Japan 30Y yieldJapan 30Y yieldJapan 30Y yield

Japan 30Y yield

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

เงื่อนไขสำคัญ

ดอกเบี้ย
2.20%
วันครบกำหนดอายุ
มิ.ย. 20, 2054
เวลาที่จะครบกำหนด
A graphical representation of the interest rates on debt for a range of maturities.

คำถามที่พบบ่อย

JP30Y เทรดที่ 100.000 JPY ดูการเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มเติมที่ ชาร์ต
อัตราผลตอบแทนปัจจุบันอยู่ที่ 2.200% — มีการปรับเพิ่มขึ้น 2.18% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปัจจุบันอัตราผลตอบแทนของ JP30Y อยู่ที่ 2.200% ในขณะที่ออกนั้นอยู่ที่ 2.535% ซึ่งแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลง −13.21% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนของ JP30Y มีการปรับเพิ่มขึ้น 2.18% ผลงานรายเดือนได้แสดงให้เห็นการปรับเพิ่มขึ้น 1.48% และอัตราผลตอบแทนของ JP30Y ได้มีการปรับเพิ่มขึ้น 65.17% ในปีที่ผ่านมา
วันครบกำหนดอายุคือวันที่ครบกำหนดชำระหนี้และจะต้องชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยทั้งหมดให้กับเจ้าหนี้ ยกตัวอย่างเช่น วันครบกำหนดอายุของ JP30Y คือ 20 มิ.ย. 2054
คุณสามารถซื้อ JP30Y ผ่านโบรกเกอร์ — เลือก ที่ตรงกับความต้องการของคุณและดำเนินการต่อไป หรือคุณยังสามารถซื้อพันธบัตรได้โดยตรงจากหน่วยงานที่เป็นผู้ออก ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิดและดูข่าวของตลาด ก่อนการตัดสินใจ