Japan 15Y yieldJapan 15Y yieldJapan 15Y yield

Japan 15Y yield

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

เงื่อนไขสำคัญ

ดอกเบี้ย
0.30%
วันครบกำหนดอายุ
ก.ย. 20, 2039
เวลาที่จะครบกำหนด
A graphical representation of the interest rates on debt for a range of maturities.

คำถามที่พบบ่อย

JP15Y เทรดที่ 83.123 JPY ดูการเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มเติมที่ ชาร์ต
อัตราผลตอบแทนปัจจุบันอยู่ที่ 1.700% — มีการปรับเพิ่มขึ้น 0.47% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปัจจุบันอัตราผลตอบแทนของ JP15Y อยู่ที่ 1.700% ในขณะที่ออกนั้นอยู่ที่ 2.160% ซึ่งแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลง −21.30% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนของ JP15Y มีการปรับเพิ่มขึ้น 0.47% ผลงานรายเดือนได้แสดงให้เห็นการปรับเพิ่มขึ้น 5.33% และอัตราผลตอบแทนของ JP15Y ได้มีการปรับเพิ่มขึ้น 91.66% ในปีที่ผ่านมา
วันครบกำหนดอายุคือวันที่ครบกำหนดชำระหนี้และจะต้องชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยทั้งหมดให้กับเจ้าหนี้ ยกตัวอย่างเช่น วันครบกำหนดอายุของ JP15Y คือ 20 ก.ย. 2039
คุณสามารถซื้อ JP15Y ผ่านโบรกเกอร์ — เลือก ที่ตรงกับความต้องการของคุณและดำเนินการต่อไป หรือคุณยังสามารถซื้อพันธบัตรได้โดยตรงจากหน่วยงานที่เป็นผู้ออก ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิดและดูข่าวของตลาด ก่อนการตัดสินใจ