Japan 4Y yieldJapan 4Y yieldJapan 4Y yield

Japan 4Y yield

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

เงื่อนไขสำคัญ

ดอกเบี้ย
0.30%
วันครบกำหนดอายุ
ก.ย. 20, 2028
เวลาที่จะครบกำหนด
A graphical representation of the interest rates on debt for a range of maturities.

คำถามที่พบบ่อย

JP04Y เทรดที่ 99.148 JPY ดูการเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มเติมที่ ชาร์ต
อัตราผลตอบแทนปัจจุบันอยู่ที่ 0.509% — มีการปรับเพิ่มขึ้น 4.95% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปัจจุบันอัตราผลตอบแทนของ JP04Y อยู่ที่ 0.509% ในขณะที่ออกนั้นอยู่ที่ 1.188% ซึ่งแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลง −57.15% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนของ JP04Y มีการปรับเพิ่มขึ้น 4.95% ผลงานรายเดือนได้แสดงให้เห็นการปรับเพิ่มขึ้น 8.76% และอัตราผลตอบแทนของ JP04Y ได้มีการปรับเพิ่มขึ้น ‪1.60 K‬% ในปีที่ผ่านมา
วันครบกำหนดอายุคือวันที่ครบกำหนดชำระหนี้และจะต้องชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยทั้งหมดให้กับเจ้าหนี้ ยกตัวอย่างเช่น วันครบกำหนดอายุของ JP04Y คือ 20 ก.ย. 2028
คุณสามารถซื้อ JP04Y ผ่านโบรกเกอร์ — เลือก ที่ตรงกับความต้องการของคุณและดำเนินการต่อไป หรือคุณยังสามารถซื้อพันธบัตรได้โดยตรงจากหน่วยงานที่เป็นผู้ออก ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิดและดูข่าวของตลาด ก่อนการตัดสินใจ