Japan 20Y yieldJapan 20Y yieldJapan 20Y yield

Japan 20Y yield

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

เงื่อนไขสำคัญ

ดอกเบี้ย
1.90%
วันครบกำหนดอายุ
มิ.ย. 20, 2044
เวลาที่จะครบกำหนด
A graphical representation of the interest rates on debt for a range of maturities.

คำถามที่พบบ่อย

JP20Y เทรดที่ 100.889 JPY ดูการเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มเติมที่ ชาร์ต
อัตราผลตอบแทนปัจจุบันอยู่ที่ 1.839% — มีการปรับลดลง 5.40% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปัจจุบันอัตราผลตอบแทนของ JP20Y อยู่ที่ 1.839% ในขณะที่ออกนั้นอยู่ที่ 2.285% ซึ่งแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลง −19.52% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนของ JP20Y มีการปรับลดลง 5.40% ผลงานรายเดือนได้แสดงให้เห็นการปรับเพิ่มขึ้น 5.57% และอัตราผลตอบแทนของ JP20Y ได้มีการปรับเพิ่มขึ้น 63.18% ในปีที่ผ่านมา
วันครบกำหนดอายุคือวันที่ครบกำหนดชำระหนี้และจะต้องชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยทั้งหมดให้กับเจ้าหนี้ ยกตัวอย่างเช่น วันครบกำหนดอายุของ JP20Y คือ 20 มิ.ย. 2044
คุณสามารถซื้อ JP20Y ผ่านโบรกเกอร์ — เลือก ที่ตรงกับความต้องการของคุณและดำเนินการต่อไป หรือคุณยังสามารถซื้อพันธบัตรได้โดยตรงจากหน่วยงานที่เป็นผู้ออก ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิดและดูข่าวของตลาด ก่อนการตัดสินใจ