72%0.046.336.10ขาย
IN Flag
IN07Y INDIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
7.6220250525.006.560.78%0.056.666.45ซื้อ
IN Flag
IN10Y พันธบัตรรัฐบาลอินเดียอายุ 10 ปี
7.2520290114.006.701.07%0.076.736.53ซื้อ
IN Flag
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.2520360607.007.100.13%0.017.106.99ซื้อ
IN Flag
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.1220441201.007.210.59%0.047.216.98ซื้อ
ID Flag
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
11.0020201115.006.090.83%0.056.095.81ขาย
ID Flag
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
10.2520220715.006.53-0.66%-0.046.576.38ขาย
ID Flag
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
8.1220240515.006.650.97%0.066.656.49ขาย
ID Flag
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.2520290515.007.251.04%0.077.257.10ขาย
ID Flag
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.3820340315.007.670.54%0.047.677.57ขาย
ID Flag
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.3820390415.007.770.36%0.037.777.70ขาย
ID Flag
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.008.060.31%0.038.067.94ขาย
ID Flag
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.008.021.08%0.098.027.75ซื้อ
IE Flag
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200418.00-0.47-5.47%-0.02-0.44-0.60แนะนำให้ซื้อ
IE Flag
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201018.00-0.52-6.12%-0.03-0.50-0.58ซื้อ
IE Flag
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221018.00-0.52-1.94%-0.01-0.51-0.54ซื้อ
IE Flag
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240318.00-0.42-3.39%-0.01-0.41-0.44ซื้อ
IE Flag
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.000.05-28.85%-0.020.070.03ซื้อ
IE Flag
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.000.37-5.50%-0.020.390.34ซื้อ
IT Flag
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.6220200501.00-0.18-15.24%-0.02-0.11-0.40ขาย
IT Flag
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210415.00-0.25-41.56%-0.07-0.16-0.29ขาย
IT Flag
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.0020220715.00-0.02-188.79%-0.0469.32-0.05ขาย
IT Flag
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520240701.000.31-5.96%-0.020.360.27ขาย
IT Flag
IT07Y ITALY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.0020260715.000.56-3.67%-0.020.610.53ขาย
IT Flag
IT10Y พันธบัตรรัฐบาลอิตาลีอายุ 10 ปี
3.0020290801.000.87-1.43%-0.010.920.84ขาย
IT Flag
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.2520350301.001.42-0.93%-0.011.471.37ขาย
IT Flag
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.8820380901.001.60-0.31%-0.011.641.55ขาย
IT Flag
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.001.870.02%0.001.911.81ขาย
IT Flag
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.001.980.78%0.022.011.93ขาย
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200901.00-0.240.00%0.00-0.24-0.25ซื้อ
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210901.00-0.250.00%0.00-0.25-0.26ซื้อ
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220620.00-0.250.00%0.00-0.25-0.26ซื้อ
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240620.00-0.260.00%0.00-0.26-0.27ซื้อ
JP07Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20260920.00-0.260.00%0.00-0.26-0.27ซื้อ
JP10Y พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นอายุ 10 ปี
20290620.00-0.160.00%0.00-0.16-0.17ซื้อ
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.5020340620.000.050.00%0.000.050.04ซื้อ
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.2520390620.000.210.00%0.000.210.20ซื้อ
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.3820490620.000.350.00%0.000.350.34ซื้อ
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.5020590320.000.380.00%0.000.380.37ซื้อ
KR Flag
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.0020200910.001.355.22%0.071.351.24ซื้อ
KR Flag
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.3820210910.001.405.98%0.081.401.28ซื้อ
KR Flag
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.6220220610.001.376.79%0.091.371.24ซื้อ
KR Flag
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.3820240910.001.479.10%0.121.471.31ซื้อ
KR Flag
KR10Y พันธบัตรรัฐบาลเกาหลีอายุ 10 ปี
1.8820290610.001.579.63%0.141.571.40ซื้อ
KR Flag
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.3820380910.001.5311.52%0.161.531.33ซื้อ
KR Flag
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020490310.001.5212.00%0.161.521.32ซื้อ
MY Flag
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820220310.003.11-0.03%-0.003.113.09ขาย
MY Flag
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240614.003.26-0.00%-0.003.263.24ขาย
MY Flag
MY07Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.8820260715.003.34-0.01%-0.003.343.29ขาย
MY Flag
MY10Y พันธบัตรรัฐบาลมาเลเซียอายุ 10 ปี
3.8820290815.003.37-0.00%-0.003.373.35ขาย
MY Flag
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.7520340705.003.56-0.00%-0.003.563.54ขาย
MY Flag
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.8820380608.003.65-0.00%-0.003.653.63ขาย
MY Flag
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.8820480706.003.86-0.00%-0.003.883.84ขาย
NL Flag
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.5020200715.00-0.63-0.02%-0.000.06-0.68ซื้อ
NL Flag
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520210715.00-0.71-2.84%-0.02-0.69-0.73ซื้อ
NL Flag
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520220715.00-0.74-2.86%-0.02-0.72-0.75ซื้อ
NL Flag
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240715.00-0.64-2.79%-0.02-0.62-0.65ซื้อ
NL Flag
NL07Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.5020260715.00-0.53-3.91%-0.02-0.51-0.55ซื้อ
NL Flag
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.2520290715.00-0.34-6.39%-0.02-0.32-0.36ซื้อ
NL Flag
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.00-0.21-12.83%-0.02-0.19-0.24ซื้อ
NL Flag
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400115.000.04-51.05%-0.040.08-0.01ซื้อ
NL Flag
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.08-27.34%-0.030.110.04ซื้อ
NZ Flag
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
6.0020210515.000.910.72%0.010.920.88ขาย
NZ Flag
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520250415.001.041.14%0.011.051.01ซื้อ
NZ Flag
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.0020290420.001.341.10%0.011.351.27ซื้อ
NO Flag
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.21-0.72%-0.011.221.15ซื้อ
NO Flag
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.0020240314.001.320.77%0.011.331.28ซื้อ
NO Flag
NO07Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.5020260219.001.331.41%0.021.331.26ซื้อ
NO Flag
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.7520290906.001.371.24%0.021.371.34ซื้อ
PL Flag
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520210725.001.54-1.12%-0.021.581.44ขาย
PL Flag
PL05Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์l-คำอธิบาย
2.5020240425.001.84-0.56%-0.011.901.70ซื้อ
PL Flag
PL10Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์-คำอธิบาย
2.7520291025.002.13-0.97%-0.022.170.34ซื้อ
PT Flag
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210415.00-0.58-20.52%-0.10-0.49-0.59ซื้อ
PT Flag
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.1220221017.00-0.37-14.85%-0.05-0.31-0.40ซื้อ
PT Flag
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.6220240215.00-0.19-30.73%-0.04-0.14-0.22ซื้อ
PT Flag
PT07Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.8820260721.000.07-29.25%-0.030.110.04ซื้อ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ