พันธบัตรเยอรมัน

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเยอรมันมักจะต่ำ แต่เพียงเพราะความเข้มแข็งของเศรษฐกิจเยอรมันช่วยลดความเสี่ยงส่วนมากและลดอัตราดอกเบี้ย จึงดึงดูดนักลงทุนจำนวนมาก ทำไมไม่ลองดูรายชื่อพันธบัตรเยอรมันที่ด้านล่าง?
สัญลักษณ์
ดอกเบี้ย
ผลตอบแทน %
วันครบกำหนดอายุ
Term to maturity
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
เปลี่ยนแปลง
DE01MYGermany 1 Month Government Bonds Yield0.00%3.497%2024-08-2140 วัน99.652 EUR−0.79%−0.028 EUR
DE03MYGermany 3 Month Government Bonds Yield0.00%3.457%2024-10-1696 วัน99.124 EUR−0.03%−0.001 EUR
DE06MYGermany 6 Month Government Bonds Yield0.00%3.401%2025-01-15187 วัน98.301 EUR+0.56%0.019 EUR
DE09MYGermany 9 Month Government Bonds Yield0.00%3.275%2025-04-16278 วัน97.568 EUR+0.28%0.009 EUR
DE01YGermany 1 Year Government Bonds Yield0.00%3.239%2025-05-14306 วัน97.355 EUR−0.22%−0.007 EUR
DE02YGermany 2 Year Government Bonds Yield2.90%2.818%2026-06-181 ปี 341 วัน100.138 EUR+0.07%0.002 EUR
DE03YGermany 3 Year Government Bonds Yield0.25%2.637%2027-02-152 ปี 218 วัน94.109 EUR+1.35%0.035 EUR
DE04YGermany 4 Year Government Bonds Yield0.50%2.487%2028-02-153 ปี 218 วัน93.263 EUR+0.04%0.001 EUR
DE05YGermany 5 Year Government Bonds Yield2.10%2.470%2029-04-124 ปี 274 วัน98.352 EUR+0.57%0.014 EUR
DE06YGermany 6 Year Government Bonds Yield0.00%2.396%2030-02-155 ปี 218 วัน87.612 EUR+0.67%0.016 EUR
DE07YGermany 7 Year Government Bonds Yield0.00%2.372%2031-02-156 ปี 218 วัน85.697 EUR−0.25%−0.006 EUR
DE08YGermany 8 Year Government Bonds Yield0.00%2.386%2032-02-157 ปี 218 วัน83.626 EUR−0.21%−0.005 EUR
DE09YGermany 9 Year Government Bonds Yield2.30%2.431%2033-02-158 ปี 218 วัน98.988 EUR+1.00%0.024 EUR
DE10YGermany 10 Year Government Bonds Yield2.60%2.490%2034-08-1510 ปี 34 วัน100.964 EUR+0.20%0.005 EUR
DE15YGermany 15 Year Government Bonds Yield1.00%2.639%2038-05-1513 ปี 307 วัน81.212 EUR−0.19%−0.005 EUR
DE20YGermany 20 Year Government Bonds Yield2.50%2.696%2044-07-0419 ปี 358 วัน96.998 EUR−0.26%−0.007 EUR
DE25YGermany 25 Year Government Bonds Yield2.50%2.696%2046-08-1522 ปี 34 วัน96.769 EUR−0.27%−0.007 EUR
DE30YGermany 30 Year Government Bonds Yield2.50%2.680%2054-08-1530 ปี 34 วัน96.276 EUR+0.68%0.018 EUR