Japan 6Y yieldJapan 6Y yieldJapan 6Y yield

Japan 6Y yield

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

เงื่อนไขสำคัญ

ดอกเบี้ย
0.10%
วันครบกำหนดอายุ
ก.ย. 20, 2030
เวลาที่จะครบกำหนด
A graphical representation of the interest rates on debt for a range of maturities.

คำถามที่พบบ่อย

JP06Y เทรดที่ 96.88 JPY ดูการเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มเติมที่ ชาร์ต
อัตราผลตอบแทนปัจจุบันอยู่ที่ 0.624% — มีการปรับลดลง 9.04% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปัจจุบันอัตราผลตอบแทนของ JP06Y อยู่ที่ 0.624% ในขณะที่ออกนั้นอยู่ที่ 1.535% ซึ่งแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลง −59.35% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนของ JP06Y มีการปรับลดลง 9.04% ผลงานรายเดือนได้แสดงให้เห็นการปรับเพิ่มขึ้น 8.90% และอัตราผลตอบแทนของ JP06Y ได้มีการปรับเพิ่มขึ้น 177.33% ในปีที่ผ่านมา
วันครบกำหนดอายุคือวันที่ครบกำหนดชำระหนี้และจะต้องชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยทั้งหมดให้กับเจ้าหนี้ ยกตัวอย่างเช่น วันครบกำหนดอายุของ JP06Y คือ 20 ก.ย. 2030
คุณสามารถซื้อ JP06Y ผ่านโบรกเกอร์ — เลือก ที่ตรงกับความต้องการของคุณและดำเนินการต่อไป หรือคุณยังสามารถซื้อพันธบัตรได้โดยตรงจากหน่วยงานที่เป็นผู้ออก ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิดและดูข่าวของตลาด ก่อนการตัดสินใจ