พันธบัตรของโอเชียเนีย

ในภูมิภาคแปซิฟิก ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมและเอื้อต่อการออกพันธบัตรรัฐบาล ค้นหาพันธบัตรของภูมิภาคแปซิฟิกตามรายการด้านล่างเพื่อเพิ่มโอกาสให้พอร์ตของคุณ
สัญลักษณ์
ดอกเบี้ย
ผลตอบแทน %
วันครบกำหนดอายุ
เวลาที่จะครบกำหนด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
เปลี่ยนแปลง
AU01YAustralia 1 Year Government Bonds Yield3.25%3.960%2025-04-2141799.221 AUD−0.28%−0.011 AUD
AU02YAustralia 2 Year Government Bonds Yield4.25%3.731%2026-04-21782101.049 AUD−0.05%−0.002 AUD
AU03YAustralia 3 Year Government Bonds Yield4.75%3.705%2027-04-211147103.056 AUD−0.05%−0.002 AUD
AU04YAustralia 4 Year Government Bonds Yield2.25%3.724%2028-05-21154394.301 AUD−0.05%−0.002 AUD
AU05YAustralia 5 Year Government Bonds Yield3.25%3.785%2029-04-21187897.524 AUD+0.03%0.001 AUD
AU06YAustralia 6 Year Government Bonds Yield2.50%3.881%2030-05-21227392.439 AUD−0.08%−0.003 AUD
AU07YAustralia 7 Year Government Bonds Yield1.00%3.937%2030-12-21248782.637 AUD−0.03%−0.001 AUD
AU08YAustralia 8 Year Government Bonds Yield1.25%4.060%2032-05-21300480.542 AUD−0.07%−0.003 AUD
AU09YAustralia 9 Year Government Bonds Yield4.50%4.104%2033-04-213339102.985 AUD−0.02%−0.001 AUD
AU10YAustralia 10 Year Government Bonds Yield3.75%4.135%2034-05-21373496.814 AUD−0.02%−0.001 AUD
AU12YAustralia 12 Year Government Bonds Yield2.75%4.185%2035-06-21413087.184 AUD−0.02%−0.001 AUD
AU15YAustralia 15 Year Government Bonds Yield3.25%4.346%2039-06-21559187.843 AUD−0.23%−0.010 AUD
AU20YAustralia 20 Year Government Bonds Yield3.00%4.493%2047-03-21842178.705 AUD−0.18%−0.008 AUD
AU30YAustralia 30 Year Government Bonds Yield4.75%4.476%2054-06-2111070104.514 AUD−0.11%−0.005 AUD
NZ01MYNew Zealand 1 Month Government Bonds Yield5.630%2024-03-28285.630 NZD0.00%0.000 NZD
NZ02MYNew Zealand 2 Month Government Bonds Yield5.650%2024-04-29605.650 NZD−0.18%−0.010 NZD
NZ03MYNew Zealand 3 Month Government Bonds Yield5.680%2024-05-29905.680 NZD0.00%0.000 NZD
NZ04MYNew Zealand 4 Month Government Bonds Yield5.680%2024-06-271195.680 NZD+0.18%0.010 NZD
NZ05MYNew Zealand 5 Month Government Bonds Yield5.680%2024-07-291515.680 NZD0.00%0.000 NZD
NZ06MYNew Zealand 6 Month Government Bonds Yield5.680%2024-08-291825.680 NZD0.00%0.000 NZD
NZ01YNew Zealand 1 Year Government Bonds Yield2.75%5.330%2025-04-1541197.247 NZD0.00%0.000 NZD
NZ02YNew Zealand 2 Year Government Bonds Yield0.50%4.805%2026-05-1580691.132 NZD−0.58%−0.028 NZD
NZ05YNew Zealand 5 Year Government Bonds Yield3.00%4.587%2029-04-20187792.821 NZD0.00%0.000 NZD
NZ07YNew Zealand 7 Year Government Bonds Yield4.50%4.610%2030-05-15226799.407 NZD+0.11%0.005 NZD
NZ10YNew Zealand 10 Year Government Bonds Yield4.25%4.773%2034-05-15372895.811 NZD−0.56%−0.027 NZD
NZ15YNew Zealand 15 Year Government Bonds Yield2.75%4.902%2037-04-15479479.361 NZD+0.08%0.004 NZD
NZ20YNew Zealand 20 Year Government Bonds Yield1.75%4.983%2041-05-15628562.950 NZD−0.54%−0.027 NZD