Japan 8Y yieldJapan 8Y yieldJapan 8Y yield

Japan 8Y yield

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

เงื่อนไขสำคัญ

ดอกเบี้ย
0.20%
วันครบกำหนดอายุ
ก.ย. 20, 2032
เวลาที่จะครบกำหนด
A graphical representation of the interest rates on debt for a range of maturities.

คำถามที่พบบ่อย

JP08Y เทรดที่ 94.757 JPY ดูการเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มเติมที่ ชาร์ต
อัตราผลตอบแทนปัจจุบันอยู่ที่ 0.889% — มีการปรับเพิ่มขึ้น 2.30% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปัจจุบันอัตราผลตอบแทนของ JP08Y อยู่ที่ 0.889% ในขณะที่ออกนั้นอยู่ที่ 1.753% ซึ่งแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลง −49.29% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนของ JP08Y มีการปรับเพิ่มขึ้น 2.30% ผลงานรายเดือนได้แสดงให้เห็นการปรับเพิ่มขึ้น 8.81% และอัตราผลตอบแทนของ JP08Y ได้มีการปรับเพิ่มขึ้น 123.37% ในปีที่ผ่านมา
วันครบกำหนดอายุคือวันที่ครบกำหนดชำระหนี้และจะต้องชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยทั้งหมดให้กับเจ้าหนี้ ยกตัวอย่างเช่น วันครบกำหนดอายุของ JP08Y คือ 20 ก.ย. 2032
คุณสามารถซื้อ JP08Y ผ่านโบรกเกอร์ — เลือก ที่ตรงกับความต้องการของคุณและดำเนินการต่อไป หรือคุณยังสามารถซื้อพันธบัตรได้โดยตรงจากหน่วยงานที่เป็นผู้ออก ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิดและดูข่าวของตลาด ก่อนการตัดสินใจ