สายสัมพันธ์ของซีกโลกตะวันตก

นับตั้งแต่ตำนานเริ่มแรกของเอลโดราโดและต่อมา ยุคตื่นทอง ทวีปอเมริกา – เหนือและใต้ – มีความเกี่ยวข้องกับคำมั่นสัญญาของเกนซ์ แม้ว่าวันนี้ เราคิดว่าผู้คนอาจจะมองหาบางสิ่งที่มีเสถียรภาพและมั่นใจขึ้นอีกเล็กน้อย นั่นเป็นเหตุผลที่เราได้รวบรวมสายสัมพันธ์ทั้งหมดของทวีปอเมริกาเหนือและใต้ไว้ในที่เดียว ตั้งแต่ Great White North ไปจนถึง Zihuatanejo อันแสนสุข ตลาดตราสารหนี้ของทวีปที่กว้างใหญ่เหล่านี้ค่อนข้างหลากหลาย โดยเป็นตัวแทนของตั๋วเงินคลังระยะสั้น, พันธบัตรระยะกลางและระยะยาว, ตลอดจนหลักทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อของกระทรวงการคลัง (TIPS) แต่จงระวัง: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอาจได้รับผลกระทบจากหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย, การประกาศของธนาคารกลางสหรัฐ หรือปัจจัยอื่นๆ ดังนั้น จงค้นคว้าข้อมูลของคุณเองก่อนตัดสินใจกับเนื้อหาใดๆ เสมอ

สัญลักษณ์
ดอกเบี้ย
ผลตอบแทน %
วันครบกำหนดอายุ
เวลาที่จะครบกำหนด
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
US01MYUnited States 1 Month Government Bonds Yield5.224%2023-07-05325.115 USD−0.68%−0.036 USD
US02MYUnited States 2 Month Government Bonds Yield5.361%2023-08-01595.230 USD0.64%0.034 USD
US03MYUnited States 3 Month Government Bonds Yield5.383%2023-08-31895.230 USD−0.19%−0.010 USD
US04MYUnited States 4 Month Government Bonds Yield5.474%2023-10-031225.290 USD0.44%0.024 USD
US06MYUnited States 6 Month Government Bonds Yield5.496%2023-11-301805.280 USD0.84%0.046 USD
US01YUnited States 1 Year Government Bonds Yield5.247%2024-05-163484.975 USD1.94%0.100 USD
US02Yพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี4.25%4.505%2025-05-3172899.516 USD3.78%0.164 USD
US03YUnited States 3 Year Government Bonds Yield3.63%4.142%2026-05-15107798.578 USD3.97%0.158 USD
US05Yพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 5 ปี3.63%3.845%2028-05-31182499.016 USD3.95%0.146 USD
US07YUnited States 7 Year Government Bonds Yield3.75%3.786%2030-05-31255499.781 USD3.64%0.133 USD
US10Yพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี3.38%3.696%2033-05-15363497.344 USD2.70%0.097 USD
US20YUnited States 20 Year Government Bonds Yield3.88%4.044%2043-05-15728697.703 USD1.81%0.072 USD
US30YUnited States 30 Year Government Bonds Yield3.63%3.888%2053-05-151093995.375 USD1.86%0.071 USD
CA01MYCanada 1 Month Government Bonds Yield4.550%2023-06-08599.925 CAD0.22%0.010 CAD
CA02MYCanada 2 Month Government Bonds Yield4.650%2023-07-063399.568 CAD0.00%0.000 CAD
CA03MYCanada 3 Month Government Bonds Yield4.660%2023-08-318998.864 CAD0.00%0.000 CAD
CA06MYCanada 6 Month Government Bonds Yield4.770%2023-11-2317397.776 CAD0.63%0.030 CAD
CA01YCanada 1 Year Government Bonds Yield4.870%2024-05-2335595.477 CAD0.83%0.040 CAD
CA02YCanada 2 Year Government Bonds Yield3.75%4.308%2025-05-0169898.989 CAD2.35%0.099 CAD
CA03YCanada 3 Year Government Bonds Yield3.00%3.911%2026-04-01103397.586 CAD2.14%0.082 CAD
CA04YCanada 4 Year Government Bonds Yield1.00%3.713%2026-09-01118691.798 CAD2.12%0.077 CAD
CA05YCanada 5 Year Government Bonds Yield3.50%3.496%2028-03-011733100.015 CAD1.98%0.068 CAD
CA07YCanada 7 Year Government Bonds Yield5.75%3.320%2029-06-012190113.096 CAD2.00%0.065 CAD
CA10Yอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลแคนาดา 10 ปี2.75%3.230%2033-06-01365195.930 CAD2.22%0.070 CAD
CA20YCanada 20 Year Government Bonds Yield4.00%3.259%2041-06-016573110.024 CAD2.39%0.076 CAD
CA30YCanada 30 Year Government Bonds Yield1.75%3.170%2053-12-011113972.376 CAD2.09%0.065 CAD
BR09MYBrazil 9 Month Government Bonds Yield12.822%2024-01-01212931.292 BRL−0.83%−0.107 BRL
BR01YBrazil 1 Year Government Bonds Yield12.553%2024-04-01303906.934 BRL−0.94%−0.119 BRL
BR02YBrazil 2 Year Government Bonds Yield11.722%2025-04-01668823.742 BRL−1.05%−0.124 BRL
BR03YBrazil 3 Year Government Bonds Yield10.00%10.810%2027-01-0113081018.491 BRL−1.05%−0.115 BRL
BR05YBrazil 5 Year Government Bonds Yield10.00%11.128%2029-01-012039998.001 BRL−1.62%−0.183 BRL
BR08YBrazil 8 Year Government Bonds Yield10.00%11.249%2031-01-012769982.220 BRL−1.41%−0.161 BRL
BR10YBrazil 10 Year Government Bonds Yield10.00%11.352%2033-01-013500967.381 BRL−1.57%−0.181 BRL
CL02YChile 2 Year Government Bonds Yield5.80%8.000%2024-06-0136498.011 CLP−2.44%−0.200 CLP
CL03YChile 3 Year Government Bonds Yield4.50%6.360%2026-03-01100296.558 CLP−2.90%−0.190 CLP
CL04YChile 4 Year Government Bonds Yield2.30%5.700%2028-10-01194784.984 CLP−1.72%−0.100 CLP
CL05YChile 5 Year Government Bonds Yield5.00%5.700%2028-10-01194797.706 CLP−2.56%−0.150 CLP
CL08YChile 8 Year Government Bonds Yield4.70%5.450%2030-09-01264796.782 CLP−2.68%−0.150 CLP
CL10YChile 10 Year Government Bonds Yield6.00%5.420%2032-01-013134106.497 CLP−2.69%−0.150 CLP
CL20YChile 20 Year Government Bonds Yield6.00%5.210%2043-01-017152112.184 CLP−2.80%−0.150 CLP
CL30YChile 30 Year Government Bonds Yield5.10%5.170%2050-07-159904100.963 CLP−3.36%−0.180 CLP
CO02YColombia 2 Year Government Bonds Yield10.00%10.170%2024-07-2441799.765 COP−0.29%−0.030 COP
CO04YColombia 4 Year Government Bonds Yield7.50%10.680%2026-08-26118091.604 COP−0.09%−0.010 COP
CO05YColombia 5 Year Government Bonds Yield7.50%10.680%2026-08-26118091.604 COP−0.09%−0.010 COP
CO10YColombia 10 Year Government Bonds Yield7.00%11.100%2032-06-30331577.244 COP0.09%0.010 COP
CO15YColombia 15 Year Government Bonds Yield6.25%11.170%2036-07-09478566.923 COP−0.27%−0.030 COP
PE02YPeru 2 Year Government Bonds Yield5.70%5.910%2024-08-1243699.749 PEN−6.94%−0.441 PEN
PE05YPeru 5 Year Government Bonds Yield8.20%5.940%2026-08-121166106.463 PEN−6.16%−0.390 PEN
PE10YPeru 10 Year Government Bonds Yield6.15%7.100%2032-08-12335893.767 PEN−2.20%−0.160 PEN
PE15YPeru 15 Year Government Bonds Yield6.90%7.290%2037-08-12518496.756 PEN−0.95%−0.070 PEN
PE20YPeru 20 Year Government Bonds Yield5.35%7.320%2040-08-12628081.082 PEN−0.00%−0.000 PEN
PE30YPeru 30 Year Government Bonds Yield6.71%7.190%2055-02-121157794.301 PEN−2.04%−0.150 PEN