พันธบัตรของสหภาพยุโรป

The EU bond market has low default-risk and high liquidity, but with 27 states, its economies vary in strength. That's why we've equipped our list of EU bonds with important stats to help you make an informed decision.
สัญลักษณ์
ดอกเบี้ย
ผลตอบแทน %
วันครบกำหนดอายุ
Term to maturity
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
เปลี่ยนแปลง
DE01MYGermany 1 Month Government Bonds Yield0.00%3.516%2024-06-196 วัน99.980 EUR−0.40%−0.014 EUR
DE03MYGermany 3 Month Government Bonds Yield0.00%3.533%2024-08-2169 วัน99.366 EUR−1.09%−0.039 EUR
DE06MYGermany 6 Month Government Bonds Yield0.00%3.520%2024-11-20160 วัน98.498 EUR−0.26%−0.009 EUR
DE09MYGermany 9 Month Government Bonds Yield0.00%3.438%2025-02-19251 วัน97.696 EUR−0.20%−0.007 EUR
DE01YGermany 1 Year Government Bonds Yield0.00%3.385%2025-05-14335 วัน96.982 EUR+0.65%0.022 EUR
DE02YGermany 2 Year Government Bonds Yield2.90%2.973%2026-06-182 ปี 5 วัน99.848 EUR−0.54%−0.016 EUR
DE03YGermany 3 Year Government Bonds Yield0.25%2.762%2027-02-152 ปี 247 วัน93.633 EUR+0.22%0.006 EUR
DE04YGermany 4 Year Government Bonds Yield0.50%2.622%2028-02-153 ปี 247 วัน92.676 EUR−0.76%−0.020 EUR
DE05YGermany 5 Year Government Bonds Yield2.10%2.579%2029-04-124 ปี 303 วัน97.839 EUR+0.31%0.008 EUR
DE06YGermany 6 Year Government Bonds Yield0.00%2.500%2030-02-155 ปี 247 วัน86.950 EUR+0.32%0.008 EUR
DE07YGermany 7 Year Government Bonds Yield0.00%2.477%2031-02-156 ปี 247 วัน84.953 EUR−0.80%−0.020 EUR
DE08YGermany 8 Year Government Bonds Yield0.00%2.484%2032-02-157 ปี 247 วัน82.861 EUR−0.76%−0.019 EUR
DE09YGermany 9 Year Government Bonds Yield2.30%2.511%2033-02-158 ปี 247 วัน98.372 EUR+0.44%0.011 EUR
DE10YGermany 10 Year Government Bonds Yield2.20%2.546%2034-02-159 ปี 247 วัน97.060 EUR+0.51%0.013 EUR
DE15YGermany 15 Year Government Bonds Yield2.60%2.746%2041-05-1516 ปี 336 วัน98.039 EUR+0.15%0.004 EUR
DE20YGermany 20 Year Government Bonds Yield2.50%2.742%2044-07-0420 ปี 21 วัน96.299 EUR−0.50%−0.014 EUR
DE25YGermany 25 Year Government Bonds Yield2.50%2.732%2046-08-1522 ปี 63 วัน96.184 EUR−0.48%−0.013 EUR
DE30YGermany 30 Year Government Bonds Yield1.80%2.702%2053-08-1529 ปี 63 วัน81.957 EUR−0.15%−0.004 EUR
FR01MYFrance 1 Month Government Bonds Yield0.00%3.652%2024-07-1734 วัน99.696 EUR−0.22%−0.008 EUR
FR03MYFrance 3 Month Government Bonds Yield0.00%3.682%2024-08-2876 วัน99.268 EUR+0.14%0.005 EUR
FR06MYFrance 6 Month Government Bonds Yield0.00%3.629%2024-12-11181 วัน98.247 EUR+0.11%0.004 EUR
FR09MYFrance 9 Month Government Bonds Yield0.00%3.522%2025-03-26286 วัน97.315 EUR+0.71%0.025 EUR
FR01YFrance 1 Year Government Bonds Yield0.00%3.499%2025-05-21342 วัน96.819 EUR+0.29%0.010 EUR
FR02YFrance 2 Year Government Bonds Yield0.50%3.160%2026-05-251 ปี 346 วัน95.077 EUR+0.04%0.001 EUR
FR03YFrance 3 Year Government Bonds Yield2.50%3.076%2027-09-243 ปี 103 วัน98.226 EUR+0.49%0.015 EUR
FR04YFrance 4 Year Government Bonds Yield0.75%3.031%2028-05-253 ปี 347 วัน91.652 EUR+0.94%0.028 EUR
FR05YFrance 5 Year Government Bonds Yield0.50%3.009%2029-05-254 ปี 346 วัน88.645 EUR+0.80%0.024 EUR
FR06YFrance 6 Year Government Bonds Yield2.75%3.032%2030-02-255 ปี 257 วัน98.539 EUR+0.98%0.029 EUR
FR07YFrance 7 Year Government Bonds Yield1.50%3.032%2031-05-256 ปี 346 วัน90.544 EUR+0.71%0.021 EUR
FR08YFrance 8 Year Government Bonds Yield0.00%3.074%2032-05-257 ปี 347 วัน78.641 EUR+0.75%0.023 EUR
FR09YFrance 9 Year Government Bonds Yield3.00%3.147%2033-05-258 ปี 346 วัน98.867 EUR+1.09%0.034 EUR
FR10YFrance 10 Year Government Bonds Yield1.25%3.195%2034-05-259 ปี 346 วัน83.663 EUR+1.12%0.035 EUR
FR15YFrance 15 Year Government Bonds Yield1.75%3.398%2039-06-2515 ปี 12 วัน80.863 EUR+1.01%0.034 EUR
FR20YFrance 20 Year Government Bonds Yield0.50%3.486%2044-06-2520 ปี 12 วัน57.473 EUR+0.93%0.032 EUR
FR25YFrance 25 Year Government Bonds Yield3.00%3.537%2049-06-2525 ปี 12 วัน91.176 EUR+0.94%0.033 EUR
FR30YFrance 30 Year Government Bonds Yield3.25%3.639%2055-05-2530 ปี 346 วัน92.850 EUR+0.92%0.033 EUR
FR50YFrance 50 Year Government Bonds Yield0.50%3.084%2072-05-2547 ปี 347 วัน35.745 EUR+0.10%0.003 EUR
ES01MYSpain 1 Month Government Bonds Yield0.00%3.650%2024-07-0522 วัน99.817 EUR+1.08%0.039 EUR
ES03MYSpain 3 Month Government Bonds Yield0.00%3.512%2024-09-0685 วัน99.215 EUR+1.97%0.068 EUR
ES06MYSpain 6 Month Government Bonds Yield0.00%3.486%2024-12-06176 วัน98.361 EUR+1.13%0.039 EUR
ES09MYSpain 9 Month Government Bonds Yield0.00%3.501%2025-03-07267 วัน97.517 EUR−0.17%−0.006 EUR
ES01YSpain 1 Year Government Bonds Yield0.00%3.460%2025-06-06358 วัน96.710 EUR+0.67%0.023 EUR
ES02YSpain 2 Year Government Bonds Yield2.80%3.219%2026-05-311 ปี 352 วัน99.205 EUR−0.68%−0.022 EUR
ES03YSpain 3 Year Government Bonds Yield2.50%3.135%2027-05-312 ปี 352 วัน98.231 EUR+0.38%0.012 EUR
ES04YSpain 4 Year Government Bonds Yield1.40%3.036%2028-04-303 ปี 322 วัน94.094 EUR+0.80%0.024 EUR
ES05YSpain 5 Year Government Bonds Yield3.50%3.053%2029-05-314 ปี 352 วัน102.018 EUR−0.13%−0.004 EUR
ES06YSpain 6 Year Government Bonds Yield0.50%3.053%2030-04-305 ปี 321 วัน86.470 EUR+0.53%0.016 EUR
ES07YSpain 7 Year Government Bonds Yield0.10%3.111%2031-04-306 ปี 321 วัน81.636 EUR+0.88%0.027 EUR
ES08YSpain 8 Year Government Bonds Yield0.70%3.181%2032-04-307 ปี 322 วัน82.969 EUR+1.18%0.037 EUR
ES09YSpain 9 Year Government Bonds Yield3.15%3.263%2033-04-308 ปี 321 วัน99.120 EUR−0.06%−0.002 EUR
ES10YSpain 10 Year Government Bonds Yield3.45%3.395%2034-10-3110 ปี 140 วัน100.487 EUR−0.06%−0.002 EUR
ES15YSpain 15 Year Government Bonds Yield3.90%3.680%2039-07-3015 ปี 47 วัน102.490 EUR+0.03%0.001 EUR
ES20YSpain 20 Year Government Bonds Yield3.45%3.816%2043-07-3019 ปี 47 วัน95.090 EUR+0.10%0.004 EUR
ES25YSpain 25 Year Government Bonds Yield2.70%3.838%2048-10-3124 ปี 140 วัน82.170 EUR+0.89%0.034 EUR
ES30YSpain 30 Year Government Bonds Yield4.00%3.983%2054-10-3130 ปี 140 วัน100.295 EUR+0.43%0.017 EUR
IT01MYItaly 1 Month Government Bonds Yield0.00%3.485%2024-06-141 วัน99.990 EUR+0.03%0.001 EUR
IT03MYItaly 3 Month Government Bonds Yield0.00%3.563%2024-08-1462 วัน99.429 EUR−0.08%−0.003 EUR
IT06MYItaly 6 Month Government Bonds Yield0.00%3.621%2024-11-14154 วัน98.529 EUR+0.17%0.006 EUR
IT09MYItaly 9 Month Government Bonds Yield0.00%3.600%2025-02-14246 วัน97.651 EUR+0.17%0.006 EUR
IT01YItaly 1 Year Government Bonds Yield0.00%3.596%2025-05-14335 วัน96.804 EUR+1.96%0.069 EUR
IT02YItaly 2 Year Government Bonds Yield3.60%3.625%2025-09-291 ปี 108 วัน100.005 EUR+2.34%0.083 EUR
IT03YItaly 3 Year Government Bonds Yield2.20%3.417%2027-06-012 ปี 353 วัน96.682 EUR+1.64%0.055 EUR
IT04YItaly 4 Year Government Bonds Yield3.40%3.454%2028-04-013 ปี 293 วัน99.891 EUR−0.03%−0.001 EUR
IT05YItaly 5 Year Government Bonds Yield4.10%3.503%2029-02-014 ปี 233 วัน102.653 EUR+1.65%0.057 EUR
IT06YItaly 6 Year Government Bonds Yield3.70%3.625%2030-06-156 ปี 2 วัน100.557 EUR+1.60%0.057 EUR
IT07YItaly 7 Year Government Bonds Yield6.00%3.623%2031-05-016 ปี 322 วัน114.541 EUR+1.18%0.042 EUR
IT08YItaly 8 Year Government Bonds Yield0.95%3.740%2032-06-017 ปี 354 วัน81.161 EUR+0.94%0.035 EUR
IT09YItaly 9 Year Government Bonds Yield4.40%3.842%2033-05-018 ปี 322 วัน104.421 EUR+1.51%0.057 EUR
IT10YItaly 10 Year Government Bonds Yield3.85%3.969%2034-07-0110 ปี 18 วัน99.318 EUR+1.35%0.053 EUR
IT15YItaly 15 Year Government Bonds Yield5.00%4.294%2039-08-0115 ปี 49 วัน108.309 EUR+1.43%0.061 EUR
IT20YItaly 20 Year Government Bonds Yield4.45%4.411%2043-09-0119 ปี 80 วัน101.115 EUR+0.96%0.042 EUR
IT25YItaly 25 Year Government Bonds Yield3.85%4.412%2049-09-0125 ปี 80 วัน92.175 EUR+0.85%0.037 EUR
IT30YItaly 30 Year Government Bonds Yield4.50%4.496%2053-10-0129 ปี 110 วัน100.861 EUR+0.90%0.040 EUR
IT50YItaly 50 Year Government Bonds Yield2.15%4.118%2072-03-0147 ปี 262 วัน59.634 EUR+0.49%0.020 EUR
AT03MYAustria 3 Month Government Bonds Yield0.00%3.726%2024-08-2977 วัน99.261 EUR−0.83%−0.031 EUR
AT06MYAustria 6 Month Government Bonds Yield0.00%3.700%2024-10-31140 วัน98.637 EUR−0.64%−0.024 EUR
AT01YAustria 1 Year Government Bonds Yield0.00%3.534%2025-04-20311 วัน97.113 EUR+1.03%0.036 EUR
AT02YAustria 2 Year Government Bonds Yield4.85%3.193%2026-03-151 ปี 275 วัน102.751 EUR−0.53%−0.017 EUR
AT03YAustria 3 Year Government Bonds Yield0.50%3.008%2027-04-202 ปี 311 วัน93.266 EUR−0.79%−0.024 EUR
AT04YAustria 4 Year Government Bonds Yield0.75%2.953%2028-02-203 ปี 252 วัน92.426 EUR+1.69%0.049 EUR
AT05YAustria 5 Year Government Bonds Yield0.50%2.953%2029-02-204 ปี 252 วัน89.428 EUR+1.30%0.038 EUR
AT06YAustria 6 Year Government Bonds Yield0.00%2.966%2030-02-205 ปี 252 วัน84.710 EUR+1.47%0.043 EUR
AT07YAustria 7 Year Government Bonds Yield0.00%3.000%2031-02-206 ปี 252 วัน82.090 EUR−0.03%−0.001 EUR
AT08YAustria 8 Year Government Bonds Yield0.90%3.031%2032-02-207 ปี 252 วัน85.593 EUR+0.40%0.012 EUR
AT09YAustria 9 Year Government Bonds Yield2.90%3.069%2033-02-208 ปี 252 วัน98.724 EUR+0.26%0.008 EUR
AT10YAustria 10 Year Government Bonds Yield2.90%3.096%2034-02-209 ปี 252 วัน98.371 EUR+0.23%0.007 EUR
AT15YAustria 15 Year Government Bonds Yield0.00%3.259%2040-10-2016 ปี 129 วัน59.206 EUR+0.18%0.006 EUR
AT20YAustria 20 Year Government Bonds Yield3.15%3.283%2044-06-2020 ปี 7 วัน98.069 EUR+0.09%0.003 EUR
AT25YAustria 25 Year Government Bonds Yield1.50%3.289%2047-02-2022 ปี 252 วัน71.711 EUR+0.34%0.011 EUR
AT30YAustria 30 Year Government Bonds Yield0.75%3.222%2051-03-2026 ปี 280 วัน56.120 EUR−0.12%−0.004 EUR
AT40YAustria 40 Year Government Bonds Yield3.80%3.271%2062-01-2637 ปี 227 วัน111.328 EUR+0.56%0.018 EUR
AT50YAustria 50 Year Government Bonds Yield0.70%2.973%2071-04-2046 ปี 311 วัน42.933 EUR−0.20%−0.006 EUR
AT95YAustria 95 Year Government Bonds Yield0.85%2.324%2120-06-3096 ปี 17 วัน43.556 EUR−0.51%−0.012 EUR
BE01MYBelgium 1 Month Government Bonds Yield0.00%3.585%2024-07-1128 วัน99.762 EUR0.00%0.000 EUR
BE03MYBelgium 3 Month Government Bonds Yield0.00%3.610%2024-11-07147 วัน98.586 EUR+0.67%0.024 EUR
BE09MYBelgium 9 Month Government Bonds Yield0.00%3.511%2025-03-13273 วัน97.444 EUR+0.66%0.023 EUR
BE02YBelgium 2 Year Government Bonds Yield1.00%3.161%2026-06-222 ปี 9 วัน95.848 EUR+0.16%0.005 EUR
BE03YBelgium 3 Year Government Bonds Yield0.80%3.007%2027-06-223 ปี 9 วัน93.730 EUR+1.03%0.031 EUR
BE04YBelgium 4 Year Government Bonds Yield0.80%2.917%2028-06-224 ปี 9 วัน92.091 EUR−0.71%−0.021 EUR
BE05YBelgium 5 Year Government Bonds Yield0.90%2.911%2029-06-225 ปี 9 วัน90.742 EUR+0.90%0.026 EUR