ตราสารหนี้แห่งอเมริกา

ตลาดตราสารหนี้ของอเมริกาเป็นตัวแทนของตั๋วเงินคลังระยะสั้น ระยะกลางและตราสารหนี้ระยะยาว รวมถึง treasury inflation protected securities (TIPS) ผลตอบแทนตราสารสามารถมีผลกระทบได้จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ประกาศของธนาคารกลางสหรัฐหรือปัจจัยอื่นๆ

         
US01MY US GOVERNMENT BONDS 1 MO YIELD
20220621.000.6430.37%0.150.680.49มีแรงซื้อรุนแรง
US02MY US GOVERNMENT BONDS 2 MO YIELD
20220719.000.895.34%0.040.930.84ซื้อ
US03MY US GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
20220818.001.03-1.71%-0.021.101.03ซื้อ
US06MY US GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
20221117.001.48-1.40%-0.021.531.47ซื้อ
US01Y US GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20230518.002.06-1.76%-0.042.132.06ซื้อ
US02Y พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี
2.5020240430.002.58-1.00%-0.032.652.56ขาย
US03Y US GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.7520250515.002.73-1.41%-0.042.812.71ขาย
US05Y พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 5 ปี
2.7520270430.002.80-1.20%-0.032.882.78ขาย
US07Y US GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.8820290430.002.82-1.57%-0.042.912.81ขาย
US10Y พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี
2.8820320515.002.79-1.83%-0.052.882.77ขาย
US20Y US GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.2520420515.003.17-1.86%-0.063.273.16ขาย
US30Y US GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.8820520515.002.99-1.93%-0.063.092.98ขาย
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.381.47%0.021.391.36ซื้อ
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.900.00%0.001.901.90ซื้อ
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.500.00%0.002.502.50ซื้อ
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.64-2.15%-0.062.742.64ซื้อ
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.66-2.17%-0.062.752.66ซื้อ
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.72-1.73%-0.052.812.72ขาย
CA10Y อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลแคนาดา 10 ปี
2.83-1.73%-0.052.922.83ขาย
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.81-2.06%-0.062.902.81ขาย
BR01Y BR GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
13.26-0.23%-0.0313.2913.26ซื้อ
BR03Y BR GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
13.59-1.44%-0.2013.7913.59ซื้อ
BR05Y BR GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
12.43-1.20%-0.1512.5812.43ซื้อ
BR10Y BR GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
12.31-0.97%-0.1212.4312.31ขาย
โหลดเพิ่ม