พันธบัตรญี่ปุ่น

Low-risk investors buy Japanese bonds to gain a stable income, while high-risk investors use them to balance portfolios. We've gathered all JGBs in the list below to help you study the Japanese bond market.
สัญลักษณ์
ดอกเบี้ย
ผลตอบแทน %
วันครบกำหนดอายุ
Term to maturity
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
เปลี่ยนแปลง
JP06MYJapan 6 Month Government Bonds Yield0.00%0.032%2024-12-10179 วัน99.984 JPY−28.89%−0.013 JPY
JP01YJapan 1 Year Government Bonds Yield0.01%0.148%2025-06-01352 วัน99.863 JPY−16.38%−0.029 JPY
JP02YJapan 2 Year Government Bonds Yield0.40%0.292%2026-06-011 ปี 352 วัน100.210 JPY−9.03%−0.029 JPY
JP03YJapan 3 Year Government Bonds Yield0.01%0.341%2027-06-203 ปี 6 วัน98.999 JPY−11.20%−0.043 JPY
JP04YJapan 4 Year Government Bonds Yield0.10%0.443%2028-06-204 ปี 6 วัน98.649 JPY−6.54%−0.031 JPY
JP05YJapan 5 Year Government Bonds Yield0.60%0.510%2029-03-204 ปี 279 วัน100.417 JPY−7.27%−0.040 JPY
JP06YJapan 6 Year Government Bonds Yield0.10%0.566%2030-06-206 ปี 6 วัน97.292 JPY−6.45%−0.039 JPY
JP07YJapan 7 Year Government Bonds Yield0.10%0.621%2031-06-207 ปี 6 วัน96.500 JPY−10.13%−0.070 JPY
JP08YJapan 8 Year Government Bonds Yield0.20%0.761%2032-06-208 ปี 6 วัน95.765 JPY−4.52%−0.036 JPY
JP09YJapan 9 Year Government Bonds Yield0.40%0.860%2033-06-209 ปี 6 วัน96.154 JPY−4.02%−0.036 JPY
JP10YJapan 10 Year Government Bonds Yield0.80%0.936%2034-03-209 ปี 279 วัน98.784 JPY−3.41%−0.033 JPY
JP15YJapan 15 Year Government Bonds Yield0.30%1.552%2039-06-2015 ปี 6 วัน84.759 JPY−0.77%−0.012 JPY
JP20YJapan 20 Year Government Bonds Yield1.60%1.741%2044-03-2019 ปี 280 วัน97.927 JPY−1.64%−0.029 JPY
JP30YJapan 30 Year Government Bonds Yield1.80%2.098%2054-03-2029 ปี 279 วัน94.540 JPY−1.08%−0.023 JPY
JP40YJapan 40 Year Government Bonds Yield2.20%2.242%2064-03-2039 ปี 280 วัน99.117 JPY−0.53%−0.012 JPY