พันธบัตรของสหราชอาณาจักร

The United Kingdom is one of the key players in the world economy, so to help you better understand its economic growth, we've gathered the list of UK government bonds in the table below.
สัญลักษณ์
ดอกเบี้ย
ผลตอบแทน %
วันครบกำหนดอายุ
Term to maturity
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
เปลี่ยนแปลง
GB01MYUnited Kingdom 1 Month Government Bonds Yield0.00%5.275%2024-07-0825 วัน99.640 GBP+0.09%0.005 GBP
GB03MYUnited Kingdom 3 Month Government Bonds Yield0.00%5.272%2024-09-0988 วัน98.745 GBP+0.25%0.013 GBP
GB06MYUnited Kingdom 6 Month Government Bonds Yield0.00%5.304%2024-12-09179 วัน97.465 GBP+2.02%0.105 GBP
GB01YUnited Kingdom 1 Year Government Bonds Yield0.63%4.722%2025-06-07359 วัน96.117 GBP+1.11%0.052 GBP
GB02YUnited Kingdom 2 Year Government Bonds Yield0.13%4.258%2026-01-301 ปี 231 วัน93.571 GBP+1.33%0.056 GBP
GB03YUnited Kingdom 3 Year Government Bonds Yield1.25%4.158%2027-07-223 ปี 39 วัน91.611 GBP+1.41%0.058 GBP
GB04YUnited Kingdom 4 Year Government Bonds Yield4.50%4.224%2028-06-073 ปี 360 วัน101.001 GBP+1.34%0.056 GBP
GB05YUnited Kingdom 5 Year Government Bonds Yield0.50%4.060%2029-01-314 ปี 232 วัน85.113 GBP+1.37%0.055 GBP
GB06YUnited Kingdom 6 Year Government Bonds Yield0.38%4.004%2030-10-226 ปี 131 วัน79.813 GBP+1.26%0.050 GBP
GB07YUnited Kingdom 7 Year Government Bonds Yield0.25%4.023%2031-07-317 ปี 48 วัน76.815 GBP−2.87%−0.119 GBP
GB08YUnited Kingdom 8 Year Government Bonds Yield4.25%4.042%2032-06-077 ปี 360 วัน101.405 GBP+1.28%0.051 GBP
GB09YUnited Kingdom 9 Year Government Bonds Yield3.25%4.117%2033-01-318 ปี 232 วัน93.751 GBP+1.25%0.051 GBP
GB10YUnited Kingdom 10 Year Government Bonds Yield4.63%4.173%2034-01-319 ปี 232 วัน103.546 GBP+1.34%0.055 GBP
GB12YUnited Kingdom 12 Year Government Bonds Yield4.25%4.270%2036-03-0711 ปี 268 วัน99.811 GBP+1.21%0.051 GBP
GB15YUnited Kingdom 15 Year Government Bonds Yield1.13%4.432%2039-01-3114 ปี 232 วัน64.674 GBP+1.05%0.046 GBP
GB20YUnited Kingdom 20 Year Government Bonds Yield3.25%4.598%2044-01-2219 ปี 223 วัน82.705 GBP+0.92%0.042 GBP
GB25YUnited Kingdom 25 Year Government Bonds Yield1.75%4.624%2049-01-2224 ปี 223 วัน58.024 GBP+1.00%0.046 GBP
GB30YUnited Kingdom 30 Year Government Bonds Yield4.38%4.651%2054-07-3130 ปี 48 วัน95.548 GBP+0.89%0.041 GBP
GB40YUnited Kingdom 40 Year Government Bonds Yield4.00%4.574%2063-10-2239 ปี 131 วัน89.560 GBP+0.88%0.040 GBP
GB50YUnited Kingdom 50 Year Government Bonds Yield1.13%4.214%2073-10-2249 ปี 131 วัน36.050 GBP+1.06%0.044 GBP