พันธบัตรอินเดีย

อินเดียมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วโดยมีประชากรมากกว่า 1 พันล้านคน ดังนั้นนักลงทุนที่มองหาพันธบัตรรัฐบาลอินเดียจึงมักค้นหาที่นี่ เรารวบรวมกองทุน G-Sec ของอินเดียทั้งหมดไว้ด้านล่างเพื่อให้ง่ายกับคุณ
สัญลักษณ์
ดอกเบี้ย
ผลตอบแทน %
วันครบกำหนดอายุ
Term to maturity
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
เปลี่ยนแปลง
IN03MYIndia 3 Month Government Bonds Yield0.00%6.840%2024-09-1290 วัน98.414 INR−0.29%−0.020 INR
IN06MYIndia 6 Month Government Bonds Yield0.00%6.990%2024-12-12181 วัน96.721 INR−0.43%−0.030 INR
IN01YIndia 1 Year Government Bonds Yield5.22%6.992%2025-06-151 ปี 1 วัน98.330 INR+0.42%0.029 INR
IN02YIndia 2 Year Government Bonds Yield7.33%6.961%2026-10-302 ปี 138 วัน100.780 INR−0.20%−0.014 INR
IN03YIndia 3 Year Government Bonds Yield7.38%6.994%2027-06-203 ปี 6 วัน101.030 INR+0.01%0.001 INR
IN04YIndia 4 Year Government Bonds Yield7.37%6.994%2028-10-234 ปี 131 วัน101.375 INR−0.09%−0.006 INR
IN05YIndia 5 Year Government Bonds Yield7.10%7.012%2029-04-184 ปี 308 วัน100.340 INR+0.03%0.002 INR
IN06YIndia 6 Year Government Bonds Yield7.32%6.980%2030-11-136 ปี 152 วัน101.470 INR+0.01%0.001 INR
IN07YIndia 7 Year Government Bonds Yield6.10%7.044%2031-07-127 ปี 28 วัน94.810 INR−0.06%−0.004 INR
IN08YIndia 8 Year Government Bonds Yield7.26%7.055%2032-08-228 ปี 69 วัน101.245 INR−0.04%−0.003 INR
IN09YIndia 9 Year Government Bonds Yield7.18%7.038%2033-08-149 ปี 61 วัน100.935 INR+0.01%0.001 INR
IN10YIndia 10 Year Government Bonds Yield7.10%6.981%2034-04-089 ปี 298 วัน100.818 INR−0.07%−0.005 INR
IN11YIndia 11 Year Government Bonds Yield6.64%7.063%2035-06-1611 ปี 2 วัน96.800 INR+0.43%0.030 INR
IN12YIndia 12 Year Government Bonds Yield7.54%7.045%2036-05-2311 ปี 344 วัน103.940 INR−0.09%−0.006 INR
IN13YIndia 13 Year Government Bonds Yield7.41%7.057%2036-12-1912 ปี 188 วัน102.900 INR−0.08%−0.006 INR
IN14YIndia 14 Year Government Bonds Yield7.18%7.040%2037-07-2413 ปี 40 วัน101.175 INR−0.01%−0.001 INR
IN15YIndia 15 Year Government Bonds Yield7.23%7.025%2039-04-1514 ปี 305 วัน101.855 INR+0.17%0.012 INR
IN19YIndia 19 Year Government Bonds Yield7.69%7.083%2043-06-1719 ปี 3 วัน106.282 INR−0.34%−0.024 INR
IN24YIndia 24 Year Government Bonds Yield7.06%7.090%2046-10-1022 ปี 118 วัน99.650 INR+0.03%0.002 INR
IN30YIndia 30 Year Government Bonds Yield7.30%7.094%2053-06-1929 ปี 5 วัน102.520 INR−0.14%−0.010 INR
IN40YIndia 40 Year Government Bonds Yield7.34%7.115%2064-04-2239 ปี 313 วัน102.953 INR−0.07%−0.005 INR