Japan 7Y yieldJapan 7Y yieldJapan 7Y yield

Japan 7Y yield

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

เงื่อนไขสำคัญ

ดอกเบี้ย
0.10%
วันครบกำหนดอายุ
ก.ย. 20, 2031
เวลาที่จะครบกำหนด
A graphical representation of the interest rates on debt for a range of maturities.

คำถามที่พบบ่อย

JP07Y เทรดที่ 95.381 JPY ดูการเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มเติมที่ ชาร์ต
อัตราผลตอบแทนปัจจุบันอยู่ที่ 0.781% — มีการปรับเพิ่มขึ้น 2.76% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปัจจุบันอัตราผลตอบแทนของ JP07Y อยู่ที่ 0.781% ในขณะที่ออกนั้นอยู่ที่ −0.223% ซึ่งแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลง 451.01% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนของ JP07Y มีการปรับเพิ่มขึ้น 2.76% ผลงานรายเดือนได้แสดงให้เห็นการปรับเพิ่มขึ้น 10.62% และอัตราผลตอบแทนของ JP07Y ได้มีการปรับเพิ่มขึ้น 160.33% ในปีที่ผ่านมา
วันครบกำหนดอายุคือวันที่ครบกำหนดชำระหนี้และจะต้องชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยทั้งหมดให้กับเจ้าหนี้ ยกตัวอย่างเช่น วันครบกำหนดอายุของ JP07Y คือ 20 ก.ย. 2031
คุณสามารถซื้อ JP07Y ผ่านโบรกเกอร์ — เลือก ที่ตรงกับความต้องการของคุณและดำเนินการต่อไป หรือคุณยังสามารถซื้อพันธบัตรได้โดยตรงจากหน่วยงานที่เป็นผู้ออก ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิดและดูข่าวของตลาด ก่อนการตัดสินใจ